Seks po zawale – czy to bezpieczne?

Pacjenci często mają wiele pytań dotyczących seksu po zawale, jednak to wciąż temat tabu. Pacjenci borykają się z zaburzeniami erekcji i osiągnięciem czy utrzymaniem wzwodu, niekiedy nawet spadkiem libido. Towarzyszy im również strach przed osiągnięciem orgazmu po zawale. W przypadku problemów ze wzwodem można stosować sildenafil (viagrę), zachowując środki ostrożności. Czy seks po zawale jest bezpieczny i czy zawsze trzeba z niego rezygnować?

Problemy z seksem po zawale a wizyta u lekarza

W polskich realiach rozmowa o seksie w gabinecie lekarskich nadal stanowi temat tabu, dlatego rzadko bywa ona w ogóle podjęta. Zasadniczym problem jest brak odpowiedniej komunikacji w relacji lekarz – pacjent, poczucie wstydu oraz przeświadczenie, że pytania związane ze sferą seksualną w obliczu istniejącej choroby są „nie na miejscu”. Takiej sytuacji winne są dwie strony, zarówno pacjenci, jak i lekarze.

Chorzy podczas wizyty u specjalisty w większości nie podejmują tematu swoich problemów seksualnych po zawale, uważając, że ”nie wypada zadawać takich pytań” bądź twierdząc, że nie są one wynikiem schorzenia. Badania pokazują, że pacjenci preferują, aby to lekarz zainicjował rozmowę, z kolei sami przedstawiciele służby zdrowia często przyznają się, że wywiad w kierunku zaburzeń seksualnych stanowi dla nich sprawę kłopotliwą, wprowadzającą skrępowanie podczas wizyty.

W obliczu powyższych faktów, najważniejszą kwestią jest to, aby pacjent nie bał się zadawać pytań dotyczących zależności między sprawnością seksualną a zawałem, a lekarz sam zachęcał chorego do rozmowy, gdyż współżycie stanowi integralną część życia każdego dorosłego człowieka i nie powinien być pomijany.

Choroby układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, w tym zawał serca, nadciśnienie tętnicze) stanowią najczęstszą przyczynę schorzeń, z którymi aktualnie zmagają się chorzy na całym świecie, dlatego też w tej grupie pacjentów coraz częściej obserwowane jest występowanie problemów związanych ze sferą seksualną.

Problemy z erekcją i wzwodem to objaw chorób serca

Zaburzenia seksualne w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. U tych ostatni najczęściej przyjmują postać zaburzeń erekcji (np. problemów ze wzwodem po zawale). Wyróżnia się 3 zasadnicze przyczyny problemów seksualnych u pacjentów cierpiących z powodu chorób serca:

 • podłoże naczyniowe (głównie rozsiane zmiany miażdżycowe) – ok. 70 proc.,
 • podłoże psychologiczne (głównie depresja) – ok. 8–10 proc.,
 • podłoże mieszane, będące wynikiem dwóch powyższych czynników – ok. 20 proc.

Wykazano, że miażdżyca odpowiada aż za 70 proc. zaburzeń seksualnych u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Ponadto wszystkie czynniki predysponujące do powstawania blaszek miażdżycowych podwyższają również ryzyko wystąpienia zaburzeń seksualnych. Należą do nich m.in.: otyłość, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Miażdżyca jest chorobą rozsianą w całym organizmie i rozwija się w naczyniach krwionośnych, powodując zwężenie ich światła, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia przepływu krwi do danego obszaru, a następnie do niedokrwienia tkanek. Tętnice unaczyniające narządy płciowe są jednymi z najcieńszych naczyń występujących w organizmie człowieka, dlatego też zmiany miażdżycowe rozwijające się w ich obrębie dawać mogą stosunkowo wcześnie objawy w postaci zaburzeń erekcji będące manifestacją niedokrwienia prącia (erekcja jest wynikiem napełniania się krwią struktur prącia tzw. ciał jamistych). Dlatego też, gdy zaobserwuje się u siebie nawracające zaburzenia wzwodu warto zgłosić się do lekarza rodzinnego, gdyż mogą one z dużym prawdopodobieństwem stanowić zapowiedzieć choroby układu naczyniowego i nie są wynikiem „własnej słabości”, jak często określają to pacjenci.

Problemy natury psychologicznej, tj. depresja, zaburzenia lękowe czy przewlekły stres odpowiedzialne są tylko za 10 proc. przypadków pogorszenia sprawności seksualnej. Nie można jednak lekceważyć tego czynnika ryzyka, gdyż depresja o różnym nasileniu jest stosunkowo częstą przypadłością pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W takich wypadkach pomocne bywa zasięgnięcie porady psychologa, czy stosowanie technik relaksacyjnych niwelujących napięcie i stres. Warto wiedzieć, że nie zaleca się farmakoterapii antydepresantami w chorobach krążenia, gdyż nie mają one wpływu na przeżywalność chorych oraz mogą nasilać zaburzenia seksualne.

