Dziecko a alkohol i narkotyki

Brak zdjęcia

12 listopada 2013

Duża część młodych ludzi w okresie dorastania eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. Narkotyki i dopalacze, a także alkohol w niektórych środowiskach stanowią nieodłączny element "dobrej zabawy". Od zażywania do rozwoju uzależnienia często droga jest niezwykle krótka.

Co sprawia, że dzieci sięgają po alkohol i narkotyki?

Niektórzy młodzi ludzie łatwiej od innych sięgają po używki – papierosy, alkohol, a także narkotyki i dopalacze. Istnieje szereg czynników, które zdaniem specjalistów zwiększają prawdopodobieństwo tego, że dziecko zagrożone jest większym prawdopodobieństwem sięgnięcia po substancje psychoaktywne. Występowanie kilku na raz możne znacznie to ryzyko podnieść:

 • występowanie w rodzinie uzależnień od narkotyków i alkoholu,
 • konflikty w rodzinne,
 • kłopoty w nauce,
 • mała wiedza dotycząca szkodliwości substancji psychoaktywnych,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • przemoc w rodzinie i niewłaściwe stosowanie systemu kar przez opiekunów,
 • zaburzenia zachowania występujące przed okresem dojrzewania,
 • kłopoty w szkole w pierwszych latach nauki,
 • nadpobudliwość,
 • buntownicza postawa.

Jak poznać, że dziecko bierze narkotyki?

Istnieją pewne oznaki, po których rodzice mogą poznać, czy dziecko dopiero zaczyna czy już regularnie przyjmuje środki psychoaktywne. Wiek dojrzewania to okres buntu i próbowania wszystkiego co nowe, więc u niektórych nastolatków te niepokojące sygnały mogą stanowić oznakę „prawidłowego” dorastania. Warto o tym pamiętać, że jednorazowe przyłapanie małoletniego na piciu piwa, czy paleniu papierosa nie musi stanowić przyczyny do poważnej rozmowy w gronie rodzinnym.

Jednak każda próba sięgania po narkotyki, powinna być natychmiast piętnowana, a młody człowiek pilnie obserwowany przez swoich opiekunów. Nie wolno ignorować takich sygnałów i każdorazowo zdawać sobie sprawę z faktu, że właśnie próbowanie i pierwsze doświadczenia z przyjmowaniem narkotyków czy regularnym upijaniem się, mogą przeistoczyć się w prawdziwy problem uzależnienia.

Należy przyjąć, że pewne zachowania dziecka, mogą wskazywać na kontakt dziecka z substancjami psychoaktywnymi:

 • pojawienie się nowej grupy przyjaciół, których nie znają rodzice,
 • kolegowanie się ze starszymi od siebie nastolatkami i starszą młodzieżą; starsi pragnąc przyciągnąć uwagę i podziw młodszych często zachęcają ich, żeby stali się ich naśladowcami,
 • pojawienie się problemu z przyjmowaniem narkotyków lub alkoholu w gronie najlepszych przyjaciół,
 • regularne zaniedbywanie obowiązków, zarówno szkolnych jak i domowych, rodzinnych,
 • senność, rozkojarzenie, trudności z dobudzeniem,
 • brak pieniędzy i dopominanie się o kolejne kieszonkowe,
 • uchylanie się od obowiązków domowych lub wykonywanie ich byle jak, ignorowanie ustalonych godzin powrotu do domu,
 • nagłe pogorszenie się wyników w nauce,
 • nadpobudliwość, drażliwość, wrogość, unikanie kontaktu z rodziną,
 • kryzys wartości przyjmowanych dotąd za słuszne,
 • brak zainteresowania ludźmi, pomysłami i wartościami, które kiedyś były dla dziecka bardzo ważne,
 • nadmierne wahania nastrojów.,
 • kłamstwo,
 • kolizje z prawem, np. zatrzymania z powodu drobnej kradzieży w sklepie, prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających, agresywne zachowania.

Alkohol i narkotyki – jak chronić dziecko?

Zażywanie narkotyków i uzależnienie to odrębne pojęcia. Oczywiście zażywanie może prowadzić do rozwoju uzależniania, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, jednak nie musi. Uzależnienie charakteryzuje się potrzebą sięgnięcia po narkotyk (czy to będzie marihuana, kokaina, alkohol czy tytoń) i dążeniem do zdobycia go za wszelką cenę.

