Molestowanie seksualne w pracy

Molestowanie w miejscu pracy, temat coraz bardziej popularny. Jak wskazują badania dotyczący co piątej osoby. Choć wiele osób nie do końca wierzy w sprawiedliwość, coraz częściej szukamy jej w sądzie. Co warto wiedzieć o molestowaniu, żeby umieć wyjść z opresji cało?

Czym jest molestowanie?

Molestowaniem jest każde zachowanie o podłożu seksualnym, które jest niechciane, czyli prowadzi do poczucia zagrożenia, złości, upokorzenia czy bezsilności. Może utrudniać wykonywanie pracy, ale też upośledzać funkcjonowanie pracownika poza pracą ze względu na wysoki stres jakiego doświadcza. Molestowanie może mieć charakter werbalny, fizyczny lub łączony. Do zachowań charakterze fizycznym zaliczamy dotykanie, poklepywanie, pożądliwe gesty i spojrzenia czy nawet przemoc seksualna np. gwałt. Charakter werbalno-słowny molestowania to sprośne aluzje, żarty, uwagi dotyczące wyglądu czy propozycje. Najczęściej doświadczyć można molestowania o charakterze werbalnym, ale jest też to wstęp do aktów fizycznych, dlatego nie należy go bagatelizować jako „mniej” szkodliwego.

Według art. 183a § 6. Kodeksu Pracy molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Jakie formy może przybierać?

Zaczepki na tle seksualnym są w wielu miejscach pracy na porządku dziennym, problem tkwi w tym, że wiele osób nie odbiera tego jako molestowanie, ale jako głupie, sprośne zachowanie. Nawet jeśli kobieta, czy mężczyzna nie są adresatami sprośnych uwag, często są poniekąd zmuszone do wysłuchiwania sprośnych dowcipów, opowieści i oglądania np. erotycznych zdjęć. Możemy wyróżnić dwie podstawowe formy molestowania:

  • molestowanie typu „coś za coś”, dochodzi do niego kiedy osoba na wyższym stanowisku, lub taka która może „coś załatwić”, w zamian za awans, podwyżkę, albo możliwość zatrudnienia oczekuje specjalnych względów, a często stosunku seksualnego. Ten typ molestowania często może łączyć się z groźbami, może też przybrać formę np. jeśli nie pójdziesz ze mną do łóżka stracisz pracę.
  • molestowanie typu wrogie środowisko, można podzielić na dwa podtypy:
    • niepożądane zainteresowanie seksualne, objawia się po prostu różnego typu adoracją, mniej lub bardziej nachalną. Może ograniczać się tylko do zachowań werbalnych, choć często granica ta wraz z rozwojem sytuacji się przesuwa. Zachowania takie obejmuję dotykanie, mające charakter seksualny, komentarze i żarty o tematyce seksualnej, eksponowanie przedmiotów lub materiałów o charakterze seksualnym (fotografie, kalendarze itp.), uwagi dotyczące rozmówcy w kontekście seksualnym, komentarze dotyczące wyglądu o charakterze seksualnym, rozmowa o osobie w terminach seksualnych w jej obecności;
    • molestowanie z uwagi na przynależność do danej płci. Przejawia się agresją, której warunkiem jest płeć ofiary (może dotykać kobiety i mężczyzn) nie musi mieć podtekstu seksualnego. Klasyfikuje się tutaj takie zachowania, jak obraźliwe komentarze o zdolnościach lub ich braku kobiet lub mężczyzn;

Kto może stać się ofiarą molestowania?

Molestowanie zdecydowanie częściej dotyczy kobiet, statystyki mówią, że stanowią one aż 90% ofiar molestowania. Najbardziej narażone na atak są młode kobiety, które nie ukończyły 34 roku życia. Dane te mogą być jednak niemiarodajne, naukowcy szacują, że różnica między ofiarami kobietami/mężczyznami wcale nie jest tak duża. Wyniki te są rezultatem tego, jak same ofiary postrzegają molestowanie. Z amerykańskich badań wynika, że aż 66% mężczyzn traktuje molestowanie seksualne przez współpracownice bądź przełożone jako komplement! Nie widzą oni nic złego w tym, że kobieta przełożona/współpracownica wychwala ich wygląd lub ich podrywa, ma to być dowód na ich atrakcyjność. Panie podchodzą do tej kwestii zupełnie inaczej, tylko 17% kobiet miało takie samo podejście. Najbardziej narażone na molestowanie są kobiety, które pracują w tak zwanych męskich zawodach (wojsko), lub w organizacjach gdzie większość stanowią mężczyźni (firmy motoryzacyjne). Różnice między sprawcami molestowania, kobietami i mężczyznami dotyczą głównie statusu. Molestujący mężczyźni zwykle zajmują stanowiska wyższe niż ich ofiary, natomiast molestujące kobiety często nie różnią się statusem zawodowym od swoich ofiar. Co ciekawe zdarzały się przypadki kiedy sprawcami były kobiety, które molestowały inne kobiety ze względu na ich płeć.

Na molestowanie bardziej narażone są osoby o niskim statusie społecznym. Dotyczy to zarówno molestowania typu „coś za coś” jak i typu wrogie środowisko. Osoby takie są po prostu łatwą zdobyczą dla sprawcy, często nie mogą sobie pozwolić na odejście z pracy, są bardziej podatne na szantaż czy groźby. Osoby takie mają też mniejsze możliwości obrony, po pierwsze nie zawsze mają świadomość, że to co je spotyka jest przestępstwem, po drugie nie zawsze mają środki na walkę z oprawcą.

