Wideo – Przyczyny wodogłowia

Przyczyną wodogłowia, czyli sytuacji, w której dochodzi do poszerzenia komór mózgowych, jest zaburzenie równowagi między tworzeniem a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego, zwykle w związku z zaburzeniem jego przepływu. Rzadziej spotykamy upośledzona resorpcję płynu lub jego nadmierne wytwarzanie, mające miejsce, np. w brodawczakach splotu naczyniówkowego. Wodogłowie należy koniecznie odróżnić od poszerzenia przestrzeni płynowych mózgowia, w wyniku pierwotnego zaniku tkanki mózgowej — nie ma wówczas wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Przyczyny wodogłowia

Przyczyny zaburzeń przepływu płynu mózgowo –rdzeniowego, a więc i wodogłowia są następujące: po pierwsze może być to wrodzony niedorozwój wodociągu mózgu (wodociągu Sylwiusza), który jest choroba dziedziczną, może być to zespół Arnolda-Chiariego, krwotoki wewnątrzkomorowe, wówczas skrzepliny zatykają światło wodociągu Sylwiusza, zespół Dandy'ego-Walkera, kiedy w tylnej jamie czaszki uciska torbiel i nieumożliwiana odpływ płynu, wreszcie wrodzony niedorozwój otworów bocznych oraz otworu pośrodkowego komory czwartej, również skutkuje wodogłowiem. Należy pamiętać, że także nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które rosną w taki sposób, że uciskają lub naciekają drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego, będą skutkować wodogłowiem. Inną, dość typową, przyczyną wodogłowia jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, głównie ropne, kiedy to ropa zatyka miejsca, w których płyn mózgowy odpływa. U dorosłych występuje również wodogłowie normotensyjne, czyli tzw. zespół Hakima. Jest to poszerzenie układu komorowego na skutek upośledzenia wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego, które jest często wywołane zrostami pajęczynówki na sklepistości mózgu i występuje po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, krwawieniu podpajęczynówkowym czy urazie czaszki.


Oceń:
4.5