Wideo – Zez

W warunkach fizjologicznych przy patrzeniu w dal gałki oczne ustawione są równolegle, wykonują one również skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach.

Przyczyny zeza

Istnieje wiele przyczyn nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych - u dzieci najczęstszymi przyczynami zeza są zaburzenia równowagi okoruchowej, związane z nim dużej różnicy wady refrakcji pomiędzy oczami. U dorosłych zez może pojawiać się w związku z osłabieniem mięśni okoruchowych, obniżeniem ostrości wzroku, urazem powodującym ograniczenie ruchomości gałki ocznej lub uszkodzeniem mózgowia. Pomocne, w ocenie klinicznej zeza, są informacje dotyczące pacjenta zebrane w czasie wywiadu lekarskiego. Uwzględnia się wówczas wiek, w którym zez się pojawił, objawy towarzyszące zeza (tj. czy występuje stale, czy pojawia się okresowo), stan ogólny zdrowia pacjenta i ewentualne zaburzenia rozwojowe. W przypadku dzieci duże znaczenie ma wywiad okołoporodowy – należy wziąć pod uwagę przebieg porodu i okresu noworodkowego. Ważne jest również występowanie rodzinne oraz wcześne stosowane sposoby leczenie zeza.

Do badania ustawienia gałek ocznych wykorzystuje się test zakrycia (tzw. cover test), test opierający się na obserwacji odblasków świetlnych na rogówce. Czasami u niemowląt w związku z zakryciem części twardówki, szeroką nasadą nosa i fałdami nakątnymi obecnymi w tym wieku może wystąpić tzw. zez rzekomy. Badania wskazują jednak na równoległe ustawienie gałek ocznych przy patrzeniu w dal. Wrażenie zezowania powinno zanikać w okresie niemowlęctwa, bądź wczesnego dzieciństwa. Jeśli nadal się utrzymuje konieczne jest powtórne badanie okulistyczne.

Rodzaje zeza

Zez może być ukryty, bądź jawny. Jawny zez widoczny jest przez cały czas, zaś ukryty pojawia się w określonych sytuacjach. Występuje wówczas dyskomfort obuocznego patrzenia lub podwójne widzenie.

U dzieci najczęściej występuje zez zbieżny - obserwuje się rodzinne jego występowanie, może być związany z wadą refrakcji, którą należy skorygować. U dzieci z zezem zbieżnym o wczesnym początku równoległe ustawienie oczu uzyskuje się zazwyczaj leczeniem operacyjnym. Przed zabiegiem jednak należy całkowicie skorygować wadę wzroku i podjąć leczenie niedowidzenia. Uważa się, że leczenie chirurgiczne powinno być rozpoczęte wcześnie - zazwyczaj do 2. roku życia.

Innym typem zaburzeń ustawiania gałek ocznych jest zez rozbieżny - często ujawnia się u dzieci z nieprawidłowościami neurologicznymi.

Gałki oczne mogą być również odchylone pionowo. Bardzo często u dzieci z zezem dochodzi do niedowidzenia, jest to obniżenie ostrości wzroku badane z najlepszą korekcją spowodowane nieprawidłową współpracą obuoczną. Nie występują natomiast żadne nieprawidłowości w obrębie gałek ocznych, ani dróg wzrokowych. Przyjmuje się, że wiek, do którego niedowidzenie zęzowe jest odwracalne to około 6 - 8 lat. W przypadku dużej różnicy wady refrakcji miedzy oczami, przy zachowaniu widzenia obuocznego, niedowidzenie odwracalne jest do okresu dojrzewania.

Sposobem leczenia niedowidzenia jest obturacja, czyli zakrywanie prawidłowego oka – jest to najskuteczniejsza metoda zmuszenia do pracy wzrokowej oka zezującego. Częstotliwość zasłaniania zależy od wieku pacjenta i stopnia niedowidzenia. Alternatywnym sposobem leczenia niedowidzenia jest penalizacja, czyli osłabienie ostrości wzroku oka zdrowego przez atropinę.


Oceń:
4.7