Zdecydowanie mniejszą grupą przyczyn odpowiedzialnych za występowanie problemów seksualnych w chorobach krążenia są działania niepożądane leków przyjmowanych przez chorych. Zaburzenia erekcji czy spadek libido może występować podczas leczenia B-blokerami (stosowane np. w chorobie wieńcowej, niewydolności serca) czy lekami przeciwdepresyjnymi.

Strach przed seksem po zawale serca

Szacuje się, że ok. 60 proc. kobiet po przebytym zawale serca odczuwa strach przed ponownym podjęciem aktywności seksualnej, podobnie ta statystyka wygląda u mężczyzn. Głównym powodem podawanym przez chorych jest obawa przed wystąpieniem kolejnego zawału w trakcie stosunku płciowego.

Czego nie wolno po zawale serca? Pacjenci kardiologiczni często mają niesłuszne poczucie inwalidztwa związane z chorobą. Większość chorych, a także ich bliskich uważa, że powinni się „oszczędzać”, rezygnując zupełnie z aktywności fizycznej. Dodatkowo, lekarze mogą w sposób niezamierzony potęgować u chorego przeświadczenie o niepełnosprawności, zalecając ograniczenie wysiłku fizycznego, które pacjenci często rozumieją jako całkowitą dyskwalifikację aktywności fizycznej. Te wszystkie czynniki predysponują do rozwoju depresji, a w konsekwencji mogą przyczyniać się do występowania bądź nasilenia problemów sfery seksualnej.

W chorobach układu sercowo-naczyniowego wysiłek fizyczny jest jak najbardziej zalecany, gdyż poprawia on ogólną wydolność serca oraz przeciwdziała postępowi choroby. Aktywność fizyczna musi być dobrana do indywidualnych możliwości pacjenta, najlepiej po zasięgnięciu rady fizjoterapeuty.

Seks w chorobach sercowo-naczyniowych jest bezpieczny. Szacuje się, że wysiłek fizyczny w trakcie stosunku płciowego jest porównywalny do wysiłku podczas brania prysznica czy ścielenia łóżka i mniejszy niż wchodzenie po schodach. Mitem jest więc to, że seks wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym. Pacjenci często obawiają się nagłego zgonu podczas uprawiania seksu (tzw. „słodka śmierć”), w rzeczywistości jest to tylko motyw, chętnie wykorzystywany w produkcjach filmowych, w praktyce nagłe zgony sercowe (NZS) podczas stosunku stanowią zaledwie 0,6 proc. wszystkich NZS (wg danych amerykańskich).

Seks a zawał – czynniki ryzyka

Z kolei brak wiarygodnych danych dotyczących występowania zawału serca po aktywności seksualnej. Wiadomo jednak, jakie czynniki zwiększają oraz obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca w trakcie lub po stosunku płciowym. Do tych pierwszych czynników zaliczają się:

 • seks z nieznanym partnerem,
 • współżycie w nietypowym dla danej osoby wymiarze (np. seks w miejscach publicznych),
 • nadużycie alkoholu przed stosunkiem seksualnym,
 • obfity posiłek przed stosunkiem seksualnym.

Natomiast czynnikami zmniejszającymi ryzyko zawału serca związanego z seksem są regularna aktywność fizyczna oraz wywiad dodatni w kierunku choroby wieńcowej (np. świadomość bólu wieńcowego, odpowiednie szybkie przerwanie stosunku płciowego w razie wystąpienia dolegliwości).

Wiadomo również, że płeć i wiek pacjenta nie zwiększają ani nie niwelują ryzyka zawału serca po aktywności seksualnej. Ponadto, szacuje się, że powrót do aktywności seksualnej po przebytym, niepowikłanym zawale serca może nastąpić po ok. 2 tygodniach, jednakże ustalenie tego okresu wymaga zawsze indywidualnej stratyfikacji ryzyka dla danego chorego.

Powyższe informację aktualne są również dla pacjentów ze wszczepionym kardiowerterem – defibrylatorem.

Czy seks po zawale serca jest bezpieczny?

Pomimo, iż akt seksualny nie wiąże się z dużym obciążeniem fizycznym, to towarzyszą mu silne emocje (pacjenci często pytają też o kwestię orgazmu po zawale), czasem stres, co u szczególnie narażonych pacjentów może być zjawiskiem niekorzystnym. Dlatego też, wszystkim chorym kardiologicznym lekarz powinien ocenić ryzyko, jakie stwarza aktywność seksualna. Jedną ze skal służącą do takiej oceny są kryteria konsensusu z Princeton. Na ich podstawie wyróżnia się 3 grupy ryzyka:

 • niska – bez ograniczeń,
 • pośrednia – ograniczyć aktywność seksualną,
 • wysoka – zaleca się nie podejmowanie aktywności seksualnej.

Należy pamiętać, że pacjenci z zaawansowaną chorobą kardiologiczną czy bólami spoczynkowymi oraz źle tolerujący wysiłek fizyczny powinni zrezygnować z aktywności seksualnej.