Jeśli dziecku potrzebna jest pomoc, najważniejszym krokiem jest dobór odpowiedniego rodzaju terapii i skłonienie go by zachciało się jej poddać. Do rodziców należy decyzja jaki rodzaj działań będzie najodpowiedniejszy dla dziecka. Odpowiednio dobrana pomoc da dziecku szansę powrotu na właściwą drogę.

Gdzie można zwrócić się o pomoc?

 • lekarz rodzinny,
 • psychiatra specjalizujący się w terapii młodzieży,
 • specjalista leczenia uzależnień (najczęściej także jest to psychiatra lub psycholog),
 • telefony zaufania,
 • specjalistyczne ośrodki terapii uzależnień,
 • psycholog szkolny,
 • funkcjonariusz policji ds. nieletnich,
 • osoba duchowna,
 • krewny, który pracuje jako terapeuta.

Uzależnienie u dzieci a wsparcie rodziców

Choć narkotyki, alkohol i papierosy są dostępne wszędzie, niektóre dzieci po prostu z nich nie korzystają. Ponad połowa uczniów w ostatniej klasie szkoły średniej nigdy nie miała styczności z marihuaną, a alkoholu nigdy nie próbowało około 20% z nich. Ostatnio wśród pijących nastolatków coraz częstszym problemem staje się moda na prędkie i chaotyczne picie mające na celu jak najszybsze osiągnięcie stanu upojenia alkoholowego. Co powstrzymuje młodych ludzi przed angażowaniem się w tego typu zachowania? Czasem jest to ich wewnętrzny impuls, który każe odmawiać.

Natomiast wiadomo, że nastolatki, które czują się kochane, rozumiane i otoczone opieką rodziców rzadziej wpadają w pułapkę uzależnienia. Aby chronić swoje dzieci rodzice powinni zapewnić zaufanie i wsparcie. Dzieci, które nie cieszą się zaufaniem i wsparciem swoich rodziców łatwiej ulegają presji rówieśników. Warto pamiętać by stawiać przed najmłodszymi realistycznie wygórowane standardy nauczania i odniesienia sukcesu. Dla młodych ludzi niezwykle ważny jest sygnał płynący od rodziców, że będą akceptowani i kochani nawet, jeśli im się nie uda.

Choć przyczyny problemu uzależnienia są złożone, a rodzice mają z nastolatkami wiele kłopotów, wydaje się, że zażywanie narkotyków, jazda po pijanemu czy palenie w miejscach publicznych nie jest już akceptowane.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Jak rozmawiać z dzieckiem o używkach?

Kiedy dzieciaki sięgają po używki rodzicom powinna zapalić alarmowa lampka w głowie. To znak, że ...

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu dotyczy całego życia uzależnionego człowieka. Można powiedzieć, że picie alkoholu dominuje nad ...

Badanie GGTP – normy i wyniki gammaglutamylotransferazy

Badanie GGTP (gammaglutamylotransferaza) wykonuje się w celu kontroli abstynencji alkoholowej oraz w diagnostyce chorób wątroby ...

Leczenie uzależnień

W leczeniu uzależnień najważniejsze są oddziaływania psychologiczne – szeroko rozumiana psychoterapia, treningi umiejętności społecznych, eliminacja ...

Alkohol we krwi – badanie stężenia etanolu

Badanie alkoholu we krwi mierzone jest w celu ustalenia czy osoba poddana testowi na zawartość ...

Uzależnienie od alkoholu

Najczęstszym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu. Jest to substancja łatwo i powszechnie dostępna. Znaczenie mają ...

Uzależnienie od tytoniu

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych uzależnienie od tytoniu jest wymienione obok innych, spowodowanych ...

Uzależnienia

Uzależnienia bardzo często na pierwszą myśl przywodzą alkohol bądź narkotyki. Mogą one jednak dotyczyć również ...

Leczenie uzależnień

O uzależnieniach można powiedzieć, że są to choroby przewlekłe, postępujące oraz śmiertelne. Brzmi to bardzo ...

Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

Uzależnienie od leków należy podejrzewać wtedy, gdy danej osobie zaczyna się wydawać, że bez „swojego” ...

Uzależnienie od seksu

Uzależnieni od seksu poszukują niebezpiecznych społecznie zachowań, nawet jeśli mogą one przynieść im i innym ...

Uzależnienie od pornografii

Uzależnienie od pornografii to temat, coraz bardziej popularny. Nic dziwnego – ze wszystkich stron docierają ...

Komentarze (0)