Grooming – uwodzenie dzieci w Internecie

Internet sprzyja szybkiemu nawiązywaniu kontaktów i pozornej anonimowości. Dlatego pedofile coraz częściej przenoszą swoją działalność do sieci. Potrafią doskonale udawać przyjaciół dzieci. Grooming przebiega na ogół według określonego schematu. Jego znajomość pomoże rodzicom ochronić dziecko przed molestowaniem.

Istota groomingu

Jak pisze Marta Wojtas z Fundacji Dzieci Niczyje, uwodzenie dzieci on – line (z ang. grooming) „jest szczególną relacją tworzoną w Interne­cie pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, w celu jego uwiedzenia i wykorzy­stania seksualnego”. Na ogół sprawca dąży do spotkania z ofiarą w świecie rzeczywistym. Często jednak wystarcza mu cyberseks lub nakłonienie ofiary do tego, by sama produkowała pornografię dziecięcą (np. robiła sobie zdjęcia nago).

Do uwiedzenia najczęściej dochodzi przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych, takich jak Gadu – Gadu oraz na blogach prowadzonych przez dzieci i czatach. Pedofile zwykle wchodzą na czaty o muzyce, modzie czy grach komputerowych, a więc na takie, które są popularne wśród dzieci.

Prawdopodobieństwo, że dziecko nawiąże niebezpieczną relację z nieznajomym w internecie, jest duże. Jak podaje raport Fundacji Dzieci Niczyje oraz Gemius S. A. z 2006 roku, ponad 90 % dzieci korzysta z serwisów komunikacyjnych, 68 % dzieci otrzymuje propozycje spotkań od osób poznanych w internecie, 44,6 % korzysta z tych propozycji i zaledwie 23,6 % dzieci informuje rodziców o spotkaniach. Co czwarte dziecko twierdzi, że rodzice nie interesują się tym, co robi w Internecie.

Metody działania sprawców groomingu

Pedofile często podszywają się pod rówieśników ofiar. Orientują się w młodzieżowym slangu, sporcie i aktualnych trendach. Ponadto, dzięki informacjom uzyskanym od dziecka, rozpracowują jego potrzeby i odpowiadają na nie. Szukają wspólnych problemów, takich jak rozwód w rodzinie lub konflikty z rodzicami. Przyjmują postawę przyjacielską, pełną zrozumienia i akceptacji dla dziecka.

Czasem pedofile podają się za nieco starszych niż ofiara. Pozwala im to przyjąć rolę autorytetu i przewodnika, m. in. po świecie seksu. Zdarza się również, że pedofil nie ukrywa faktu, że jest osobą dorosłą. Kreuje się wtedy na „fajnego gościa”, któremu można zaufać.

Przebieg uwodzenia w Internecie

Cechą charakterystyczną groomingu jest długi czas trwania. Sprawca powoli nawiązuje relację z dzieckiem, wzmacnia ją, a później stopniowo wprowadza treści o charakterze seksualnym. Stara się również nakłonić dziecko, by trzymało tę znajomość w tajemnicy. Na ogół uwodzenie dziecka przebiega według określonych etapów:

  1. Stopniowe zaprzyjaźnianie się - pedofil w delikatny sposób zbiera informacje o dziecku. Próbuje poznać jego zainteresowania, ale też trudności i potrzeby. Sprawia wrażenie życzliwego człowieka, dziecko może czuć się bezpieczne i rozumiane;
  2. Pogłębianie relacji - sprawca wzmacnia swoją „przyjaźń” z dzieckiem. Pyta o dom i szkołę, nawiązuje też do tematów z poprzednich rozmów. Dzięki temu dziecko czuje się ważne i słuchane. Pedofil nakłania ofiarę do zwierzeń z przeżywanych trudności, pociesza ją i zapewnia o swoim wsparciu. Zachęca do częstszych i dłuższych kontaktów. Dziecko czuje się coraz bardziej swobodnie, bez oporów opowiada o sobie;
  3. Analiza sytuacji - pedofil próbuje zorientować się, jakie jest ryzyko odkrycia jego działalności przez kogoś z zewnątrz. Pyta ofiarę o to, gdzie stoi komputer i kto jeszcze z niego korzysta. Czasem prosi ofiarę, by kasowała rozmowy z nim. Stopniowo wprowadza dziecko w świat seksu, przełamuje barierę wstydu. Pyta, czy dziecko już kiedyś się całowało, czy miało chłopaka/dziewczynę, itd. Powoli osacza je i molestuje seksualnie, przechodząc do coraz bardziej intymnych pytań.
  4. Propozycje konkretnych działań – z każdym kolejnym kontaktem pedofil przygotowuje dziecko do spotkania w świecie rzeczywistym lub do wykonania innych czynności, np. do masturbowania się podczas rozmowy i/lub robienia sobie przez dziecko nagich zdjęć. Jednocześnie pedofil próbuje ukazać dziecku rodziców w złym świetle, a siebie – w dobrym. Wmawia ofierze, że jeśli komuś o tym opowie, zniszczy ich „wyjątkową przyjaźń”. W ten sposób zapewnia sobie ochronę przed ujawnieniem. Dziecko zamyka się na rodziców i rówieśników, udzielenie mu pomocy staje się trudniejsze.

