Wideo – Leczenie jaskry

Decyzja dotycząca wdrożenia odpowiedniego leczenia powinna być dobrze przemyślana przez lekarza okulistę - wybór terapii zależy nie tylko od rodzaju jaskry, ale również od chorób ogólnych pacjenta. Zawsze należy także porównać ryzyko związane z prowadzonym leczeniem, a oczekiwanymi regulaminami. Terapia jest bezwzględnie wskazana w sytuacji, gdy istnieje ryzyko rozwoju zmian jaskrowych.

Sposobów leczenia jaskry jest wiele - zaczynając od leczenia zachowawczego, poprzez laserotrapię, a skończywszy na zabiegu. Celem farmakoterapii jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do poziomu, przy którym nie dochodzi do dalszego uszkadzania nerwu wzrokowego. Im bardziej zaawansowane są zmiany jaskrowe w momencie rozpoznania, tym niższy musi być poziom ciśnienia docelowego, tak aby zahamować postęp choroby. Najczęściej wykorzystuje się leki działające miejscowo w postaci kropli. Aby zmniejszyć ogólnoustrojowe działanie kropli, a tym samym wydłużyć kontakt preparatu z powierzchnią gałki ocznej i zwiększyć jednocześnie jego działanie terapeutyczne, zaleca się zamknięcie oczu w trakcie trzech min po wpuszczeniu kropli lub uciśnięcie okolicy woreczka łzowego.

Leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe można podzielić, w zależności od ich budowy chemicznej i mechanizmu działa, na kilka grup: beta-blokery, alfa 2-agoniści, analogi prostaglandyn i prostamidów, miejscowo działające inhibitory anhydrazy węglowodanowej oraz miotyki. Leki te wpływają na zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej, zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową, bądź też przez beleczkowanie. Zazwyczaj leczenie rozpoczyna się od jednego leku, chyba, że ciśnienie wewnątrzgałkowe jest bardzo wysokie – w takich przypadkach włącza się dodatkowo jeden lub więcej leków. Jeżeli terapia nie prowadzi do obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego do pożądanego poziomu, wówczas można podjąć próbę zmiany leku na inny. Jeśli natomiast monoterapia nie jest skuteczna zaleca się stosowanie preparatu złożonego.

W przypadkach, gdy wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe stanowi poważne zagrożenie utraty widzenia i zachodzi potrzeba jego szybkiego obniżenia, konieczne jest zastosowanie leczenia ogólnego. Wykorzystuje się w nim inhibitory anhydrazy węglanowej o działaniu ogólnym, bądź środki hiperosmotyczne podawane doustnie, bądź dożylnie.

W przypadku różnych typów jaskry otwartego kąta można jako uzupełnienie leczenia zachowawczego wykonać zabieg laserowy.

W bardzo ciężkich przypadkach jaskry, gdy zawodzą wszystkie metody leczenia stosuje się procedury cyklodestrukcyjne – zabiegi te zmniejszają produkcję cieczy wodnistej poprzez uszkodzenia ciała rzęskowego, ponadto zwiększają odpływ cieczy wodnistej.

Jeśli mimo leczenia farmakologicznego i laserowego obserwuje się progresję neuropatii jaskrowej zlecane jest leczenie chirurgiczne. Najczęściej wykonywaną procedurą jest trabekulektomia - dzięki wytworzeniu przetoki umożliwiającej przepływ cieczy wodnistej z komory przedniej pod torebkę Tenona dochodzi do skutecznego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.


Oceń:
4.5