Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne jest subiektywnym badaniem słuchu, które można wykonać najwcześniej między 3-4rokiem życia. Polega ono na zbadaniu przewodnictwa powietrznego i kostnego za pomocą tonów czystych, w zakresie częstotliwości od 250 do 12 000 Hz, a w niektórych audiometrach nawet wyżej. Badanie audiometryczne składa się z oceny krzywej przewodnictwa powietrznego i krzywej przewodnictwa kostnego.

Przewodnictwo powietrzne polega na tym, ze fala dźwiękowa wpada do ucha, poprzez kosteczki słuchowej jest wzmocniona i dalej przez okienko owalne dochodzi do ucha wewnętrznego – do błony podstawnej ślimaka, na której znajdują się komórki słuchowe.
Przewodnictwo drogą kostną odbywa się poprzez drgania kości czaszki jako całości – drgania te przenoszą się od razu na część kostną błędnika ucha wewnętrznego.

Prawidłowe krzywe przewodnictwa powietrznego i kostnego w badaniu audiometrycznym nie przekraczają 20 dB. Jeżeli występuje obniżenie się krzywej przewodnictwa powietrznego diagnozujemy tzw. upośledzenie słuchu typu przewodzeniowego (upośledzenie przewodzenia fali dźwiękowej przez ucho środkowe). Jeżeli obniża się również krzywa kostna i nie ma tak zwanej rezerwy ślimakowej, tj. obie krzywe leżą nisko i pokrywają się ze sobą, jest to uszkodzenie odbiorcze.


Oceń:
4.6