Dzieci, które zostały uwiedzione w Internecie, doświadczają tych samych konsekwencji, co ofiary molestowania seksualnego w świecie rzeczywistym. W każdym przypadku uwiedzenia w sieci niezbędna jest pomoc terapeutyczna dla dziecka.

Dzieci najbardziej narażone na grooming

Do szczególnie zagrożonych uwiedzeniem w Internecie należą te dzieci, które mają niezaspokojoną potrzebę ciepła i akceptacji ze strony najbliższych. W Internecie szukają zrozumienia i przyjaźni. Jeśli dodatkowo muszą mierzyć się z trudną sytuacją w domu i brakiem wsparcia ze strony otoczenia, ryzyko uwiedzenia znacząco wzrasta. Rośnie bowiem prawdopodobieństwo, że dziecko zacznie intensywnie szukać pocieszenia wśród nieznajomych z sieci.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest nieznajomość zagrożeń. Dzieci często szukają w sieci nowych przyjaciół i nie zdają sobie sprawy, że osoba po drugiej stronie może mieć złe intencje. Wierzą w słowo pisane: jeśli ktoś napisał, że jest w tym samym wieku, ma te same zainteresowania i lubi dziecko, to tak właśnie jest. Dzieci podają również wiele prywatnych danych. Publikują zdjęcia, na których wyraźnie je widać, udostępniają swój adres e-mail, a nierzadko również numer telefonu i adres zamieszkania lub szkoły, do której chodzą. Łatwo można je przez to znaleźć w świecie rzeczywistym.

Błędem ze strony rodziców jest brak zainteresowania tym, jak dziecko spędza czas w Internecie, a także brak rozmów z dzieckiem na temat zagrożeń czyhających w sieci. Ponadto, w wielu domach komputer stoi w pokoju syna lub córki. Utrudnia to rodzicom kontrolę nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.

Sposoby przeciwdziałania groomingowi

Jednym z najważniejszych czynników chroniących dziecko przed uwiedzeniem w sieci, jest dobra atmosfera w domu rodzinnym. Jeśli czuje się ono kochane i akceptowane, małe są szanse na to, że zacznie szukać wsparcia wśród nieznajomych z Internetu. Dlatego bardzo istotne jest poświęcanie dziecku odpowiedniej ilości czasu i zainteresowania.

Ważne jest też przekazywanie dziecku wiedzy na temat zagrożeń w sieci. Dobrym pretekstem może być wspólne korzystanie z Internetu. Rodzice powinni uwrażliwiać dzieci na to, że nowo poznany kolega z czatu może podawać się za kogoś innego, niż jest. Starszym dzieciom można opowiedzieć, jak przebiega grooming. Powinny być ostrożne, jeśli np. ktoś prosi, by zachowały tę znajomość w tajemnicy. Powinny również wiedzieć o tym, że jeśli ktoś w sieci zacznie zadawać im krępujące pytania, mają prawo natychmiast zamknąć okienko z rozmową. Nie muszą się z niczego tłumaczyć.

Tego typu działania mogą znacząco przyczynić się do ochrony dziecka przed uwiedzeniem. Ponadto spowodują one, że dziecko stanie się świadomym internautą, który będzie potrafił odpowiedzialnie korzystać z zasobów Internetu.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.3


Może cię

Mobbing w szkole

Ofiarami mobbingu padają zwykle uczniowie, którzy pod jakimś względem wyróżniają się w klasie. W klasach, ...

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Kiedy dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, życie całej rodziny przechodzi małą rewolucję. Zmianie ulega organizacja ...

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci

Nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenie zachowania w sferach: motorycznej oraz psychiczno – emocjonalnej. Często mylnie stawia ...

Opiekunka do dziecka – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką na opiekunkę powinna być starannie zaplanowana. Dobrze jest zastanowić się, jakie ...

Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

Pierwsze dni w przedszkolu są trudne dla wielu dzieci i ich rodziców. Dzieci boją się ...

Moczenie nocne u dzieci – jak sobie radzić?

Moczenie nocne jest problemem, z którym każdej nocy boryka się wiele milionów rodzin. Jest to ...

Kreatywne dziecko

Kreatywność to zdolność wychodzenia poza schemat i tworzenia czegoś nowego, ale jednocześnie użytecznego. Kilkulatki są ...

Jak nauczyć dziecko korzystać z toalety?

Nauka korzystania z toalety to jedna z pierwszych, ważnych umiejętności przekazywanych dzieciom przez swoich opiekunów. ...

Jak wspierać talent u dziecka

Jak rozpoznać i rozwijać talent u dzieci by w przyszłości mogły osiągać wyżyny swoich możliwości? ...

Edukacja seksualna dzieci i młodzieży

Edukacja seksualna jest najlepszą formą ochrony przed zagrożeniami związanymi ze sferą seksualną, pozytywnie wpływa na ...

Problemy z nauką u dzieci

Dlaczego dziecko nie chce się uczyć? Odpowiedzi na to pytanie może być kilka: od braku ...

Dziecko i jego dieta

Problem nadwagi i otyłości dotyczy coraz to młodszych osób. Dzieci i młodzież cierpią z powodu ...

Komentarze (0)