Rak pęcherza moczowego – przyczyny, objawy, leczenie raka pęcherza

Rak pęcherza moczowego to najczęstszy nowotwór dróg moczowych, który w większości przypadków rozwija się z nabłonka przejściowego. Wśród przyczyn nowotworu wymienia się m.in.: narażenie na karciogeny (czynniki rakotwórcze), palenie papierosów czy terapię niektórymi lekami, np. fenacetyną. Objawy raka pęcherza to m.in.: krwiomocz, ból lędźwi, pieczenie cewki moczowej czy guz w okolicy nadłonowej. Jak wygląda leczenie guza pęcherza?

Rak pęcherza moczowego – co to jest?

Pęcherz moczowy (vesicaurinaria) jest narządem znajdującym się w miednicy mniejszej. Ma on najbardziej powierzchowne położenie pośród wszystkich innych organów miednicy. Kiedy pęcherz jest pusty, ma kształt piramidy i znajduje się w całości w miednicy. W przypadku, gdy jest on wypełniony, przemieszcza się ku górze, w stronę jamy brzusznej. Pojemność pęcherza moczowego wynosi około 0,5 l, może się on jednak rozciągać do znacznie większych objętości. Ściana pęcherza moczowego składa się z trzech warstw: błony śluzowej, błony mięśniowej i błony zewnętrznej.

Rak pęcherza najczęściej rozwija się z nabłonka przejściowego (urotelialnego) dróg moczowych, co stanowi około 90 proc. nowotworów tego narządu. Pozostałe 10 proc. to rak rozwijający się z nabłonka płaskiego i rak gruczołowy pęcherza. Klinicznie najbardziej istotny zdaje się być rak urotelialny, ponieważ pozostałe albo nie występują w naszym rejonie geograficznym albo są wyjątkowo rzadkie.

Pośród raków pęcherza moczowego najczęstsze, bo w około 2/3, są te które rosną powierzchownie i mogą być kwalifikowane do leczenia miejscowego. Pozostała 1/3 to nowotwory wieloogniskowe, które wymagają bardziej rozbudowanego leczenia oraz wiążą się z większym ryzykiem wznowy.

Guzy pęcherza moczowego mogą wzrastać w różny sposób. Najczęściej umiejscowione są w tylnej oraz bocznych ścianach pęcherza i przyjmują postać brodawek. Mogą być też litymi guzami i owrzodzeniami, które naciekają gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne czy moczowody. Istnieje również ryzyko utworzenia przetoki, czyli nieprawidłowego kanału do pochwy bądź odbytnicy. Występuje też prawdopodobieństwo powstania przerzutów do regionalnych i okołoaortalnych węzłów chłonnych. W stadiach zaawansowanych przerzuty mogą drogą naczyń krwionośnych umiejscowić się w wątrobie, płucach czy szpiku kostnym.

Rak pęcherza – jakie są przyczyny?

Nowotwór pęcherza moczowego częściej dotyka osób zamieszkałych w miastach. Związane jest to z narażeniem na szkodliwe substancje wykorzystywane w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych 1/3 raków pęcherza występuje u ludzi narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze (karcinogeny).

Nowotwory ujawniają się po kilku bądź kilkunastu latach od momentu pierwszego zadziałania karcinogenu. Szczególne ryzyko wystąpienia nowotworu występuje zatem u osób pracujących w przemyśle barwnikowym (ze względu narakotwórcze działanie barwników anilinowych). Inne grupy zawodowe to pracownicy przemysły farbiarskiego, skórzanego oraz gumowego.

Osoby palące tytoń są czterokrotnie bardziej narażone na wystąpienie guza pęcherza moczowego niż ludzie niepalący. Również terapia lekami, jak fenacetyna czy cyklofosfamid, oraz radioterapia stosowana najczęściej z powodu raka szyjki macicy, mogą zwiększać ryzyko powstania tego nowotworu.

Znany jest również związek między zakażeniem przywrą krwi (Schistosomahaematobium) a występowaniem guza pęcherza.

Rak pęcherza moczowego – objawy

Objawem raka pęcherza jest m.in. krwiomocz (obecność krwi w moczu). Ma on charakter nagły i nie towarzyszą mu dolegliwości bólowe. Pojawia się częstomocz, czyli potrzeba częstego oddawania moczu.

