Przemoc wśród dzieci

Przemoc wśród dzieci jest powszechna i niebezpiecznie rośnie. Brak zdecydowanych działań ze strony dorosłych wzmacnia agresywne zachowania u dzieci. Właściwe zaangażowanie w rozwój dzieci i budowanie ich dobrego wizerunku sprzyja postawom pro społecznym i minimalizuje przemoc wśród nich.

Czym jest przemoc?

Intencją agresji i przemocy jest stworzenie zagrożenia lub szkody fizycznej, psychicznej lub społecznej drugiemu człowiekowi. Według psychologa A. Frączka zachowania agresywne aprobowane czy stosowane przez chłopców są niekoniecznie dobrze widziane u dziewcząt.

Według danych z badań przygotowanych na zlecenie Fundacji „Dzieci Niczyje” wynika, iż 71% nastolatków w wieku 11-17 lat doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy. Ponad połowa nastolatków (59%) doświadczyła jej ze strony rówieśników – to najczęściej doświadczana z kategorii wiktymizacji (działania sprawiające, że osoba staje się ofiarą przemocy). 41% badanych przyznało, że chodziło o przemoc fizyczną, a 28% mówiło o przemocy psychicznej.

Skąd się bierze przemoc u dzieci?

Jedną z przyczyn wzrostu frustracji i agresji u dzieci jest brak czasu poświęcanego przez rodziców, brak zainteresowania tym czego potrzebują i ukierunkowania ich rozwoju.

Pozwalanie dziecku na oglądanie telewizji i graniu na komputerze bez ograniczeń i kontroli tego, co oglądają przyczynia się do stwarzania sytuacji, w której natkną się na przemoc i agresję.

Badania prowadzone przez amerykańskie uniwersytety alarmują, że w kreskówkach dla dzieci jest trzy razy więcej przemocy niż w filmach dla dorosłych. Naukowcy dowiedli, że aby obejrzeć tyle aktów przemocy ile dziecko ogląda między 6 a 7 rokiem życia trzeba by przebywać w środowisku przestępczym 580 lat. W kreskówkach sytuacje są nierealne, a krzywda, która ma miejsce wyłączona jest z bólu, łez po zabitym, zresztą bohater zwykle jest nieśmiertelny. W grach komputerowych prócz oglądania brutalnych scen dziecko ma możliwość ćwiczyć się w nich. Za zabijanie nie ma kar tylko premie. Agresja jest treścią aż 95% gier komputerowych.

Warto zdawać sobie sprawę, że zbyt długie oglądanie programów komputerowych czy telewizyjnych nadmiernie obciąża układa nerwowy. Natłok szybkozmiennych wrażeń wzrokowych i słuchowych przyczynia się do gorszej koncentracji i uwagi, mniejszej sprawności psychoruchowej, nadpobudliwości, drażliwości itd.

Sytuacje domowe i zachowania rodzicielskie, w których przemoc jest jednym z elementów wykorzystywanych do rozwiązywania sporów wzmacnia postawy agresywne u dzieci.

Jeśli agresja jest wyższą koniecznością używaną przez rodziców, to staje się ona także sposobem reagowania u dzieci.

Przemoc na terenie szkoły

Między uczniami w wieku 7 do 16 lat często dochodzi do przejawów agresji i przemocy. Dzieci, które napastują zazwyczaj mają dobre mniemanie o sobie, a agresje oceniają pozytywnie. Dzieci wybrane na ofiary są zazwyczaj w kontaktach społecznych nieśmiałe i osamotnione, mniej aktywne, z niską samooceną często fizycznie różniące są od rówieśników (otyłość, okulary, kalectwo itd). Brak zdecydowanych działań przeciwko przemocy w szkole ze strony kadry pedagogicznej sprzyja rozwojowi agresji wśród dzieci.

Czemu dzieci aprobują przemoc?