Jakie leki na potencje po zawale można stosować?

Najważniejszymi działaniami usprawniającymi kondycję seksualną są przede wszystkim: prawidłowe leczenie choroby podstawowej, całkowite zaprzestanie palenia papierosów, redukcja masy ciała u pacjentów z nadwagą i otyłością, prawidłowa kontrola cukrzycy, odpowiedni dieta np. w chorobach sercowo – naczyniowych dieta DASH, regularny wysiłek fizyczny, adekwatny do możliwości chorego, wsparcie rodziny i psychologa (w razie potrzeby).

Lekami stosowanymi w celu poprawy funkcji seksualnych są tzw. inhibitory fosfodiesterazy 5 np. sildenafil, czyli popularna viagra. Po zawale należy pamiętać, że przy jej stosowaniu wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów (np. nitrogliceryna stosowana do przerywania bólu wieńcowego).

Wymagane jest zachowanie odpowiednio długiego okresu przerwy między podaniem tych dwóch preparatów, zgodnie z ulotką producenta lub w miarę możliwości zastąpienie azotanu innym lekiem o podobnym działaniu leczniczym.

Opublikowano: ; aktualizacja: 30.01.2018

Oceń:
4.6


Może cię

Wideo – Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji są istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mężczyzn, jak również ich partnerek seksualnych. ...

Leki powodujące zaburzenia erekcji

Część leków może powodować zaburzenia erekcji. Problemy ze wzwodem mogą pojawić się u osób przyjmujących ...

Przyczyny utraty libido

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają okresy w życiu, kiedy tracą zainteresowanie seksem. Dla większości ...

Sposób na wysokie libido

Od lat funkcjonuje stereotyp, że kobiety cechuje niższy popęd seksualny i częste spadki libido. Kolejny ...

Seks a usunięcie prostaty

Usunięcie prostaty zazwyczaj niesie ze sobą poważną obawę nie tylko o to czy podstawowa choroba ...

Czynniki ryzyka zawału serca

Najczęstszą przyczyną zawału serca jest zaawansowana miażdżyca, dlatego pośrednio czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy są jednocześnie ...

Seks a choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia są jedną z najważniejszych przyczyn wystąpienia problemów z aktywnością seksualną. Zazwyczaj zaburzenia ...

Przyczyny zaburzeń erekcji

Mężczyźni cierpią na wiele różnych form dysfunkcji seksualnych. Skarżą się na niskie libido i problemy ...

Zaburzenia erekcji – jakie są przyczyny i jak leczyć problemy z erekcją?

Zaburzenia erekcji to rodzaj dysfunkcji, która sprawia, że mężczyzna ma problem z utrzymaniem jej na ...

Choroby penisa – jakie są objawy chorób prącia?

Choroby męskich narządów płciowych najczęściej oznaczają zaburzenia erekcji i problemy z wytryskiem. Do schorzeń tego ...

Mniejsza ochota na seks u mężczyzn

Wielu mężczyzn odczuwa mniejsza ochotę na seks i poszukuje pomocy w gabinetach lekarskich. Kłopoty w ...

Dieta śródziemnomorska – zasady, przepisy, jadłospis, efekty i opinie

Dieta śródziemnomorska to jeden z najlepiej przebadanych modeli odżywiania. Oparta na prostych zasadach znajduje zastosowanie ...

Komentarze i opinie (0)

Drogi Użytkowniku!
Zależy nam, aby dostarczane przez nas serwisy w pełni spełniały Twoje oczekiwania. Dlatego prosimy — wyraź zgodę na przetwarzanie danych, które trafiają do nas, gdy korzystasz ze stron i aplikacji HF Media sp z o.o. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych, które weszły w życie 25 maja 2018. Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli masz więcej pytań — skontaktuj się z nami.

Dane — jak je zbieramy?

Twoje dane zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów internetowych). Dane mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do korzystania z naszej oferty.

Administrator danych — kto nim będzie

HF Media sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowa 7a, ale także inne podmioty z którymi stale współpracujemy (przede wszystkim w zakresie dostosowywania naszych treści oraz reklam do Twoich potrzeb oraz zainteresowań), ale które nie należą do HF Media sp z o.o. . Oczywiście możesz sprawdzić listę naszych zaufanych partnerów - znajduje się w zakładce Zauwani partnerzy

Przetwarzanie Twoich danych — w jakim celu?

Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane w kilku celach:
 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw — bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych — komu?

W większości dane dotyczące ruchu naszych użytkowników gromadzone są przez naszych zaufanych partnerów. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych przez HF Media sp z o.o. i jego zaufanych partnerów. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych — w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego — GIODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w ramach korzystania z oferowanych przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności serwisów HF Media.
Oktawave
FreshMail Sp. z o.o.
Google
Cloudflare
Facebook
Criteo
HotJar
Disqus
TVN
Wirtualna Polska
Quarticon