Bilans zdrowia dziecka

Bilans zdrowia dziecka to badanie lekarskie, które pozwala na wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju, wad wrodzonych, chorób przewlekłych, określenie potrzeb zdrowotnych dziecka oraz dostarcza danych na temat częstości występowania u nich różnych zaburzeń. Badania są prowadzone w poradni dzieci zdrowych i przychodniach.

Przygotowanie do bilansu zdrowia dziecka

Pierwszy bilans jest już przeprowadzany zaraz po urodzeniu na oddziale noworodkowym, następne bilanse są przeprowadzane w 2, 4, 6, 10 roku życia dziecka. Każdy bilans ma swoją specyfikę wynikającą z wieku malucha oraz fazy rozwoju i funkcji, jakie dziecko pełni, bądź do jakich się przygotowuje.

Rodzić powinien pamiętać, by zabrać ze sobą na każdy bilans niezbędne dokumenty dziecka – książeczkę NFZ, ewentualnie ubezpieczenie, książeczkę zdrowia dziecka, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek chorób u dziecka, należy ze sobą zabrać zaświadczenia o przebytych chorobach, prześwietlenia oraz wypis ze szpitala.

Bilans zdrowia noworodka

Pierwszy bilans zdrowia wykonuje tak naprawdę tuż po narodzinach, stan noworodka ocenia się według skali Apgar, badania są powtarzane w czasie pobytu na oddziale noworodkowym. Oceniany jest rozwój płodu i stanu dojrzałości neurologicznej maluszka, ze szczególnym uwzględnieniem wad wrodzonych oraz wykrywanie zachorowań w okresie noworodkowym.

W pierwszych dwóch tygodniach życia dziecka, odbywają się wizyty patronażowe pielęgniarki, położnej i lekarza pediatry, jest to kontynuacja obserwacji zdrowia i rozwoju psychoruchowego oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego.

Lekarz zapoznaje się z dokumentacją okołoporodową i bada dziecko. Wykonywana jest kontrola jamy ustnej, uszu, czynności serca, płuc, brzuchu i krocza. Zwraca uwagę przede wszystkim na żywotność, napięcie mięśniowe, symetryczne ułożenie ciała, odruchy bezwarunkowe np. odruch ssania, szukania, Moro, chwytny, chodu automatycznego oraz podparcia(podczas badania stanu układu nerwowego). Ocieniany jest również kolor, napięcie skóry, stan pępka aby wykluczyć stan zapalny. Podczas wizyty lekarz przypomina o obowiązkowych szczepieniach do ukończenia 6 tygodnia życia dziecka oraz o konieczności wizyty u ortopedy, na specjalistyczne badanie stawów. Przez następne miesiące ważne jest monitorowanie rozwoju psychoruchowego, pomiaru masy oraz długości ciała, obwodu główki oraz klatki piersiowej, profilaktyka przeciwkrzywicza, obserwacja wyżynania się zębów oraz badanie wzroku i słuchu.

Bilans zdrowia dwulatka

Wizyta u lekarza zaczyna się na zebraniu wywiadu dotyczącego dotychczasowego zdrowia dziecka, przebytych chorób, karta szczepień dziecka, lekarz następnie przechodzi do badania przedmiotowego dziecka. Podczas bilansu szczególną uwagę zwraca się na rozwój fizyczny dziecka – siatki centylowe, oraz psychomotorycznego, badanie wzroku (wczesne wykrycie wad np. zez), oraz wykrycie wad wrodzonych, które nie zostały wykryte wcześniej.

Dwulatek sprawnie chodzi i biega, wchodzi oraz schodzi samodzielnie ze schodów. Potrafi sam jeść, kiedy jest najedzony informuje o tym za pomocą prostych słów takich jak „już”, „koniec” oraz buduje proste zdania i zaczyna rozumieć własne potrzeby.

Bilans zdrowia czterolatka

Rodzice są pytani o zdrowie dziecka w ciągu ostatnich 2 lat. Jak podczas każdego bilansu zdrowia dziecko jest dokładnie mierzone i ważone a następnie pomiary są sprawdzane na siatkach centylowych. Dokładnie oceniany jest rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny oraz psychomotoryczny. Orientacyjnie jest badany wzrok, słuch oraz mowa przy zdiagnozowaniu zaburzeń dziecko kierowe jest do specjalisty. Oceniana jest również postawa ciała (w celu wykluczenia skrzywienia kręgosłupa) czterolatka ustawienie kończyn i stóp oraz stan uzębienia mlecznego.

Bilans zdrowia sześciolatka

W tym okresie badania nastawione są na sprawdzenie dziecka na ocenę gotowości i dojrzałości szkolnej. Tak jak podczas wcześniejszych wizyt dziecko jest ważone i mierzone. Wykonywane jest badanie wzroku, słuchu, mowy, postawy ciała, stanu uzębienia oraz ocena rozwoju psychomotorycznego i sprawności fizycznej. W przypadku istniejących nieprawidłowości podejmowane są działania rehabilitacyjne lub leczenie, które ma zapobiec przyszłym trudnościom lub nieprzystosowaniem się dziecka do nauki w szkole.

Czynniki ryzyka opóźnienia zdrowotnej dojrzałości szkolnej:

  • wady wrodzone,
  • zez oraz niedowidzenie obuoczne,
  • wady słuchu,
  • opóźnienie mowy,
  • zahamowania psychoruchowe,
  • nadpobudliwość,
  • choroby przewlekłe, które wymagają stałego leczenia.