Pacjent zgłasza również ból lędźwi (lub ich okolicy), a także nad spojeniem łonowym – może być on spowodowany zatkaniem odpływu moczu przez skrzepliny krwi znajdujące się w pęcherzu.

Kiedy mamy do czynienia z tą chorobą pęcherza pojawia się pieczenie cewki moczowej oraz bolesne parcie na mocz. Może występować także uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza. W zaawansowanych stadiach nowotworu pęcherza moczowego natomiast w badaniu palpacyjnym wyczuwalny jest guz w okolicy nadłonowej.

Raka pęcherza – badania

Wstępnym badaniem, mającym na celu wykluczenie innych przyczyn wspomnianych objawów, jest badanie ogólne moczu wraz z badaniem mikrobiologicznym. Może istnieć bowiem zakaźna przyczyna objawów ze strony układu moczowego. W przypadku wystąpienia krwawienia z dróg moczowych wykonywane jest obrazowe badanie ultrasonograficzne (USG) pęcherza.

Lekarz nie może jednak postawić rozpoznania raka pęcherza moczowego tylko na podstawie wcześniej wymienionych objawów i badań podstawowych. Konieczne jest przeprowadzenie badań bardziej specjalistycznych. Sposobem na stwierdzenie obecności raka pęcherza jest przeprowadzenie cystoskopii, w trakcie której pobiera się wycinki nabłonka. Jest to procedura inwazyjna, polegająca na wprowadzeniu pacjentowi przez cewkę moczową do pęcherza wziernika, zwanego cystoskopem. Przyrząd ten pozwala na oglądanie przezeń, bądź na ekranie monitora, błony śluzowej pęcherza moczowego.

Po przeprowadzeniu oceny wzrokowej, przez specjalne kanały w cystoskopie wprowadzane są szczypce, którymi pobiera się wycinki błony. W celu poprawienia komfortu badania, stosowane są środki znieczulające, którymi pokrywa się wprowadzany przez cewkę cystoskop. Pobrane wycinki błon śluzowych są następnie przesyłane do laboratorium histopatologicznego, gdzie oceniane są pod kątem zajścia przemiany nowotworowej.

W celu dalszej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego przeprowadzana jest tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy z użyciem środków cieniujących, czyli preparatów uwidaczniających w badaniu struktury, które lekarz chce skontrolować. Badanie to umożliwia stwierdzenie czy nowotwór, występujący w ścianie pęcherza nacieka struktury sąsiadujące. Pozwala też ocenić ewentualne zajęcie węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów w innych narządach.

Rakowi pęcherza moczowego towarzyszyć mogą również guzy górnego odcinka układu moczowego czyli moczowodów oraz nerek. Te zmiany również pozwala wykryć badanie tomograficzne. Po zebraniu powyższych informacji, lekarz ma możliwość umieścić nowotwór w skali TNM. Skala ta bierze pod uwagę wielkość nowotworu, obecność nacieków, zajęcie węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów. Wiedza o tym, gdzie dany nowotwór znajduje się w skali TNM pozwala ocenić stopień jego zaawansowania. Ten natomiast jest potrzebny w celu dobrania odpowiedniego postępowania leczniczego.

Rak pęcherza moczowego – leczenie

W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, dobierane jest odpowiednie leczenie. Zawsze jest to jednak leczenie operacyjne. Jedynie w sytuacji, gdy u pacjenta występuje postać rozsiana raka pęcherza moczowego, możliwe jest zastosowanie radio- czy chemioterapii. Służą one jednak tylko wydłużeniu czasu przeżycia, a nie całkowitemu wyleczeniu.

U 75–85 proc. pacjentów występują jednak zmiany powierzchowne, które można leczyć operacyjnie poprzez przezcewkową radykalną elektroresekcję guza pęcherza(TURT). Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu przewodowym, czyli miejscowym lub w znieczuleniu ogólnym. Operację tę można określić jako pewnego rodzaju rozwinięcie badania cystoskopowego. Polega bowiem na wprowadzeniu przez cystoskop specjalnego narzędzia, tzw. resektoskopu. Posiada on własny układ optyczny oraz pętlę elektryczną, przy pomocy której usuwane są tkanki zmienione nowotworowo. U osób obarczonych zwiększonym ryzykiem nawrotu, stosowane jest dodatkowe leczenie, polegające na wprowadzaniu szczepionki BCG (czyli szczepionki przeciwgruźliczej) oraz leków cytostatycznych bezpośrednio do pęcherza.

