Zwapnienia w piersiach – makro- i mikrozwapnienia – przyczyny, rokowania, czy to rak?

Zwapnienia piersi to częste znaleziska mammograficzne, wykrywane u ponad połowy badanych kobiet. Są to drobne, niewyczuwalne i niedające żadnych objawów złogi wapnia, które mogą odkładać się w niemal wszystkich elementach składowych sutka: zarówno w strukturach gruczołowych (zrazikach i przewodzikach), tkance tłuszczowej i włóknistej, jak i w skórze, czy nawet naczyniach krwionośnych. W mammografii widoczne są z reguły jako niewielkie białe punkty. Choć zazwyczaj są niegroźne i nie wymagają leczenia, czasem świadczą o poważnych patologiach toczących się w obrębie piersi.

Zwapnienie w piersiach – przyczyny

Odkładanie się złogów wapnia w piersi jest najczęściej związane z procesami nienowotworowymi, takimi jak:

 • zapalenie (np. ropne przy karmieniu piersią lub plazmatycznokomórkowe),
 • uraz mechaniczny (najczęściej wskutek wypadku komunikacyjnego),
 • martwica tkanki tłuszczowej,
 • przebyte operacje piersi.

Zwapnienia towarzyszą również poszerzeniu przewodów wydzielniczych czy łagodnym zmianom rozrostowym, takim jak torbiele, gruczolakowłókniaki i zmiany włóknisto-torbielowate. Niestety powstawaniu mikrozwapnień sprzyjają również nowotwory złośliwe – zarówno rak piersi naciekający, jak i przedinwazyjny rak wewnątrzprzewodowy (ang. ductal carcinoma in situ – DCIS). Ten ostatni aż w 85–95 proc. przypadków zostaje wykryty dzięki uwidocznieniu złogów wapnia w mammografii.

Do rzadkich przyczyn zwapnień w piersiach należą:

 • choroby pasożytnicze,
 • odczyn na tatuaż,
 • implanty silikonowe lub wstrzykiwanie parafiny,
 • choroba Mondora (zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, głównie ściany klatki piersiowej i brzucha).

Makrozwapnienia i mikrozwapnieniaw piersiach

Zwapnienia dzieli się ze względu na rozmiar na większe, o średnicy co najmniej 1 mm (makrozwapnienia) i mniejsze, o średnicy poniżej 1 mm (mikrozwapnienia).

Te pierwsze uwidaczniają się nie tylko w mammografii, ale niekiedy również w USG, ze względu na wywoływany przez nie efekt cienia akustycznego. Zwapnienia występują czasem licznie i w obu piersiach, średnio u co dziesiątej kobiety przed 50. rokiem życia oraz u co drugiej badanej po 60. Uważa się, że zawsze towarzyszą one zmianom łagodnym, więc nie wymagają dalszej diagnostyki ani kontroli.

Mikrozwapnienia w piersiach wykrywa się jedynie w mammografii i – zależnie od wyglądu oraz rozmieszczenia w sutku – uznaje się za niegroźne lub budzące niepokój. Występują one w około 30 proc. złośliwych nowotworów piersi, więc ich obecność może zadecydować o poszerzeniu diagnostyki np. o biopsję gruboigłową.

Mikrozwapnienia w piersiach – system BI-RADS

Aby ujednolicić opisy badań obrazowych sutka i ułatwić lekarzom ich interpretację, na całym świecie wprowadzono tzw. klasyfikację BI-RADS (ang. breast imaging – reporting and data system).

Obecnie obowiązuje jej piąta edycja, opublikowana w 2013 roku, która zaleca różnicowanie mikrozwapnień piersi z uwzględnieniem ich morfologii (budowy) i dystrybucji (rozmieszczenia) oraz dzieli je na typowo łagodne, niewpływające na rokowanie pacjentki i podejrzane, które zawsze wymagają wykonania biopsji gruboigłowej celem postawienia konkretnego rozpoznania.

Mikrozwapnienia w piersiach łagodne

Według klasyfikacji BI-RADS za łagodne uznaje się mikrozwapnienia:

 • skórne – powszechnie spotykane po urazach piersi,
 • naczyniowe – mogące świadczyć o miażdżycy, częstsze u pacjentek z cukrzycą lub niewydolnością nerek i włóknistymi częściami sutka w wyniku urazu, zabiegu chirurgicznego lub naświetlania,
 • obrączkowate – występujące w martwicy tłuszczowej lub torbielach łagodnych piersi,
 • typu mleka wapiennego – odpowiadające osadowi zgromadzonemu w drobnych torbielach,
 • duże typu popcorncharakterystyczne dla włókniejących gruczolakowłókniaków,
 • okrągłe – częste w zmianach włóknisto-torbielowatych piersi,
 • wydzielnicze – związane z poszerzeniem przewodów sutka lub zapaleniem plazmatycznokomórkowym,
 • zwapniałe szwy chirurgiczne.

Mikrozwapnienia – kiedy zwrócić szczególną uwagę?

Za budzące niepokój uważane są małe złogi:

 • bezpostaciowe – tak małe i niewyraźne, że trudno określić ich kształt,
 • grube niejednorodne – o nieregularnych kształtach i średnicy 0,5–1 mm,
 • cienkie różnokształtne – o średnicy poniżej 0,5 mm,
 • cienkie linijne bądź cienkie linijne rozgałęziające się – podobnej wielkości jak cienkie różnokształtne, lecz układające się wzdłuż linii prostej.