Podczas tego bilansu dokonywana jest kwalifikacja dziecka do grup na zajęcia wychowania fizycznego.

Bilans zdrowia dziesięciolatka

Uczeń klasy III szkoły podstawowej. Dokonywana jest ocena poziomu rozwoju, stan zdrowia, przystosowanie dziecka do szkoły i środowiska społecznego. Tak jak podczas wcześniejszych bilansów zbierany jest wywiad od rodziców, czy dziecko prowadzi zdrowy, higieniczny tryb życia oraz odżywiania, czy nie ma zaburzeń koncentracji uwagi, emocjonalnych, jak się czuje w klasie i szkole. W badaniu ocenia się stan uzębienia, wady postawy, tarczycę, rozwój wtórnych cech płciowych szczególnie u dziewcząt (rozwój piersi).

Cover test

Test ten jest stosowany w diagnostyce zeza, pozwala w przybliżeniu określić kąt zeza.

Jest to badanie naprzemiennie zakrywania oczu, polega na zasłonięciu dłonią jednego oka, podczas gdy drugie oko patrzy w dany punkt. Zasłonięte oko jeśli jest zezujące, po jego odsłonięciu nie następuje zmiana w postaci ruchu gałki ocznej, natomiast gdy oko zdrowe jest zasłonięte, a oko zezujące patrzy wprost, w momencie gdy oko zostanie odsłonięte zaczyna ono patrzeć na wprost, a oko zezujące ustawia się w zezie. Badanie to wykonywane jest podczas bilansu dwulatka, czterolatka oraz sześciolatka.

Bilans zdrowia a wiek dziecka

Każdy bilans ma swoją specyfikę wynikającą z wieku dziecka, fazy rozwoju oraz funkcji, jakie dziecko pełni i do jakich się przygotowuje.

Wiek dziecka

Cel bilansu zdrowia dziecka

Wiek dziecka

noworodek

Ocena rozwoju płodu oraz dojrzałości zwłaszcza neurologicznej z uwzględnieniem wad wrodzonych dziecka.

Wykrywanie zachorowań we wczesnym okresie noworodkowym.

Badanie wykonywane bezpośrednio po porodzie, jest powtarzane w czasie pobytu dziecka na oddziale noworodkowym.

2 rok życia

Ocena rozwoju psychomotorycznego i fizycznego.

Wykrywanie wszelkich odchyleń od normy w zakresie poszczególnych układów (słuchu, wzroku, postawy ciała).

Po ukończeniu 24 miesiąca życia dziecka z tolerancją do 3 miesięcy.

4 rok życia

Ocena rozwoju psychomotorycznego i fizycznego.

Wykrywanie wszelkich odchyleń od normy w zakresie poszczególnych układów (słuchu, wzroku, postawy ciała).

Po ukończeniu 4 roku życia z tolerancją do 3 miesięcy.

6 rok życia

Ocena zdrowotnej gotowości szkolnej. Kwalifikacja do zajęć ruchowych w szkole.

Badanie 6-latków w przedszkolu lub w szkole, po miesięcznej obserwacji.

10 rok życia

Ocena adaptacji ucznia w szkole w pierwszych latach nauki. Kwalifikacja do zajęć ruchowych w szkole oraz gimnastyki korekcyjnej.

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej, w drugim semestrze roku szkolnego.

Opublikowano: ; aktualizacja: 29.06.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Dziecko i przyjaźń

Dzięki przyjaźniom dzieci uczą się, że różne sytuacje i różni ludzie wymagają różnego typu zachowań. ...

Czy można kłócić się przy dzieciach?

Według obiegowej opinii, sprzeczki między rodzicami mają negatywny wpływ na dzieci, dlatego należy je ukrywać. ...

Kieszonkowe dla dziecka

Kieszonkowe można dawać dzieciom już w szkole podstawowej. Wzmacnia to ich pozycję w grupie rówieśniczej, ...

Jak przygotować dziecko na rodzeństwo?

Niekiedy marzenia o kolejnym dziecku przyćmiewa strach o to jak jedynak przyjmie malucha. Rodzice boją ...

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Pierwsze dni w przedszkolu są trudne dla wielu dzieci i ich rodziców. Dzieci boją się ...

Dziecko a wspólne posiłki

Wspólne posiłki z dzieckiem to sposób na tworzenie i podtrzymanie więzi z maluchem. Dzieci spożywające ...

Dziecko i jego dieta

Problem nadwagi i otyłości dotyczy coraz to młodszych osób. Dzieci i młodzież cierpią z powodu ...

Niania czy żłobek?

Stopniowe pozostawianie dziecka pod opieką innych, na coraz dłuższe okresy, oswaja dziecko z rozstaniem z ...

Wychowywanie dziecka bez ojca

Wychowywanie dziecka bez ojca, czyli samotne macierzyństwo, to trudne zadanie: obciążenie codziennymi obowiązkami, ból po ...

Moczenie nocne u dzieci – jak sobie radzić?

Moczenie nocne jest problemem, z którym każdej nocy boryka się wiele milionów rodzin. Jest to ...

Opiekunka do dziecka

Poszukiwania opiekunki do dziecka powinny być staranne i przemyślane. Dziecko szybko przywiąże się do niani, ...

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Edukacja seksualna jest najlepszą formą ochrony przed zagrożeniami związanymi ze sferą seksualną, pozytywnie wpływa na ...

Komentarze (0)