Osobowość zależna – przyczyny, objawy, test, leczenie

Osobowość zależna (zaburzenie osobowości typu zależnego) objawia się m.in. nadmiernymi obawami przed porzuceniem przez bliskich, brakiem pewności siebie, a także tendencją do spełniania – nawet całkowicie wbrew sobie – próśb i wymagań innych ludzi. Przyczyny występowania osobowości zależnej nie są jasne. W diagnostyce wykorzystuje się specjalistyczne testy. W przypadku osobowości uległej terapia psychiatryczna zwykle okazuje się wystarczająca, rzadko zaleca się leki.

Osobowość zależna – zaburzenie osobowości typu zależnego

Zaburzenia osobowości to problemy, które przejawiają się nieprawidłowościami w zakresie myślenia, zachowania czy odczuwania. Aby móc postawić rozpoznanie takiego zaburzenia, zmiany te muszą być nie tylko utrwalone, ale muszą też prowadzić do różnych, wyraźnie zauważalnych dysfunkcji dotyczących życia zawodowego czy osobistego.

Wśród zaburzeń osobowości wyróżnia się wiele różnych jednostek. Jedne z nich można kolokwialnie określać jako silna osobowość, cechy innej osobowości mogą zaś być skrajnie odmienne. Część z nich bywa do siebie bardzo podobna, co wprowadza pewien nieporządek w klasyfikacjach medycznych.

Tak bywa chociażby w przypadku problemu, którym jest osobowość zależna (zaburzenie osobowości typu zależnego). Bywa ona określana również jako osobowość symbiotyczna, osobowość uległa czy osobowość bierno-zależna.

Problemami, które czasami bywają uznawane za podtypy osobowości zależnej, a czasami traktowane są jako osobne jednostki, są osobowość niedojrzała (inaczej osobowość niedojrzała emocjonalnie), osobowość asteniczna oraz osobowość nieadekwatna.

Osobowość zależna – czym jest?

Pacjent cierpiący na zaburzenia osobowości zależnej przede wszystkim nie jest samodzielny. Swoje działania opiera na opiniach innych. Czasami problem ten traktowany jest jako utrata osobowości. Człowiek, u którego stwierdzona zostanie osobowość bierno-zależna, może bowiem oczekiwać od swoich bliskich nie tylko tego, że pokierują jego wyborami w kwestii pracy czy szkoły, ale może liczyć również na to, że inni będą decydować o tak prozaicznych sprawach, jak zakupy czy ubieranie się.

Innym przejawem osobowości zależnej jest to, że w jej przypadku występują bardzo silnie zaznaczone obawy przed porzuceniem przez bliskie osoby. Niepokój ten przybiera takiego stopnia rozmiar, że ludzie z tym rodzajem zaburzeń osobowości mogą poddawać się życzeniom czy wręcz rozkazom innych nawet wtedy, gdy ich wykonywanie jest dla nich niewygodne lub wiąże się z problemami. Osobowość zależna w związku z partnerem także wykazuje podobne zachowania, dlatego relacja staje się toksyczna.

Osobowość zależna – przyczyny

Dotychczas nie udało się jednoznacznie stwierdzić, jakie są przyczyny osobowości zależnej. Podejrzewa się, że etiologia tego problemu jest wieloczynnikowa. Wpływ na jego rozwój mogą mieć geny. W przeprowadzonych dotychczasowych wśród bliźniąt badaniach okazywało się, że jeżeli jedno z nich miało symbiotyczny typ osobowości, to ryzyko, że i u drugiego pojawi się ten problem, było znacząco zwiększone.

Z drugiej jednak strony ryzyko to nie sięgało 100 proc. – sugerowało to więc, że nie tylko geny, ale i inne czynniki odgrywają rolę w występowaniu zaburzeń osobowości typu zależnego. Mowa tutaj o czynnikach środowiskowych. Otóż okazuje się, że związek z osobowością zależną mogą mieć różne problemy, których człowiek doświadcza w trakcie dzieciństwa.

Mogą nimi być m.in. utrata jednego z rodziców czy izolacja od opiekuna (spowodowana np. zachorowaniem przez niego na ciężką chorobę, wymagającą długiego pobytu w szpitalu). Sugeruje się również, że źródłem zaburzeń bywa nadopiekuńczość rodziców oraz przejawiana przez opiekunów – zwłaszcza skrajna – autorytarność w stosunku do dziecka.

Osobowość zależna – objawy i kryteria rozpoznania

Czasami osobowość zależna bywa określana jako osobowość ofiary. Nie bez powodu – cechy osób uległych, szczególnie podporządkowanych ich bliskim – mogą w pewien sposób przypominać relację ofiary z oprawcą. Do charakterystycznych cech zaburzenia osobowości typu zależnego zalicza się bowiem:

 • bierność w stosunku do otoczenia,
 • przenoszenie odpowiedzialności za wszelkie, nawet najprostsze decyzje na innych ludzi,
 • ciągłe obawy dotyczące porzucenia, którego skutkiem miałoby być całkowite osamotnienie,
 • uczucie bezradności i bezsilności,
 • uleganie oczekiwaniom i presji innych osób,
 • niską tolerancję stresu,
 • unikanie wszelkich sytuacji uznawanych przez pacjenta z osobowością zależną za trudne – może to prowadzić m.in. do szybkiej rezygnacji z dopiero co rozpoczętej aktywności, którą pacjent uzna za zbyt trudną (stąd też określenie: osobowość zależna unikająca).