Brak ukierunkowania dziecka w rozwoju przyczynia się do tego, że na własną rękę poszukuje grup, w których dzieje się coś ciekawego. Potrzeba akceptacji, przynależności i możliwości zdobywania atrakcyjnych dóbr popycha dzieci do przyłączania się grup przestępczych czy stosujących agresję. Przemoc staje się narzędziem do uzyskania pozycji społecznej. Staje się świadectwem siły, atrakcyjności i skuteczności na tle innych.

Jak rozpoznać objawy przemocy?

Dziecko, które doświadcza przemocy staje się społecznie wycofane. Rezygnuje z zabaw z rówieśnikami, unika sytuacji publicznych, staje się apatyczne, małomówne, traci apetyt, gorzej śpi, jest niepewne i lękowe, wycofuje się z aktywności fizycznej i intelektualnej.

Aby dotrzeć do źródła zmiany zachowania u dziecka należy stworzyć mu bezpieczne warunki do tego by się otworzyło. Dziecko musi wiedzieć, że informacje, które przekuje w tajemnicy, nie obrócą się przeciwko niemu. Dzieci niejednokrotnie nie są pewne czy rodzice na nich nie nakrzyczą, nie wyśmieją, za to, że nie poradziły sobie w sytuacji przemocy. Winią się, że same nie potrafiły uporać się z problemem.

Istotne jest działanie rodziców, którzy nie tylko wesprą emocjonalnie swoje dzieci, ale wpłyną na otoczenie dziecka tak, by do przemocy nie doszło ponownie.

Wskazówki dla rodziców

  • Nie rozwiązuj konfliktów domowych przemocą, nie bij, nie strasz nie szantażuj psychicznie swojego dziecka.
  • Pokazuj dziecku, jak może obronić się przed przemocą ze strony rówieśników.
  • Interweniuj w sytuacji gdy widzisz, że dziecko samodzielnie nie potrafi poradzić sobie z agresywnym kolegą.
  • Nie toleruj zachowań agresywnych u innych i tłumacz dziecku jak inaczej można rozwiązać problem.
Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.5


Może cię

Niegrzeczne dzieci

Niegrzeczne dzieci a właściwie niegrzeczne zachowania dzieci mają wiele przyczyn. Czasem jest to naturalnie związane ...

Koszmary senne u dzieci

Koszmary senne to zaburzenia kwalifikowane do tzw. parasomni, czyli nieprawidłowych objawów i zachowań występujących w ...

Zespół dziecka potrząsanego

Zespół dziecka potrząsanego nazywany jest skrótem SBS (od angielskiego shaken baby syndrome). Jak sama nazwa ...

Nieśmiałe dziecko

Nieśmiałe dziecko zmaga się z wieloma trudnościami. Boi się tego, że inni ocenią je negatywnie, ...

Niania czy żłobek?

Stopniowe pozostawianie dziecka pod opieką innych, na coraz dłuższe okresy, oswaja dziecko z rozstaniem z ...

Dziecko i sport

Warto zapewnić dzieciom prawidłowe wychowanie w duchu sportu. Sport to współdziałanie, walka, odpowiedzialność za siebie, ...

Tiki nerwowe u dzieci

Gwałtowne i nagłe ruchy, które trudno zatrzymać siłą woli to tiki. U dzieci przedszkolnych i ...

Jak rozmawiać z dzieckiem o używkach?

Kiedy dzieciaki sięgają po używki rodzicom powinna zapalić alarmowa lampka w głowie. To znak, że ...

Opieka ojca nad dzieckiem

Najważniejszym zadaniem ojca jest współuczestniczenie w wychowaniu dziecka. Aktywny udział mężczyzny wzbogaca życie rodzinne i ...

Sześciolatek w szkole

Od 1 września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone między 1 stycznia a 30 ...

Jak uczyć dziecko mówić?

Chcesz swoje dziecko nauczyć mówić, dużo z nim rozmawiaj. Im wcześniej rozpoczniesz konwersacje z nim ...

Nauka korzystania z nocnika

Nauka korzystania z nocnika w wielu rodzinach budzi wiele emocji i wątpliwości. Rodzice zadają sobie ...

Komentarze (0)