Praca domowa – jak pomóc dziecku?

Brak zdjęcia

20 czerwca 2013

Celem pracy domowej jest powtórzenie materiału przestawionego w klasie oraz trening poznanych umiejętności. Dzięki codziennemu odrabianiu lekcji dzieci bardziej angażują się w naukę i czują się bardziej za nią odpowiedzialne. Praca domowa pomaga rozwijać sprawność intelektualną.

Praca domowa – rola rodziców?

Celem pracy domowej jest powtórzenie materiału przestawionego w klasie oraz trening poznanych umiejętności. Dzięki codziennemu odrabianiu lekcji dzieci bardziej angażują się w naukę i czują się bardziej za nią odpowiedzialne. Praca domowa pomaga rozwijać sprawność intelektualną ponieważ, aby ją wykonać, dziecko musi skoncentrować się na zadaniu, wykonać instrukcje nauczyciela, zorganizować sobie warsztat pracy, rozwiązać napotkane problemy i nauczyć się pracować samodzielnie. Dzięki pracy domowej dziecko rozwija w sobie poczucie umiejętności i samodzielność. Praca domowa stanowi także ważny łącznik między szkołą a domem.

W badaniu porównującym uczniów, którzy regularnie odrabiali pracę domową z tymi, którzy nie obrabiali, dzieci poświęcające czas na odrabianie pracy domowej uzyskiwały lepsze oceny na klasówkach niż uczniowie, którzy nie odrabiali pracy domowej. To pokazuje, że praca nad lekcjami w domu nie tylko ugruntowuje wiedzę przekazaną w klasie, lecz ma wymierny wpływ na osiągnięcia w nauce.Według niektórych rodziców rosnące obciążenie pracą domową nie pozostawia w dzisiejszym zabieganym życiu czasu na zajęcia dodatkowe takie jak sport, muzyka, prace dorywcze czy obowiązki rodzinne.

Praca domowa a nauczyciele

Praca domowa powinna być ukierunkowana na wiedzę przekazaną w klasie i, o ile to możliwe, na zainteresowania ucznia. Powinna być na miarę możliwości ucznia i odpowiednio stymulować jego rozwój. Zadaniem nauczycieli jest opracowanie inspirującej pracy domowej, a nie jedynie powtarzającej materiał przerobiony na lekcji. Pozostawianie uczniowi wyboru, co do sposobu wykonania pracy domowej, informowanie rodziców o oczekiwaniach i celach oraz monitorowanie pracy domowej i wprowadzenie systemu nagradzania, mogą korzystnie wpłynąć na zmotywowanie dziecka do samodzielnej pracy. Nauczyciele powinni monitorować postępy ucznia i regularnie kontaktować się z rodzicami.

Do obowiązków nauczycieli powinno także należeć przygotowanie uczniów do odrabiania pracy domowej, ponieważ jest to umiejętność, której można się nauczyć. Dzieci muszą wiedzieć, że praca domowa ma sens. Niektórzy nauczyciele nie zadają pracy domowej przez kilka pierwszych tygodni szkoły i powinni poświęcić ten czas na naukę, jak należy odrabiać pracę domową. Oprócz omawiania tego, jak radzić sobie z czasem, nauczyciele powinni uczyć, pokazywać i ćwiczyć wykonywanie różnego typu zadań. Jeżeli do wykonania zadania domowego potrzebne są jakieś pomoce naukowe, które uczniowie biorą ze szkoły, klasa powinna omówić w jaki sposób z nich korzystać i jak o nie dbać.

Ilość pracy domowej

Ilość pracy domowej wzrasta wraz z rozwojem dziecka. W zerówce i klasie pierwszej na odrabianie lekcji zwykle poświęca się nie więcej niż 10-20 minut dziennie. Norma dla klas 2-3 to 20 minut dziennie plus 15 minut czytania, dla klas 4-6 - 20-40 minut dziennie plus 30 minut czytania. W gimnazjum praca domowa może zajmować nawet 2 godziny dziennie lub dłużej. Gdy dzieci zaczynają chodzić do szkoły średniej, z każdym rokiem nauki zwiększa się ilość i złożoność zadań, jak również przekonanie, że uczeń będzie wiedział, w jaki sposób odrobić zadane lekcje.

Praca domowa – czy pomagać?

Najlepiej byłoby, gdyby rodzice angażowali się w pracę domową dziecka, ale tylko do pewnego stopnia. Przede wszystkim powinni pomóc dziecku, a nie wykonywać pracę domową za niego. Oto kilka sposobów, jak prawidłowo angażować się w odrabianie pracy domowej dziecka:

Współpraca z nauczycielem

Warto zrozumieć, czego nauczyciele oczekują od dziecka. Spotkania z nimi na samym początku roku szkolnego mają sens i pozwolą ułatwić komunikację w czasie trwania semestru, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kontrola

Dobrze jest porozmawiać z dzieckiem na temat zadania, aby na pewno wiedziało, co należy wykonać. Po zrobieniu zadania warto je również sprawdzić. Młodszym dzieciom należy pomagać w pracy domowej i dokładnie śledzić postępy. Dzieci powyżej 12 roku życia powinny same podjąć decyzję, czy chcą, aby im pomagać przy odrabianiu lekcji, czy nie.

Jeśli starsze dziecko nie prosi o pomoc przy odrabianiu pracy domowej, ale zauważamy, że jednak sobie nie radzi, można rozważyć lekcje wyrównawcze z nauczycielem, korepetycje czy dodatkowe kontakty z nauczycielem mające na celu monitorowanie pracy domowej dziecka.

