Jak motywować dziecko do nauki?

Aby zrozumieć czym kieruje się dziecko i dlaczego nie zawsze ma ochotę się uczyć, warto zbadać motywy jego działań. Niekiedy przesuniecie na dziecko odpowiedzialności za dokonywanie wyborów i zminimalizowanie kontroli nad nim, może wzmocnić samodzielność i świadomość, że samo ma wpływ na sukces.

Rozpoznanie motywacji dziecka do nauki

Nadmierne oczekiwania rodziców w kwestii, co dziecko powinno umieć, i narzucenie mu kierunku zainteresowań może wpłynąć osłabienie jego zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Tworzenie umów z dzieckiem, by osiągnęło pozytywny stopień w szkole w zamian za zapłatę jest metodą niebezpieczną. Stwarza sytuację, w której dziecko uczy się nie z ciekawości lecz dla zysku, wchodzi w zależności z innymi, a nie buduje samodzielnego kierunku rozwoju. Jest to rodzaj przekazu od rodziców mówiący, że istotne jest to co chcą od niego inni i za jaką cenę.Zaburza to prawidłowy, spontaniczny rozwój własnych talentów i umiejętności.

Zakładanie, że brak chęci do nauki jest spowodowane tym, że dziecko jest krnąbrne, leniwe czy złośliwe nie zawsze jest zgodne z prawdą. Dziecko jest zwykle otwarte na wiedzę tylko metoda, zakres i intensywność jej przedstawiania muszą być dostosowane do jego możliwości emocjonalnych, poznawczych i fizycznych.

Aby zrozumieć czym kieruje się dziecko i dlaczego nie zawsze ma ochotę się uczyć, warto zbadać motywy jego działań. Niekiedy przesuniecie na dziecko odpowiedzialności za dokonywanie wyborów i zminimalizowanie kontroli nad nim, może wzmocnić samodzielność i świadomość, że samo ma wpływ na sukces. Rolą rodzica jest towarzyszenie dziecku, wychwytywanie jego potencjału i proponowanie różnych możliwości wyboru.

Motywacja do nauki – czytanie książek

Nauka powinna być przestrzenią mającą dziecku dużo do zaoferowania, i która za każdym razem odkrywa przed nim coś niezwykłego. Jak więc zachęcić dziecko, by samo poszukiwało wiedzy oraz się zbyt szybko nie zniechęciło? Jest kilka ważnych zasad, które rodzice powinni stosować względem swych pociech

Czytanie książeczek od najmłodszych lat wciągnie dziecko w świat wyobraźni i zachęci do pozyskiwania wiedzy. Przedszkolaki można zaprowadzać do księgarni i bibliotek by same mogły przeglądać i wybierać interesujące ich książki. Zbieranie czasopism i regularne rozwiązywanie zadań w nich umieszczonych zachęci dziecko do sprawdzania się i podwyższania swoich umiejętności bez poczucia przymusu. Rodzice spędzający czas wolny na czytaniu motywują do podobnych zachowań swoje dzieci. W wyniku naśladownictwa maluchy same sięgają po książki, widząc w nich wartość dodaną.

Motywacja do nauki – zabawy dydaktycze i matematyczno-logiczne

Wszelkie krzyżówki, puzzle, gry logiczne itd. rozwijają szereg zdolności do dziecka. Uczą go dedukcji i samodzielnego myślenia, pokazując poprzez zabawę różne aspekty poszerzania wiedzy i nowe metody uczenia się.

Motywacja do nauki – aktywne spędzanie czasu wolnego

Uczenie dziecka jak może rozsądnie gospodarować czasem wolnym, gdzie może pozyskiwać wiedzę otwiera dziecko na świat. Muzea, teatry, filharmonie czy warsztaty z repertuarem dedykowanym dzieciom nie tylko wciągają malca w świat artystyczny ale odkrywają przed nim pasje, które będzie kontynuować w życiu dorosłym.

Motywacja do nauki – uświadomienie wartości nauki

Dawanie dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna i potrzebna, ukierunkowuje jego wybory w przyszłości. Wskazywanie przydatności i wykorzystania nauki w życiu codziennym uświadamia dziecku do czego jest potrzebna i jak może praktycznie zostać wykorzystana.

Motywacja do nauki – zainteresowanie osiągnięciami szkolnymi

Dziecko powinno wiedzieć, że wszelkie sprawy jakie je dotyczą nie są rodzicowi obce. Rodzic wykazując szczere zainteresowanie nauką dziecka, wspiera go w niej. Dbanie o systematyczność odrabiania prac domowych i organizacji stanowiska (porządek wokół biurka, oświetlenie, wysokość krzesła) oraz zapewnienie ciszy i spokoju podczas pracy z pewnością przekona dziecko o tym, że rodzice traktują jego naukę poważnie.

