Salmonella u dzieci

Zakażenie bakterią Salmonella u dzieci wiąże się z ryzykiem wystąpienia dokuczliwych objawów żołądkowo-jelitowych. Salmonella u dzieci może powodować nudności, biegunki i wymioty. Małe dzieci narażone są wówczas na ryzyko odwodnienia, które może wymagać konieczności leczenia w szpitalu. Leczenie zakażenia Salmonellą u dziecka polega na walce z odwodnieniem. W niektórych przypadkach stosuje się antybiotyki.

Ostra biegunka u dziecka

Ostra biegunka u dziecka, tak zwana biegunka infekcyjna, może być następstwem infekcji bakteryjnej lub wirusowej (bądź ich toksyn). Przyczyną biegunki u dziecka mogą być także pierwotniaki i grzyby. Do wirusów dających objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego należą przede wszystkim rotawirusy. Wśród bakterii, które powodują ostrą biegunkę wymieniane są:

 • Escherichia coli,
 • Salmonella,
 • Shigella,
 • Campylobacter jejuni,
 • Yersinia enterocolitica,
 • Clostridium difficile.

Zakażenie bakteriami z rodzaju Salmonella spp. powoduje zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit. Jest to choroba zakaźna i może łatwo przenieść się z jednego dziecka na drugie. Ponadto w związku z nieprawidłową obróbką pożywienia mogą zdarzyć się masowe i sporadyczne zachorowania.

Bakterie, które wywołują infekcje układu pokarmowego u dziecka, działają wykorzystując różne mechanizmy. W ten sposób drobnoustroje oddziałują na komórki jelita i prowadzą do konkretnych objawów chorobowych. Niektóre z nich, np. bakterie z rodzaju Salmonella wnikają do komórek nabłonka jelit, uszkadzają je i powodują stan zapalny oraz owrzodzenia, które są przyczyną biegunki z krwią, śluzem i ropą.

Inne drobnoustroje wydzielają toksyny zaburzające pracę komórek jelit i przyczyniają się do powstania bardzo wodnistej biegunki. Są również bakterie, które działają poprzez oba wymienione mechanizmy i produkują toksyny uszkadzające komórki nabłonka jelit, wywołując stan zapalny. Ostatnia grupa patogenów powoduje niszczenie kosmków jelitowych, co prowadzi do zaburzeń wchłaniania treści pokarmowej przez jelita oraz do biegunki.

Zakażenie Salmonellą u dziecka

Pałeczki bakterii z rodzaju Salmonella dzielą się na gatunki, wśród których dodatkowo można rozróżnić wiele typów. Jest to patogen powszechnie występujący w środowisku i wywołujący zakażenia zwierząt dzikich oraz domowych, najczęściej dotyczy to gadów oraz ptaków (np. drobiu). Stąd bardzo często źródłem zakażenia Salmonellą dla człowieka są produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub zanieczyszczone odchodami zwierząt.

Nieprawidłowo przygotowane mięso drobiowe, jaja, niepasteryzowane mleko oraz ich przetwory (np. lody, sery, czekolady), zanieczyszczone jaja w proszku i ich inne formy wykorzystywane do produkcji lodów, majonezów i sosów mogą być źródłem infekcji. Jajka, których skorupka była zanieczyszczona, a zostały spożyte na surowo lub po zbyt krótkiej obróbce termicznej, mogą stać się przyczyną masowych zachorowań.

Salmonella może znajdować się również na świeżych owocach i warzywach zanieczyszczonych przez zwierzęta. Ponadto zakażenie Salmonellą może przenosić się wśród dzieci drogą fekalno-oralną, szczególnie wśród dzieci, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad higieny: mycie rąk przed każdym posiłkiem, po kontakcie z zanieczyszczonymi jajami, warzywami, owocami, drobiem.