Zachęta

Bez względu na wiek dziecka nigdy nie wolno lekceważyć znaczenia i wpływu słów pochwały i zachęty. Rozmawianie z dzieckiem o zadaniu domowym i okazywanie zainteresowania jego życiem szkolnym pomaga dziecku w podtrzymaniu motywacji i zainteresowania. Wspieraj wysiłek dziecka i jego małe osiągnięcia, w tym także dotyczące organizacji i przygotowania warsztatu pracy, a nie tylko samego wykonania zadania.

Dobre wzorce

Przekonania i zachowania rodziców to bardzo ważne czynniki wpływające na powodzenie dziecka. Warto podkreślać, jak ważna jest praca domowa, przeznaczając na nią stałe pory dnia i miejsce w domu i postarać się pomóc dziecku postrzegać pracę domową jako szansę, a nie zagrożenie. Nigdy nie wolno traktować pracy domowej jako narzędzia kary, i nie zwalniać dzieci z tego obowiązku w nagrodę. Oba te zachowania sugerują, że praca domowa to nic fajnego, nie jest stałym elementem codzienności, co w rezultacie obróci się przeciwko uczniowi, nauczycielom i rodzicom.

Praca domowa – jak pomagać?

Skupiając się na poszczególnych umiejętnościach można pomóc dziecku odrobić pracę domową bez stresu i negatywnych emocji.

Przede wszystkim należy przeznaczyć konkretne miejsce i czas na odrabianie lekcji. Mimo, iż najnowsze badania sugerują, że uczenie się w różnych miejscach korzystnie wpływa na mechanizm zapamiętywania, warto przeznaczyć w domu spokojne miejsce na odrabianie lekcji. Należy z tego miejsca wynieść rzeczy zakłócające spokój. By pomóc dziecku w koncentracji wyłącznie na nauce warto wyłączyć telewizor, komputer i i ograniczyć własne rozmowy przez telefon. Można również wspomnieć dziecku, że wykonywanie kilku czynności na raz nie prowadzi do najlepszych rezultatów: jeśli słucha się muzyki i czatuje z kolegami, odrabiając w tym samym czasie lekcje, żadnej z tych czynności nie poświęca się należytej uwagi. Rodzic winien dawać dobry przykład dziecku, czytając i pisząc.

Kolejna sprawa do zapewnienie dziecku wszystkich niezbędnych materiałów biurowych potrzebnych do odrobienia lekcji. Dobrym sposobem jest uzupełnianie zapasów na początku każdego semestru.

Gdy dziecko siada do odrabiania lekcji, warto zmieniać kolejność przedmiotów z łatwych na trudniejsze. Dzieciom mającym problemy z koncentracją lub z jakimś konkretnym przedmiotem, warto uszeregować zadania właśnie w ten sposób, aby zwiększyć zaangażowanie i zminimalizować niechęć. Dzieciom dobrym w matematyce a słabym w czytaniu, można na przykład dać do wykonania najpierw kilka zadań matematycznych, następnie czytankę, a potem powrócić do matematyki.

Celem rodzica jest pomoc dziecku w realizacji celów, co do tego, ile ma trwać wykonywanie danego zadania, tak aby wiedziało, że po jego zrobieniu czeka na nie czas wolny.

W przypadku zadań długoterminowych lub wieloetapowych, należy pomóc dziecku rozłożyć zadanie na małe, łatwe do wykonania czynności. Przygotowanie się do takiego zadania zawczasu pomoże uniknąć paniki i kombinowania na ostatnią chwilę i na pewno przyczyni się do lepszego efektu końcowego i większej satysfakcji, gdy nadejdzie czas oddania pracy.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.8


Może cię

Jak nauczyć dziecko korzystać z toalety?

Nauka korzystania z toalety to jedna z pierwszych, ważnych umiejętności przekazywanych dzieciom przez swoich opiekunów. ...

Opiekunka do dziecka

Poszukiwania opiekunki do dziecka powinny być staranne i przemyślane. Dziecko szybko przywiąże się do niani, ...

Rywalizacja wśród dzieci

Niektórzy rodzice nastawiają dzieci rywalizacyjnie w obawie przed brakiem ambicji, niechęcią przed rozwojem. Tymczasem maluchy ...

Dziecko smutne czy zmęczone?

Bombardujemy dzieci nadmierną ilością zajęć, wysokimi wymaganiami czy oczekiwaniami. Jeśli nie zagwarantujemy im bezpiecznego oparcia ...

Jak powiedzieć dziecku, że jest adoptowane?

Adopcja jest jednym z piękniejszych wyrazów miłości. W sposób czysto altruistyczny ludzie są w stanie ...

Moczenie nocne u dzieci – jak sobie radzić?

Moczenie nocne jest problemem, z którym każdej nocy boryka się wiele milionów rodzin. Jest to ...

Dziecko i przyjaźń

Dzięki przyjaźniom dzieci uczą się, że różne sytuacje i różni ludzie wymagają różnego typu zachowań. ...

Przemoc wśród dzieci

Przemoc wśród dzieci jest powszechna i niebezpiecznie rośnie. Brak zdecydowanych działań ze strony dorosłych wzmacnia ...

Szkoła czy edukacja domowa?

Edukacja domowa, czyli nauczanie dzieci w domu, ma coraz więcej zwolenników. Wciąż jest to jednak ...

Jak motywować dziecko do nauki?

Aby zrozumieć czym kieruje się dziecko i dlaczego nie zawsze ma ochotę się uczyć, warto ...

Co wpływa na zachowanie dzieci?

Na zachowanie dzieci wpływa wiele różnych czynników. Należą do nich nie tylko oddziaływania rodziców. Równie ...

Szkoła podstawowa – wybór szkoły podstawowej

Teraz, gdy szkoły zabiegają o uczniów, rodzice mają możliwość wyboru szkoły podstawowej dla dziecka. Tzw. ...

Komentarze (0)