Z molestowaniem seksualnym najczęściej mamy do czynienia w zakładach przemysłowych i w usługach. Rzadziej w oświacie, ochronie zdrowia czy administracji. Około 20 proc. Polaków przyznaje, że w swoim miejscu pracy byli świadkami, albo sami doświadczyli molestowania. Dane to mogą być niedokładne, ponieważ wiele osób wciąż ma wątpliwości co do tego, jakie czyny można nazwać molestowaniem. Potocznie molestowanie kojarzy się tylko z napastowaniem na tle seksualnym, rzadziej jest utożsamiane z prześladowaniami ze względu na płeć.

Jaki wpływ na ofiarę ma molestowanie?

Molestowanie ma bardzo negatywny wpływ na ofiarę. Może wpływać na wykonywanie obowiązków w pracy, życie osobiste, ale także przyszłe doświadczenia zawodowe i relacje międzyludzkie. Im dłużej zostaje się w sytuacji molestowania seksualnego, tym skutki mogą być trudniejsze do przezwyciężenia. Najczęstszą reakcją na takie traktowanie jest złość, strach, często wstyd (ofiara może obwiniać się, że np. prowokowała sprawcę, boi się, że nikt jej nie uwierzy), niepokój, utrata poczucia bezpieczeństwa. Kolejnym problemem są zaburzenia koncentracji, problemy z odżywianiem (brak łaknienia lub wręcz przeciwnie objadanie się, bezsenność, nudności i biegunki (szczególnie przed pójściem do pracy), chroniczne zmęczenie, napięcie i ból mięśni, a także dysfunkcje seksualne.

Molestowanie często prowadzi do zaburzeń w relacjach międzyludzkich. Ofiary mogą wyładowywać się na osobach bliskich, co prowadzi do narastających konfliktów. Dodatkowo w obawie przed reakcją innych osób, plotkami, niezrozumieniem ze strony otoczenia mogą unikać towarzystwa innych ludzi. Z tych powodów ofiary, często nie przyznają co im się przydarzyło.

Co robić, gdy padniemy ofiarą molestowania?

Pierwszym krokiem, jest uświadomienie sprawcy, że nie życzymy sobie takiego traktowania. Należy to zrobić kulturalnie, ale stanowczo, jest duża szansa, że zachowania ustaną. Spora część sprawców nie do końca zdaje sobie sprawę, że to co robią nazywa się molestowaniem, nie zawsze zdają sobie sprawę jaki wpływ na innego człowieka mogą mieć jego żarty. Jeśli to nie poskutkuje, nie należy się poddawać, trzeba zacząć działać. Należy zebrać dowody molestowania, dlatego jeżeli sprawca wysyłał do Ciebie jakieś wiadomości wskazujące na molestowanie pod żadnym pozorem ich nie kasuj. Jeżeli masz możliwość nagraj takie zachowania, są bezwzględnym dowodem. Poszukaj świadków, możliwe, że nie byłaś/byłeś jedyną ofiarą takiego traktowania, może ktoś widział jak np. szef odnosił się do Ciebie i będzie chciał pomóc.

Możesz próbować załatwić sprawę w miarę polubownie np. możesz napisać skargę do pracodawcy, jeżeli to okaże się nieskuteczne droga sądowa może być jedynym rozwiązaniem. Ofiary molestowania są często wspierane przez organizacje kobiece, zgłoś się do nich, one mogą Ci doradzić, a nawet umożliwić skorzystanie z darmowych porad prawnych, czy psychologa.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Pozycja na Hiszpana

Pozycją na Hiszpana określa się stosunek międzypiersiowy. Penis ociera się o ściśnięte piersi kobiety, co ...

Fantazje seksualne

Fantazje seksualne, zwane inaczej marzeniami na jawie, to nic innego jak wyobrażeniowe przedstawienie sobie sytuacji ...

Pozycja na jeźdźca

Charakterystyczną cechą pozycji na jeźdźca jest aktywność kobiety, przy względnej bierności mężczyzny. Nazwa wywodzi się ...

Sponsoring

Sponsoring jest rozumiany jako forma dobroczynności, która ma działanie marketingowe, przynoszące korzyści również sponsorowi. Co ...

Kobiecy orgazm

Orgazm, dla większość mężczyzn to nic trudnego do osiągnięcia, mają go praktycznie zawsze podczas stosunku. ...

Seks seniora

W dzisiejszych czasach ludzie żyją coraz dłużej i coraz dłużej chcą wieść udane życie seksualne. ...

Pozycje od tyłu

Pozycje od tyłu to duża grupa różnych pozycji seksualnych, w których jeden z partnerów znajduje ...

Zajście w ciążę a pozycje seksualne

Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę a pozycje seksualne to temat będący obiektem zainteresowań wielu par starających ...

Seks oralny

Seks oralny jest powszechną praktyką par hetero- bądź homoseksualnych. Seks oralny wzbogaca przeżycia związane z ...

Przemoc seksualna w związku

Przemoc seksualna jest pojęciem ogólnie znanym, mniej osób wie, że może występować w rodzinie. Ofiarami ...

Jak przedłużyć stosunek?

Jak wydłużyć stosunek domowymi sposobami? Opóźnienie wytrysku można osiągnąć dzięki rozmaitym ćwiczeniom i metodom poprawiającym ...

Przemoc seksualna wśród rówieśników

Trudno jest oszacować, kiedy zostaje przełamana granica między przemocą a znęcaniem się, szczególnie jeżeli chodzi ...

Komentarze (0)