Morfologię zmian należy skorelować z ich rozmieszczeniem w sutku. Klasyfikacja BI-RADS podaje pięć typów dystrybucji złogów wapnia, w kolejności od najprawdopodobniej łagodnych do najbardziej podejrzanych o złośliwość. Są to mikrozwapnienia:

 • rozlane – rozsiane chaotycznie w całej piersi,
 • zgrupowane – skupisko mikrozwapnień zajmujące obszar o największym wymiarze – ponad 2 cm,
 • regionalne – co najmniej 5 zwapnień zajmujących obszar od 1 do 2 cm,
 • linijne – układające się wzdłuż linii prostej,
 • segmentalne – leżące na przebiegu przewodu sutka i jego odgałęzień.

Największą czujność budzą dwa ostatnie typy, sugerujące występowanie zmian o charakterze przedinwazyjnego raka wewnątrzprzewodowego (DCIS).

Zwapnienie w piersiach – postępowanie po wykryciu

Złogi wapnia w sutku to częste (zwłaszcza u kobiet po menopauzie) znalezisko, które zwykle nie stwarza potrzeby poszerzenia diagnostyki. Często pojawia się pytanie: czy zwapnienia w piersiach bolą? Nie wywołują one bólu ani innych dolegliwości, nie przeszkadzają także w karmieniu piersią, więc same w sobie nie wymagają leczenia.

Makrozwapnienia oraz mikrozwapnienia typowo łagodne stanowią co najwyżej wskazanie do powtórzenia badania obrazowego za jakiś czas. Jedynie po wykryciu mikrozwapnień podejrzanych lub gdy w kolejnych mammografiach liczba bądź dystrybucja złogów wapnia znacznie się zmienia, zaleca się biopsję gruboigłową piersi. Następnie, w zależności od jej wyniku, niezbędna jest czujna obserwacja lub chirurgiczne usunięcie zmiany do badania histopatologicznego. W takich przypadkach nie powinno się wykonywać biopsji cienkoigłowej, ponieważ nie rozwiewa ona w pełni wątpliwości co do charakteru zmiany.

Rokowanie zależy od schorzenia, które spowodowało powstawanie zwapnień, ale zazwyczaj jest dobre, nawet w przypadku zmian złośliwych. Dzięki uwidocznieniu złogów wapnia często zostają one bowiem wykryte na wczesnym etapie.

Bibliografia

 • American College of Radiology’s BIRADS ® Atlas, 5th Edition. American College of Radiology, 2013.
 • Domalik A., Pawlik T., Klasyfikacja BI-RADS z 2013 roku (edycja 5.). Podsumowanie zmian wprowadzonych przez American College of Radiology. Breast Cancer Res. Treat., 2015, 150: 243–254.
 • Nalawade Y. V., Evaluation of breast calcifications. Ind. J. Radiol. Imaging, 2009, 19, 4: 282–286.
 • Itani M., Aaron T., Griffin A, T., Whitman G. J., Mammography of breast calcifications. Imag. Medicine, 2013, 5, 1: 63–74.
 • Henrot P., Leroux A., Barlier C., Génin P., Breast microcalcifications: the lesions in anatomical pathology. J. Radiologie Diagnostique Interventionnelle, 2014, 95, 2: 145–157.
Opublikowano: ; aktualizacja: 28.01.2019

Oceń:
4.3


Może cię

Badanie radiologiczne gruczołu piersiowego

Badanie radiologiczne gruczołu piersiowego, wykorzystujące promienie rentgenowskie (tzw. klasyczne) to popularna mammografia. Badanie mammograficzne jest ...

Wideo – Samobadanie piersi

Samobadanie piersi jest podstawowym, łatwo dostępnym sposobem wykrywania wszelkiego rodzaju zmian w piersiach. Regularna samokontrola ...

Mammografia

Mammografia to radiologiczne badanie piersi. Jest nieinwazyjną metodą diagnostyczna obrazująca zmiany w obrębie gruczołu piersiowego ...

USG piersi czy mammografia – które badanie wybrać?

Kobiety w różnym wieku mają do dyspozycji dwa badania obrazowe piersi – USG oraz mammografię ...

Zespół żyły głównej górnej – przyczyny, objawy, badania i leczenie

Zespół żyły głównej górnej (inaczej SVCS, ZŻGG) sam w sobie nie jest chorobą. Stanowi natomiast ...

Rak piersi a mastektomia

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Mimo wysokiej wykrywalności wciąż stanowi najczęstszą nowotworową ...

Zgrubienie w piersi – zmiany łagodne i złośliwe w piersiach

Zgrubienie w piersi występuje u kobiet znacznie częściej niż u mężczyzn. Przybiera ono zwykle postać ...

Rak piersi – rodzaje, objawy, badania i rokowania

Wczesna postać raka piersi nie daje objawów. W późniejszych stadiach wyczuwalny jest guz w piersi. ...

Nowotwory piersi – jak rozpoznać łagodne i złośliwe zmiany w piersiach?

Guzek w piersi wykrywany jest często przez kobiety w czasie samobadania lub przez lekarza podczas ...

Guzek w piersi – łagodny i złośliwy – kiedy może oznaczać raka?

Nie każda zmiana w piersi – guzek, stwardnienie, zwłóknienie oznacza raka piersi. Ważne jest to, ...

Wideo – Guzy piersi

Guzy piersi są nierzadką przypadłością kobiet, jednak 85% z nich to guzy łagodne (niezłośliwe). Wyróżnia ...

Antygen nowotworowy CA 15.3 – badanie

Oznaczenie antygenu nowotworowego CA 15.3 stosuje się w celu monitorowania leczenia (ocena skuteczności) oraz określenia ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon