Oziębłość seksualna

Oziębłość charakteryzuje się brakiem pragnienia kontaktów seksualnych, brakiem odpowiednich reakcji seksualnych w czasie kontaktu seksualnego, brakiem redukcji napięć seksualnych i brakiem satysfakcji emocjonalnej. Brak satysfakcji oraz wycofanie z życia seksualnego występują niezależnie od strefy woli, od pragnień i od stopnia świadomości tego faktu.

Oziębłość – definicja

Oziębłość – obniżenie popędu seksualnego sugerujące jego brak mimo prawidłowego stanu psychicznego i somatycznego. U mężczyzn oziębłość spotyka się bardzo rzadko, dlatego omówienie problemu w głównej mierze będzie dotyczyło kobiet.

Oziębłość to termin, który kojarzony jest z całkowitą niewrażliwością na bodźce seksualne. W zasadzie wyraża całokształt reakcji, zachowań i odczuć składających się na klimat, w jakim odbywa się stosunek płciowy. Oziębłość charakteryzuje się brakiem pragnienia kontaktów seksualnych, brakiem odpowiednich reakcji seksualnych w czasie kontaktu seksualnego, brakiem redukcji napięć seksualnych i brakiem satysfakcji emocjonalnej. Brak satysfakcji oraz wycofanie z życia seksualnego występują niezależnie od strefy woli, od pragnień i od stopnia świadomości tego faktu.

Oziębłość – geneza dysfunkcji

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, częściej jednak są one natury psychologicznej niż fizjologicznej.

Jeżeli kobieta nie doświadczyła nigdy żadnego pożądania seksualnego nazywamy to oziębłością pierwotną (niepobudzenie libido), związaną zazwyczaj z edukacją seksualną, wyznawanym światopoglądem, niedojrzałością emocjonalną, traumatycznymi przeżyciami i in. Odmowa seksu ma na celu mniejszą lub większą i nie zawsze uświadamianą ochronę siebie.

Najczęściej jednak zdarza się tak, że kobieta, która miała udane życie seksualne, nie odczuwa już pożądania – oziębłość wtórna (wygaszenie libido). Zjawisko to jest dość powszechne u nowych matek, które czasami, przez jakiś czas „zapominają” o seksie lub zwyczajnie nie mają na niego siły. Inne przyczyny oziębłości mogą być pochodzenia psychicznego – obniżenie nastroju i samooceny, stres, lęk czy relacyjnego – konflikt z partnerem itd.

Dysfunkcja ta może być również uzależniona od stanu zdrowia kobiety – zmiany hormonalne, problemy psychiczne czy choroba i związanych z nimi przyjmowanych leków.

Oziębłość – kryteria rozróżniające

Za człowieka oziębłego seksualnie uważa się takiego, który nigdy z żadnym partnerem, mimo istnienia więzi emocjonalnej, mimo podejmowania stosunków płciowych, nie osiąga podniecenia seksualnego ani orgazmu. Jeśli więc kobieta osiąga orgazm za pomocą masturbacji lub miewa orgazm podczas marzeń sennych, nie można jej zaliczyć do oziębłych seksualnie, nawet jeśli nigdy nie przeżyła orgazmu w kontakcie seksualnym z innym człowiekiem. Następnie, jeśli kobieta nie przeżyła nigdy w żadnych okolicznościach orgazmu, lecz jest zdolna do uzyskania subiektywnego podniecenia seksualnego w czasie kontaktów seksualnych, masturbacji, wyobrażeń erotycznych lub wskutek oddziaływania jakichkolwiek podniet zewnętrznych, wówczas jej problemu nie można jej zdiagnozować jako oziębłości seksualnej.

Oziębłość seksualna a brak satysfakcji seksualnej

Związek między podnieceniem seksualnym a pożądaniem seksualnym u kobiet przysparza wiele problemów. U wielu kobiet występuje wyraźne pokrywanie się pożądania i podniecenia (motywacji seksualnej i reakcji organizmu). Mówiąc o oziębłości należy zaznaczyć, iż zdolność do podniecenia seksualnego może pozostać względnie nienaruszona, podczas gdy obniżeniu ulega pragnienie przeżywania go.

Dla kobiety oziębłej seks z mężem, nawet jeśli jest z nim związana emocjonalnie, jest przykrą koniecznością, której unika lub poddaje się wbrew swym pragnieniom. Ponieważ nie może wczuć w sytuację seksualną i stosownie do niej zareagować, stara się unikać zbliżeń. Mogą przyjąć postawę ascetyczną, moralizatorską i starać się zdeprecjonować seksualność przekładając ją na dalszy plan. Innym mechanizmem ucieczki przed kontaktami seksualnymi jest racjonalizacja i ucieczka w chorobę. Złe samopoczucie, bóle głowy, przepracowanie, stres są wymówką usprawiedliwiającą niemożność odbycia stosunku, czasem nawet autosugestywnie wytworzoną.

Nie wszystkie kobiety są zahamowane seksualnie, u wielu kobiet libido nie jest na niskim poziomie, mają pragnienia i fantazje seksualne, odczuwają podniecenie i potrafią osiągnąć orgazm na drodze masturbacji. Blokada pojawia się w momencie próby zbliżenia lub już w momencie wyobrażenia aktu seksualnego. Świadomie lub nieświadomie odsuwają myśl o seksie utwierdzając się w przekonaniu, że nie mają potrzeb seksualnych.

W ścisłym znaczeniu tego słowa, oziębła kobieta to taka, która nie czuje najmniejszej ochoty na współżycie seksualne w ogóle. Niewiele z tych kobiet uświadamia sobie lub przyznaje, że nie maja najmniejszej ochoty na zbliżenie ze swoim partnerem.

Są to kobiety, które skarżą się na oziębłość, na zupełny brak libido. Czasem jednak szczegółowa analiza problemu pozwala stwierdzić, że nie tyle są nie zainteresowane, ale raczej niezadowolone

z życia seksualnego. Wywiad diagnostyczny i udzielane odpowiedzi wskazują niejednokrotnie na awersję seksualną. Kobiety wolą powiedzieć partnerowi, że nic nie czują, że nie mają potrzeb, że są zmęczone niż to, że są niezadowolone z seksu. Perspektywa zbliżenia seksualnego z partnerem wiąże się z silnymi negatywnymi uczuciami, powodując strach i niepokój prowadzący do unikania tej aktywności.

Na proste pytanie partnera: „to co mam zrobić?” – najczęściej odpowiadają: „nie wiem...” I mają rację, gdyż zazwyczaj same nie wiedzą.

Dlaczego? Seksualność kobiety jest bardziej złożona niż mężczyzny – kiedy kobieta przeżywa tego rodzaju trudności należy je rozpatrywać indywidualnie.

Wiele problemów seksualnych kobiet jest zakorzenionych w braku akceptacji własnego ciała i „nie kochaniu siebie”.

Wielu kobietom podczas wychowywania wpajana jest treść o darze, jaki stanowią dla mężczyzny, o jego znaczącej roli w rozbudzeniu seksualnym kobiety oraz braku samodzielnego decydowania kobiety o swoim ciele lub odmowy sprawiania sobie przyjemności. Skutkuje to wieloma problemami seksualnym. Kobieta czeka więc do dnia, kiedy mężczyzna nauczy ja odczuwać przyjemność, a samodzielna próba sprawienia sobie przyjemności – masturbacja – zwieńczona jest poczuciem winy i wstydem. Brak poznania własnego ciała, odczuć z niego płynących skojarzona z oporem wobec naruszenia intymnej granicy może skutkować nadmierną kontrolą, napięciem i niezdolnością do odczuwania przyjemności.

Podsumowując, oziębłość oznacza całkowity brak pożądania i przyjemności podczas stosunku seksualnego. Dysfunkcja ta rzadko ma podłoże fizjologiczne (zmiany hormonalne, wady organiczne, przyjmowanie niektórych leków, stosowanie środków psychoaktywnych). Oziębłość jest często uwarunkowana psychologicznie, związana ze zbyt sztywnym podejściem do seksu, wewnętrznym konfliktem między pragnieniem a zakazem moralnym, wspomnieniami traumatycznych przeżyć. Często przyczynę osłabienia libido można znaleźć w rozbieżności potrzeb w związku i braku komunikacji.

