Kreatywne dziecko

Kreatywność to zdolność wychodzenia poza schemat i tworzenia czegoś nowego, ale jednocześnie użytecznego. Kilkulatki są z reguły kreatywne, jednak część maluchów z czasem traci tę cechę. Dziecko kreatywne to takie, które m.in. dobrze kojarzy różne fakty i sytuacje, posługuje się metaforami i potrafi logicznie rozumować. Wielką rolą rodziców jest, by rozwijać w dziecku mechanizmy kreatywnego myślenia, m.in. przez kreatywne zabawy.

Na czym polega mechanizm kreatywnego myślenia?

W myśleniu kreatywnym możemy wyróżnić kilka mechanizmów:

  • kojarzenie (proces kojarzenia co najmniej dwóch zjawisk, by pojawienie się jednego wpływało na występowanie drugiego, np. czerwone światło na przejściu dla pieszych oznacza konieczność zatrzymania się),
  • dedukcję (rodzaj rozumowania logicznego, gdzie na podstawie kilku przesłanek można dojść do określonego wniosku),
  • abstrahowanie (umiejętność oddzielania ważnych informacji od mało istotnych),
  • indukcję (zdolność ustalania na podstawie prawdziwości przesłanek, prawdziwości wniosków),
  • posługiwanie się metaforami (umiejętność korzystania i budowania związków frazeologicznych, z kilku słów powstaje nowe sformułowanie o zupełnie innym znaczeniu np. „serce jak dzwon”).

Myślenie kreatywne można rozwijać np. poprzez kreatywne zabawy, wystarczy przestrzegać kilku reguł.

Kreatywne zabawy

Dobrze jest pozwalać dziecku na to, by mogło samo decydować. Po pierwsze dziecko nie może robić wszystkiego „tak, jak należy”. Gdy ma więc ochotę malować farbami, nie ograniczajmy go tylko do kartki papieru, można przecież malować np. po papierowych talerzykach, czy starych gazetach, można też zrobić ubrania z gazet, czy papieru toaletowego (na tym polega kreatywna zabawa). Wystarczy tylko pozwolić dziecku, by to ono decydowało o tym, co ma zamiar wyczarować ze swojej wyobraźni.

Kreatywne dziecko - myślące dziecko

Warto też nauczyć dziecko dostrzegać więcej, pobudzać do pracy mózg dziecka. Można to robić jednocześnie doskonale bawiąc się, jak chociażby w rozglądanie się po pokoju i dotykanie wszystkiego, co jest jednocześnie ciepłe i czerwone. Dobrze jest też grać w odwrócone memo. Zabawa polega na tym, że losuje się dwa dowolne obrazki i trzeba ocenić, co je łączy, np. rower i łyżworolki.

Kreatywność a docenianie dziecka

Zawsze należy doceniać dobre pomysły dziecka. Powinno się także zachęcać dziecko do dalszych poszukiwań. Gdy np. w wygryzionym kawałku chleba dostrzeże nagle psa, warto pochwalić za ciekawy pomysł i zachęcić do dalszych poszukiwań, może po odgryzieniu kolejnego kawałka odkryje krokodyla. Warto też pytać i zachęcać do zadawania pytań. Oglądając bajki, czytając, spacerując, warto zadawać dziecku pytania, bo pobudzają one ciekawość, zwracają uwagę na szczegóły i zachęcają do myślenia. Zawsze trzeba szukać nowych rozwiązań. Nigdy nie wolno spoczywać na laurach.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.6


Może cię

Rodzicielstwo zastępcze

Rodzicielstwo zastępcze to forma całkowitej i okresowej opieki nad dzieckiem osieroconym, lub z innego powodu ...

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Kiedy dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, życie całej rodziny przechodzi małą rewolucję. Zmianie ulega organizacja ...

Niania czy żłobek?

Stopniowe pozostawianie dziecka pod opieką innych, na coraz dłuższe okresy, oswaja dziecko z rozstaniem z ...

Tolerancja – jak nauczyć dziecko tolerancji?

Tolerancja to postawa społeczna i osobista, charakteryzująca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi ...

Jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach?

Rodzice z reguły starają się chronić dzieci przed uczestniczeniem w trudnych rozmowach dotyczących finansów domowych. ...

Jak pomóc dziecku, które się jąka?

Jąkanie może być wywołane zarówno przez czynniki psychiczne jak i fizyczne. Różne są też metody ...

Lęk u dziecka

Odczuwanie strachu jest częścią rozwoju emocjonalnego u dziecka. Potworki wyłażące spod szafy, pies sąsiada czy ...

Rywalizacja wśród dzieci

Niektórzy rodzice nastawiają dzieci rywalizacyjnie w obawie przed brakiem ambicji, niechęcią przed rozwojem. Tymczasem maluchy ...

Opieka ojca nad dzieckiem

Najważniejszym zadaniem ojca jest współuczestniczenie w wychowaniu dziecka. Aktywny udział mężczyzny wzbogaca życie rodzinne i ...

Szkoła podstawowa – wybór szkoły podstawowej

Teraz, gdy szkoły zabiegają o uczniów, rodzice mają możliwość wyboru szkoły podstawowej dla dziecka. Tzw. ...

Dziecko a wspólne posiłki

Wspólne posiłki z dzieckiem to sposób na tworzenie i podtrzymanie więzi z maluchem. Dzieci spożywające ...

Czy można kłócić się przy dzieciach?

Według obiegowej opinii, sprzeczki między rodzicami mają negatywny wpływ na dzieci, dlatego należy je ukrywać. ...

Komentarze (0)