Zakażenie Salmonellą u dzieci może przybierać postać żołądkowo-jelitową oraz posocznicową z zajęciem narządów wewnętrznych, gorączką, leukocytozą i żółtaczką (jeśli zajęta jest wątroba). Szczególnie niebezpieczna jest Salmonella u niemowląt, ponieważ biegunka prowadząc do ciężkiego odwodnienia, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Salmonella u dziecka – objawy

Objawy charakterystyczne dla postaci żołądkowo-jelitowej zakażenia Salmonellą to głównie biegunka i wymioty u dziecka oraz nudności i ogólne osłabienie. Okres wylęgania (czyli czas od dostania się drobnoustroju do organizmu do pojawienia się objawów choroby) w przypadku zakażenia Salmonellą wynosi około 12–24 godzin.

Objawem dominującym w zakażeniu Salmonellą u dzieci jest biegunka, czyli oddawanie nieprawidłowego stolca (płynnego lub półpłynnego) kilka, a nawet kilkanaście razy na dobę. Ze względu na mechanizm działania bakterii z rodzaju Salmonella, w kale może być obecny śluz, ropa, a nawet krew. Dodatkowo występuje:

 • wysoka gorączka,
 • dreszcze,
 • parcie na stolec,
 • bolesność podczas defekacji,
 • kurczowe bóle brzucha,
 • pogorszenie ogólnego stanu dziecka,
 • odwodnienie, które stanowi szczególnie zagrożenie dla małych dzieci.

W niektórych przypadkach mogą dołączać się nudności i wymioty.

Salmonella u dzieci – badanie i diagnostyka

Metody rozpoznawania zakażenia Salmonellą u dzieci opierają się o wywiad lekarski i wykonanie szeregu badań: klinicznych, laboratoryjnych i mikrobiologicznych. U dzieci z biegunką, u których wystąpiła w stolcu krew lub duża liczba leukocytów, biegunka doprowadziła do odwodnienia znacznego stopnia lub ciężkiego stanu ogólnego albo gdy wymagają tego względy epidemiologiczne, wykonuje się badanie mikrobiologiczne. Wykonuje się wówczas posiew kału.

Każde potwierdzone zakażenia bakterią z rodzaju Salmonella podlega obowiązkowi zgłoszenia w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Salmonella u dziecka leczenie

Zawsze w przypadku wystąpienia biegunki i objawów odwodnienia dziecka należy udać się do lekarza w celu oceny stanu chorego i wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego. W leczeniu infekcji o charakterze nieżytu żołądkowo-jelitowego wywołanego przez Salmonellę u dzieci stosuje się przede wszystkim nawadnianie doustne lub dożylne. Takie działanie ma na celu uzupełnienie niedoborów wodno-elektrolitowych, które spowodowała biegunka i tym samym poprawę ogólnego stanu dziecka. Doustne nawadnianie dziecka odgrywa główną rolę w terapii odwodnienia niewielkiego lub średniego stopnia.

Stosuje się doustne płyny nawadniające (DPN), czyli preparaty w proszku, przygotowane w saszetkach gotowych do rozpuszczenia w przegotowanej wodzie. Ich skład ilościowy i jakościowy jest dopasowany do potrzeb dziecka i zalecany przez ekspertów. Ważne jest, aby nie poić dziecka klarownymi sokami owocowymi, np. jabłkowym, czy colą lub innymi napojami gazowanymi, ponieważ ze względu na dużą zawartość cukru mogą nasilać biegunkę i utratę wody z organizmu.

W czasie leczenia wymiotów i biegunki u dziecka początkowo dąży się do uzupełnienia utraconych płynów i elektrolitów, a następnie, po kilku (zwykle 3–4) godzinach nadal podtrzymuje się leczenie nawadniające oraz rozpoczyna żywienie dziecka. Zalecany jest powrót do lekkostrawnej diety sprzed wystąpienia biegunki. Nawadnianie za pomocą DPN może być utrudnione, jeśli do objawów dołączają się wymioty. Nie należy wówczas przerywać nawadniania tą metodą, ale poić dziecko często małymi porcjami, np. łyżeczką i płynem o temperaturze pokojowej.

W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczna jest hospitalizacja i dożylne leczenie nawadniające. Wspomagająco w przywracaniu prawidłowej flory bakteryjnej jelit można stosować probiotyki.