Motywacja do nauki – pomoc w trudnościach

Pomoc nie wiąże się z wyręczaniem i odrabianiem prac domowych za dziecko. Towarzyszenie, tłumaczenie, doradzanie jest głównym elementem pracy rodzica z dzieckiem.

Niekiedy trudności w uczeniu się dziecka wynikają z wad czy zaburzeń, które należy jak najszybciej zdiagnozować. Powody mogą wynikać z niedosłuchu, złej wymowy, słabej koncentracji, nadpobudliwości czy nieśmiałości i niepokojów dziecka. W przypadku, gdy dzieci mają problemy, które wymagają specjalistycznej pomoc logopedy, czy psychologa, warto z niej skorzystać. Specjalista pokaże właściwe metody pracy z dzieckiem.

Motywacja do nauki – dobra atmosfera do nauki

Negatywne emocje oraz sytuacje konfliktowe mogą znacząco utrudniać przyswajanie wiedzy. Wsparcie dziecka, odpowiednie wskazówki, rozsądne pochwały i unikanie zbędnych komentarzy i nacisków stymulują dziecko do pracy. Warto natomiast doceniać wytrwałość, osiągnięcia czy pomysłowość dziecka. Należy unikać jakichkolwiek porównań do rówieśników, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by ukazywać dziecku jakie zrobiło postępy, porównując stan wiedzy bieżący ze stanem wiedzy sprzed nauki.

Motywacja do nauki – nauka przegrywania

Kiedy dziecko musi wykazać się swoją wiedzą lub umiejętnościami, kiedy np. bierze udział w konkursie, czy startując w zawodach może przeżywać strach, a odnosząc porażkę doświadcza wielkiego zawodu. Rolą rodzica jest zrozumienie tego co dziecko czuje i wsparcie go w tych zaakceptowaniu tych uczuć. Dzięki temu dziecku łatwiej będzie zrozumieć swoje emocje i wyrazić je. Dziecko, które jest świadome miotających nim uczuć łatwiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów, potrafi kreować nowe pomysły i rozmawiać o swoich planach z rodzicami. Dziecko, które czuje wsparcie opiekunów, łatwiej znosi porażki, i potrafi je zaakceptować i przekuć w przyszłości w sukces.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Nauka korzystania z nocnika

Nauka korzystania z nocnika w wielu rodzinach budzi wiele emocji i wątpliwości. Rodzice zadają sobie ...

Przemoc wśród dzieci

Przemoc wśród dzieci jest powszechna i niebezpiecznie rośnie. Brak zdecydowanych działań ze strony dorosłych wzmacnia ...

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Socjoterapia to zajęcia grupowe, które mogą przynieśćdzieciom wiele korzyści. Uczą postaw i zachowań prospołecznych, pomagają ...

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Edukacja seksualna jest najlepszą formą ochrony przed zagrożeniami związanymi ze sferą seksualną, pozytywnie wpływa na ...

Drugie dziecko w rodzinie

Kiedy na świat przychodzi drugie dziecko, w rodzinie wszystko się zmienia. W szczególnej sytuacji jest ...

Problemy z nauką u dzieci

Dlaczego dziecko nie chce się uczyć? Odpowiedzi na to pytanie może być kilka: od braku ...

Praca domowa – jak pomóc dziecku?

Celem pracy domowej jest powtórzenie materiału przestawionego w klasie oraz trening poznanych umiejętności. Dzięki codziennemu ...

Szkoła podstawowa – wybór szkoły podstawowej

Teraz, gdy szkoły zabiegają o uczniów, rodzice mają możliwość wyboru szkoły podstawowej dla dziecka. Tzw. ...

Praca domowa – jak pomóc dziecku?

Celem pracy domowej jest powtórzenie materiału przestawionego w klasie oraz trening poznanych umiejętności. Dzięki codziennemu ...

Dlaczego dziecko nie chce jeść?

Brak apetytu u dziecka zawsze budzi lęk u rodziców, którzy obawiają się, czy nie jest ...

Jak nauczyć dziecko korzystać z toalety?

Nauka korzystania z toalety to jedna z pierwszych, ważnych umiejętności przekazywanych dzieciom przez swoich opiekunów. ...

Jak uczyć dziecko mówić?

Chcesz swoje dziecko nauczyć mówić, dużo z nim rozmawiaj. Im wcześniej rozpoczniesz konwersacje z nim ...

Komentarze (0)