U pacjentów będących w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju nowotworu konieczne może się okazać całkowite usunięcie pęcherza moczowego wraz z okolicznymi narządami: macicą, jajowodami, cewką moczową, pęcherzykami nasiennymi, gruczołem krokowym. Dodatkowo konieczne jest usunięcie węzłów chłonnych znajdujących się w miednicy mniejszej.

Rak pęcherza moczowego – długość życia

Często pada pytanie: "rak pęcherza moczowego czy jest wyleczalny?". Im wcześniej nowotwór zostaje rozpoznany, tym lepsze rokowanie u chorego. Pacjenci, u których zaawansowanie zmian pozwalało na wdrożenie leczenia przezcewkowego metodą TURT, przeżywają następne 5 lat w 80–90 proc.

Nie należy więc bagatelizować wcześniej wspomnianych objawów i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Pacjenci, którzy przeszli operację usunięcia raka pęcherza moczowego, muszą być też świadomi, że może on nawracać, dlatego też powinni pozostawać pod ścisłą opieką poradni specjalistycznej.

Opublikowano: ; aktualizacja: 03.10.2017

Oceń:
4.4


Może cię

Przyczyny zakażeń układu moczowego

Zakażenie układu moczowego to częsta choroba dotycząca głównie kobiet. Ze względu na łatwość nabycia infekcji ...

Zapalenie pęcherza moczowego – objawy, leczenie i zapobieganie

Ostre zapalenie pęcherza jest najczęściej występującym zakażeniem układu moczowego. Choroba ta należy do grupy określanej ...

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (przerost prostaty)

Łagodny rozrost gruczołu krokowego, przez pacjentów często nazywany przerostem prostaty to częsta choroba. Dotyczy ok. ...

Zapalenie pęcherza a seks

Jaka jest zależność między zapaleniem pęcherza a seksem? Nawracające infekcje dróg moczowych są częstym problemem ...

Wideo – Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji są istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mężczyzn, jak również ich partnerek seksualnych. ...

Wideo – Nowotwór pęcherza moczowego

Najczęstszym objawem nowotworu pęcherza moczowego jest krwiomocz, często występujący bez dolegliwości bólowych czy problemów z ...

Enterococcus faecalis w moczu – co oznacza bakteria paciorkowca kałowego w moczu?

Enterococcus faecalis to bakteria paciorkowca kałowego zaliczana do enterokoków. Jest ona częstą przyczyną zakażenia układu ...

Wziernikowanie pęcherza moczowego

Wziernikowanie pęcherza moczowego (cystoskopia) jest badaniem pozwalającym na bezpośrednie oglądanie ścian pęcherza moczowego (i ewentualnie ...

Ból podbrzusza podczas stosunku i ból brzucha podczas stosunku – co to znaczy?

Ból podbrzusza podczas stosunku może mieć wiele przyczyn. Zazwyczaj jest związany z infekcjami intymnymi (np. ...

Uroflowmetria

Uroflowmetria jest techniką, która mierzy przepływ moczu podczas mikcji. Jest to badanie tanie, nieinwazyjne, bezpieczne ...

Brodawczak pęcherza moczowego – przyczyny, objawy, leczenie

Brodawczak pęcherza moczowego to łagodny nowotwór. Ta choroba może prowadzić jednak do raka pęcherza. Wśród ...

Oligospermia

Oligospermia to schorzenie dotykające mężczyzn. Oznacza ona zbyt małą ilość plemników w ejakulacie. Wartością graniczną ...

Komentarze i opinie (2)


Mój mąż żył po operacji raka pęcherza 6lat , miał raka rozsianego .Zachorował gdy miał 39lat.

choruje od półtora roku na pęcherz gdzie ja już nie byłam i do dziś nikt nie wie co mi jest a w badaniach nic nie wychodzi cystoskopię miałam 3 razy i niby wszystko ok nie wiem co to może być może ktoś ma podobny problem
Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
  • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
  • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
  • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon