Wideo – Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy badamy wówczas, gdy podejrzewamy: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie korzeni rdzeniowych, krwawienie podpajeczynówkowe (tylko, kiedy tomografia komputerowa nie da odpowiedzi, czy takie krwawienie występuje), choroby demielinizacyjne, stwardnienie rozsiane, kiłę w zaawansowanej postaci, AIDS, neuroboreliozę, zespół Guillaina-Barrégo.

Podczas badania płynu mózgowo-rdzeniowego oceniamy:

  • jego kolor i przejrzystość – powinien być jasnosłomkowy i przejrzysty, czysty; w przypadku ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest żółtawy, gęsty i mętny, kiedy mamy do czynienia z krwawieniem podpajeczynówkowym może być krwisty, taki płyn będzie również występował w przypadku skrwawienia płynu, czyli w sytuacji kiedy osoba wykonująca punkcję wkłuje się w drobne naczynie i dojdzie no niewielkiego krwawienia do płynu mózgowo-rdzeniowego,
  • pleocytozę, czyli zawartość komórek w płynie mózgowo-rdzeniowym – norma wynosi 0-4 komórek w ml; w przypadku ropnych zapaleń opon ilość krwinek białych sięga setek, a nawet tysiąca komórek w ml,
  • poziom białka – norma to 0,4g/l; jeżeli ilość białka jest znacznie wyższa mamy do czynienia z tzw. rozszczepieniem białkowo-komórkowym i przy niskiej ilości komórek obserwuje się to w zespole Guillaina-Barrégo lub w przypadku stenozy kanału rdzeniowego,
  • poziom glukozy, immunoglobulin i albumin.


Oceń:
4.4