Leczenie antybiotykami Salmonelli u dzieci lekarz włącza w wybranych przypadkach. Nie każda infekcja Salmonellą u dziecka tego wymaga. Dodatkowo podkreśla się, że stosowanie antybiotyków może prowadzić do przejścia infekcji w formę przewlekłą, a także do bezobjawowego nosicielstwa bakterii. Około 50% niemowląt po przechorowaniu zakażenia Salmonellą przez okres kilku tygodni do kilku miesięcy pozostaje nosicielami, a tylko u około 1% pacjentów taki stan może utrzymywać się do roku. Nosicielstwo nie jest wskazaniem do leczenia przeciwbakteryjnego. W przypadku postaci posocznicowej dziecko jest leczone antybiotykami w szpitalu.

W związku z dużą zakaźnością towarzyszącą zakażeniu Salmonellą u dzieci, konieczne jest izolowanie chorych dzieci od zdrowych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Należy również ściśle przestrzegać zasad higieny, często myć ręce, szczególnie przed posiłkiem, zachowywać higienę pieluch, poddawać właściwej obróbce termicznej produkty spożywcze. Izolacja dotyczy również dzieci i osób, które są bezobjawowymi nosicielami bakterii do czasu uzyskania 3 kolejnych ujemnych posiewów kału, a najlepiej jeszcze kilka tygodni po tym czasie.

Salmonella u dziecka jak zapobiegać

Do głównych metod zapobiegania Salmonelii u dzieci należy przestrzeganie zasad higieny oraz prawidłowe przygotowywanie posiłków. Szczególnie ważne jest mycie rąk, a także owoców i warzyw, obróbka termiczna mięsa, mleka i jajek.

Nie powinno się jeść surowych lub niedogotowanych jajek. Należy zapobiegać zakażeniom u zwierząt domowych, dokładnie przeprowadzać inspekcje sanitarne. Elementem zapobiegania zakażeniom jest również wspomniana izolacja dzieci chorych i nosicieli do czasu potwierdzenia 3 kolejnych ujemnych wyników posiewu kału.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Salmonella w ciąży – objawy, leczenie, zagrożenia

Panuje przekonanie, że w czasie ciąży kobiety powinny unikać kontaktu z niektórymi zwierzętami, zwłaszcza z ...

Jersinioza

Jersinioza należy do grupy schorzeń wywoływanych przez Gram-ujemne bakterie z rodzaju Yersinia – stąd nazwa ...

Leczenie zatrucia pokarmowego u dziecka

Leczenie zatruć pokarmowych u dzieci w znacznej większości przypadków odbywa się domowymi sposobami. Podstawą terapii ...

Bakteryjne i wirusowe zapalenie jelit u dzieci

Stany zapalne jelit mogą być wywołane przez bakterie i wirusy. Wśród bakteryjnych zapaleń, najczęstszą przyczyna ...

Zatrucie pokarmowe – leczenie

Zatrucie pokarmowe zwykle ma łagodny przebieg. Niekiedy jednak objawy zatrucia pokarmowego mogą stanowić zagrożenie dla ...

Zgłębnikowanie żołądka

Zgłębnikowanie żołądka służy do oceny czynności wydzielniczej żołądka. Wskazaniem do badania są m.in. wrzody żołądka ...

Nudności – jakie są przyczyny nudności?

Nudnościami nazywamy nieprzyjemne, subiektywne odczucie zbliżających się wymiotów. Mogą mieć łagodny charakter, polegający na uczuciu ...

Salmonella – objawy zatrucia i leczenie zakażenia

Zakażenie pałeczkami z rodzaju Salmonella innymi niż typhi lub paratyphi zwykle przebiega dość łagodnie i ...

Nudności i wymioty

Nudności i wymioty to jedne z najczęstszych dolegliwości gastrycznych. Towarzyszą one wielu schorzeniom różnych części ...

Zatrucia pokarmowe u dzieci

Przyczyną zatrucia pokarmowego u dziecka jest zazwyczaj spożycie skażonej przez drobnoustroje żywności lub wody. U ...

Zatrucie pokarmowe

Zatrucia pokarmowe to powszechny problem i wyzwanie dla współczesnej medycyny. Liczbę osób, które zapadają na ...

Zatrucie pokarmowe a alergia

Zatrucie pokarmowe objawia się biegunką, bólem brzucha, wzdęciami i nudnościami. Zdarza się jednak, że u ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon