Wideo – Tracheotomia

Tracheotomia jest to zabieg operacyjny ratujący życie, polegający na rozcięciu tchawicy i założeniu rurki tracheotomijnej. Wskazania do tracheotomii można podzielić na kilka grup:

  • Wskazania laryngologiczne (takie jak raki krtani, kiedy to występuje mechaniczna niedrożność dróg oddechowych, zwężenia dróg oddechowych do takiego stopnia, że pacjent nie może naturalnie oddychać, spowodowane porażeniem nerwów krtaniowych wstecznych lub ciało obce w krtani)
  • Wskazania internistyczne (u chorych z ciężkim zapaleniem płuc, u których występuje obfite zaleganie wydzieliny w dolnych drogach oddechowych)
  • Wskazania neurochirurgiczne (u pacjentów nieprzytomnych np. po urazach pnia mózgu, którzy nie rokują szybkiego powrotu do zdrowia, a u których jest to zabezpieczenie drogi oddechowej)

Tracheotomia jest zabiegiem operacyjnym, dlatego u dzieci wykonuje się ją tylko wtedy, kiedy jest niezbędna. Alternatywą jest intubacja, celem podłączenia chorego do respiratora i w ten sposób zapewnienia możliwości oddychania. Rurki intubacyjnej nie można jednak trzymać długo - u człowieka dorosłego maksymalny czas intubacji to 48 godzin, potem należy wykonać tracheotomie. U dzieci istnieje możliwość intubacji przedłużonej – dłużej niż u człowieka dorosłego rurka może zalegać w drogach oddechowych nie wywołując odczynów zapalnych ani obrzękowych.

Zabiegiem ratującym życie w sytuacja krytycznych jest konikotomia polegająca na nacięciu ligamentum conicum poniżej wcięcia chrząstki tarczowatej.


Oceń:
4.7