Oziębłość nie oznacza niezdolności do czerpania radości z seksu, kiedy zasypia się ze zmęczenia, dzieci budzą się w nocy, w trakcie zajęć domowych – ogólnie mówiąc w niewłaściwym czasie, na każde życzenie lub w niesprzyjających okolicznościach.

Oziębłość – leczenie i terapia

Kobieta, która nie czerpie przyjemności podczas stosunku, stopniowo traci pragnienia seksualne.

Dlatego ponowne odkrycie rozkoszy i przyjemności, jaka płynie z ciała może pozwolić przywrócić takiej kobiecie pragnienie i rozbudzić pożądanie do partnera. Z drugiej strony praca nad relacją w związku daje zaskakujące efekty w postaci „wzmożonego apetytu” na partnera.

Konsultacje i terapia seksualna pomaga zmóc się z osobistymi trudnościami i problemami dotyczących intymnych relacji z partnerem.

Oziębłość seksualna u mężczyzn

U mężczyzn rzadko spotyka się pierwotną postać oziębłości seksualnej, w której nie można wykryć uwarunkowań somatycznych. Najczęściej spotyka się obniżenie libido pojawiające się w następstwie nerwicowo uwarunkowanych niepowodzeń w życiu seksualnym. Zaburzenia te charakteryzują się obniżeniem lub całkowitym brakiem potrzeb seksualnych i unikaniem stosunków płciowych. Podniety erotyczne wyzwalają słabe podniecenie seksualne, któremu towarzyszy przewidywanie kompromitacji. Gdy lęk i zagrożenie stają się silniejsze niż podniecenie seksualne, pojawia się reakcja unikania, a nawet autentycznie odczuwany brak potrzeb seksualnych.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.7


Może cię

Przyczyny utraty libido

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mają okresy w życiu, kiedy tracą zainteresowanie seksem. Dla większości ...

Niskie libido

Niskie libido i zmniejszenie potrzeb seksualnych zdarza się każdemu z nas, może wynikać z wieku, ...

Przyczyny niepłodności u mężczyzn

Wbrew powszechnie panującej opinii zaburzenia płodności mogą dotykać także mężczyzn. W około 40% przypadków za ...

Leki a libido

Wiele dostępnych i stosowanych leków może być przyczyną niskiego libido, zaburzeń erekcji i zaburzeń wytrysku. ...

Testosteron a libido

Niski poziom testosteronu (męskiego steroidowego hormonu płciowego) może być przyczyną mniejszego zainteresowania seksem i problemów ...

Choroba i ból a seks

Dolegliwości bólowe mogą ograniczać przyjemność z seksu. Stosowanie leków przeciwbólowych, urozmaicenie życia seksualnego, dostosowanie form ...

Kobiece libido

Wiele kobiet odczuwa mniejszą ochotę na seks. Zmniejszona ochota na seks i spadek libido powodowane ...

Ochota na seks – co ją odbiera?

W każdym związku może pojawić się znudzenie, zniechęcenie, oddalenie od siebie. Nie ma reguły na ...

Mniejsza ochota na seks u mężczyzn

Wielu mężczyzn odczuwa mniejsza ochotę na seks i poszukuje pomocy w gabinetach lekarskich. Kłopoty w ...

Wideo – Doustna antykoncepcja a spadek libido

Wrażliwość systemu hormonalnego tłumaczy częsty spadek libido po stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. Wiele kobiet, chcąc zabezpieczyć ...

Sposób na wysokie libido

Od lat funkcjonuje stereotyp, że kobiety cechuje niższy popęd seksualny i częste spadki libido. Kolejny ...

Leki powodujące zaburzenia erekcji

Część leków może powodować zaburzenia erekcji. Problemy ze wzwodem mogą pojawić się u osób przyjmujących ...

Komentarze (0)