Wideo – Zaczerwienienie oka

Czerwone oczy to jeden z najczęstszych objawów klinicznych spotykanych w praktyce nie tylko okulistów, ale i lekarzy pierwszego kontaktu. Często dotyczą one stosunkowo łagodnych schorzeń, jeśli jednak towarzyszą im inne objawy wzrokowe, to pod uwagę powinny być brane poważniejsze choroby okulistyczne.

Badania okulistyczne należy rozpocząć od określenia refrakcji i badania ostrości wzroku. Zaczerwienie oczu niepowodujące pogorszenia widzenia może występować w przypadku zapalenia spojówek o różnej etiologii. Pacjenci dodatkowo zgłaszają uczucie piasku w oczach, swędzenie, obecność wydzieliny w worku spojówkowym. W badaniu okulistycznym widoczne są charakterystyczne objawy spojówek w postaci rozlanego, powierzchniowego przekrwienia z obecnością brodawek bądź grudek.

Przyczyny zaczerwienienia oczu

Inną przyczyną zaczerwienienia oczu może być obecność ciała obcego w worku spojówkowym lub pod powieką. Pojawia się wówczas ograniczone przekrwienie spojówki. Jeśli ciało obce jest umiejscowione pod tarczką na rogówce — pojawiają się zarysowania. Zazwyczaj nie towarzyszy temu pogorszenie widzenia. Sektoralne powierzchowne przekrwienie, któremu towarzyszy lokalny, łagodny ból, bez pogorszenia widzenia, może sugerować zapalenie nadtwardówki. Natomiast silny ból, głębokie częste, zlane przekrwienie oraz komplikacje prowadzące do obniżenia ostrości wzroku, mogą być objawami zapalenia twardówki. Również nieprawidłowe naczynia krwionośne spojówki związane z zaburzeniami rozwojowymi unaczynienia, objawiają się zaczerwienieniem oczu. Bezbolesne zapalenie oczu może świadczyć o obecności wylewu podspojówkowego. Zaczerwienie oczu towarzyszące obniżeniu ostrości wzroku, występuje w wielu poważnych chorobach okulistycznych. Jeśli pacjent zgłasza dodatkowo światłowstręt, łzawienie, a w badaniu, w lampie szczelinowej widoczne są sektoralne, okołorąbkowe przekrwienia oraz uszkodzenia nabłonka, w rozpoznaniu należy uwzględnić erozję rogówki. Jeśli dodatkowo można zaobserwować odczyn zapalny w komorze przedniej należy wziąć pod uwagę zapalenie rogówki. Gdy do tych objawów dołączają się osady na rogówce oraz zrosty tylne, rozpoznać można zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej.


Oceń:
4.2