Zakres i intensywność objawów osobowości zależnej nie są identyczne u wszystkich osób, u których wystąpi osobowość zależna. Definicja w tym przypadku obejmuje przede wszystkim zrzucanie decydowania na innych i znaczną uległość w przypadku bliskich osób. Różne mogą jednak być inne, dodatkowe problemy, które pojawiają się u osób z zaburzeniem osobowości typu zależnego.

Osobowość zależna – test

W przypadku podejrzenia zaburzeń osobowości typu zależnego wskazana jest wizyta u psychiatry. Specjalista przeprowadzi pełne badanie psychiatryczne, w którym będą mogły zostać wykryte charakterystyczne dla tego problemu odchylenia. Oprócz tego możliwe wtedy będzie również stwierdzenie innych ewentualnie istniejących u pacjenta zaburzeń psychicznych – z osobowością zależną dość często współwystępują zaburzenia lękowe czy zaburzenia depresyjne.

Samo jednak badanie psychiatryczne nie jest wystarczające do postawienia rozpoznania osobowości zależnej i innych zaburzeń osobowości. Do tego celu konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych testów, wśród których można wymienić Kliniczny Wieloosiowy Inwentarz Millona (MCMI), Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości Minnesota (MMPI) oraz Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ). Przeprowadzaniem takich testów zajmują się jednak zwykle nie psychiatrzy, a psychologowie.

Osobowość zależna – terapia

Osobowość symbiotyczna i jej leczenie to bardzo ważne zagadnienie – nie trzeba chyba specjalnie przekonywać, że człowiek, który nie może sam podjąć najprostszej nawet decyzji czy wciąż obawia się odrzucenia, zdecydowanie nie funkcjonuje w prawidłowy sposób. Możliwe jest poprawienie funkcjonowania pacjenta, którego problemem jest osobowość zależna – leczenie opiera się w tym przypadku na psychoterapii.

Różne techniki psychoterapeutyczne mogą pomóc pacjentom – wykorzystanie w przypadku zaburzeń osobowości typu zależnego znajduje bowiem zarówno terapia poznawczo-behawioralna, jak i terapia psychodynamiczna czy psychoanalityczna.

Czasami pacjentom z osobowością zależną zalecane bywa leczenie farmakologiczne. Nie jest jednak tak, że sugerowane jest im zażywanie leków na osobowość zależną – takowych nie ma. Farmakoterapia w przypadku zaburzeń osobowości wykorzystanie znajduje wtedy, gdy u pacjenta współistnieją jakieś inne zaburzenia psychiczne. W przypadku zaburzeń osobowości typu zależnego wskazaniem do rozpoczęcia leczenia farmakologicznego może być stwierdzenie u pacjenta dodatkowo np. zaburzeń lękowych czy zaburzeń depresyjnych.

Bibliografia:

 • Jarema M., Rabe-Jabłońska J. (red. nauk.), Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Puri B. K., Treasaden I. H., Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.
 • Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.), Psychiatria, tom 2, Wydanie II, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
Opublikowano: ; aktualizacja: 29.08.2018

Oceń:
4.7


Może cię

Brain fog – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie mgły mózgowej?

Każdemu zdarza się zapomnieć nazwy jakiegoś przedmiotu lub imienia osoby, którą zna od dłuższego czasu. ...

Zespół Wallenberga – przyczyny, objawy, leczenie

Zespół Wallenberga spowodowany jest przez powikłania naczyniowe. Za przyczynę tego rzadkiego zespołu neurologicznego podaje się ...

Zaburzenia osobowości – rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

Zaburzenia osobowości dzieli się wg klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV. Potencjalnych przyczyn ich wystąpienia jest bardzo ...

Nerwica natręctw myślowych – przyczyny, objawy, leczenie, leki

Nerwica natręctw (obsesje, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne) to myśli, wyobrażenia lub impulsy. Schorzenie dotyka zazwyczaj osób: pedantycznych, ...

Wideo – Zaburzenia osobowości

Osobowość człowieka należy do sfery świata psychicznego. Dla większości ludzi jest ona czymś naturalnym i ...

Osobowość paranoiczna – przyczyny, rodzaje, cechy, test, kryteria, leczenie

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny ujawnienia się osobowości paranoidalnej u danej osoby. Podejrzewa ...

Osobowość schizoidalna – objawy, cechy, test, leczenie, rokowanie

Dla zachowania dobrego nastroju i pełni zdrowia psychicznego każdy człowiek potrzebuje czasem chwili tylko dla ...

Psychoterapia psychodynamiczna – co to jest, jak wygląda, jak długo trwa, jakie są efekty

Terapia psychodynamiczna to jeden z nurtów psychoterapii opartej na freudowskiej psychoanalizie. Terapeuta, podczas swobodnej rozmowy ...

Osobowość typu A i B – jak je rozpoznać?

Osobowość to zbiór cech charakterystyczny dla danego człowieka. Poszczególne typy osobowości mogą wpływać na zdrowie, ...

Skurcze łydek w nocy

Skurcze łydek w nocy to najczęściej efekt niedoborów elektrolitowych. Bolesne skurcze łydek w nocy mogą ...

Zaburzenia schizoafektywne – co to jest, jakie są przyczyny i objawy, jak wygląda leczenie?

Zaburzenia schizoafektywne to problem, który łączy schizofrenię oraz zaburzenia afektywne (zaburzenia nastroju). W ich przebiegu ...

Osobowość unikająca – przyczyny, cechy, rozpoznanie, test, leczenie, terapia, skutki

Za wystąpienie osobowości unikającej może odpowiadać szereg czynników, w tym genetycznych. Cechy, na podstawie których ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon