Agresja u dziecka

Brak zdjęcia

14 grudnia 2012

Wychowanie dzieci powinno prowadzić do kształtowania ich osobowości w taki sposób, aby świadomie umiały hamować swoją agresję. Zresztą to rodzice odgrywają najważniejszą rolę w ograniczaniu przejawów agresji u swoich pociech. Ich codzienne zachowanie nie może utrwalać ich przekonania o skuteczności używania przemocy.

Agresja u dzieci – przyczyny

Za agresywne uznaje się dziecko, które bije rówieśników, przezywa, dokucza, przedrzeźnia, niszczy lub uszkadza przedmioty (swoje lub cudze), przeklina, dręczy zwierzęta. Agresywne dziecko jest aroganckie w stosunku do dorosłych lub rówieśników, brutalnie narzuca innym swoje zdanie, i w zachowaniu prezentuje wrogość, nienawiść (do ludzi, zjawisk, ale także przedmiotów).

Psychologowie mówią raczej o celach, a nie przyczynach agresji i wyróżniają:

  • agresję, jako obronę przed atakiem (częste zjawisko w skupiskach dzieci – szkołach i przedszkolach),
  • agresję jako reakcję na frustrację (kiedy dziecko czuje gniew i złość),
  • agresję w celu zwrócenia na siebie uwagi,
  • agresję rozumianą jako „wywiad”, czyli badanie granic możliwości tego, na ile można sobie pozwolić (często wymuszanie czegoś poprzez ataki złości).

Agresja u dziecka – odpowiednie wzorce

To rodzice odgrywają najważniejszą rolę w ograniczaniu przejawów agresji u swoich pociech. Ich reakcje nie mogą uczyć ich przekonania o skuteczności używania przemocy. Nie wolno dziecka usprawiedliwiać, przyzwalać mu na agresję (ogromnym błędem jest postawa „nie zaczynaj, ale możesz oddać”). Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że kary fizyczne rodzą agresję. Dzieci naśladują swoich rodziców, dlatego warto pamiętać o odpowiednich wzorcach. Często też u podłoża agresywnych zachowań leży wyróżnianie jednego dziecka w rodzinie, dlatego zawsze trzeba dokładnie analizować konflikty między rodzeństwem i w razie kłótni wysłuchać obu stron. Warto wiedzieć także, że zarówno nadmierna swoboda jak i nadmierna kontrola mogą być fatalne w skutkach.

Skuteczne wychowanie

Wychowanie dzieci powinno prowadzić do kształtowania ich osobowości w taki sposób, aby świadomie umiały hamować swoją agresję. Gdy małe dziecko uderza rodzica (to może zdarzać się już dwu-trzylatkowi) trzeba je powstrzymać, tzn. złapać za rękę czy nogę, jeśli kopie i przytrzymać, dopóki nie przestanie się szarpać. A gdy emocje opadną, porozmawiać o tym. Trzeba w dziecku kształtowa empatię – tłumaczyć: „boli mnie, kiedy mnie bijesz, nie wolno tego robić". Podobnych argumentów używamy, gdy agresja skierowana jest w kierunku innych osób. Warto pomóc malcowi oswoić się ze swoimi emocjami, mówiąc „rozumiem, że jesteś zły/jest ci przykro" i zaproponować mu inną formę wyładowania złości, na przykład boksowanie w poduszkę, tupanie, używanie określonych zwrotów zamiast wulgaryzmów (jeśli pojawia się agresja słowna).

Dzieci przejawiające agresję powinny być kontrolowane i otoczone szczególną opieką przez rodziców, wychowawcę oraz pedagoga szkolnego. Dlatego jeśli takie problemy pojawiają się w szkole trzeba przeanalizować sytuację z pracownikami szkoły i wspólnie określić strategie przeciwdziałania przemocy. Agresywne zachowania mogą być związane z brakiem akceptacji w grupie, tym, że uczeń nie radzi sobie z porażkami w szkole lub próbuje znaleźć się w centrum uwagi, bo tak traktowany jest w domu. Współpraca opiekunów z nauczycielami jest wtedy jedyną drogą do wyeliminowania agresywnych zachowań.

Opublikowano: ; aktualizacja: 16.03.2015

Oceń:
4.4


Może cię

Konflikty w rodzeństwie

Konflikty pomiędzy rodzeństwem często zdarzają się w rodzinach wielodzietnych. Większość z nich udaje się szybko ...

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci

Socjoterapia to zajęcia grupowe, które mogą przynieśćdzieciom wiele korzyści. Uczą postaw i zachowań prospołecznych, pomagają ...

Masturbacja u dziecka

Masturbacja – słowo budzące emocje, szczególnie masturbacja u dziecka wprawia w zakłopotanie. Zupełnie niepotrzebnie, masturbacja ...

Lęk u dziecka

Odczuwanie strachu jest częścią rozwoju emocjonalnego u dziecka. Potworki wyłażące spod szafy, pies sąsiada czy ...

Jak wspierać talent u dziecka

Jak rozpoznać i rozwijać talent u dzieci by w przyszłości mogły osiągać wyżyny swoich możliwości? ...

Koszmary senne u dzieci

Koszmary senne to zaburzenia kwalifikowane do tzw. parasomni, czyli nieprawidłowych objawów i zachowań występujących w ...

Rodzicielstwo zastępcze

Rodzicielstwo zastępcze to forma całkowitej i okresowej opieki nad dzieckiem osieroconym, lub z innego powodu ...

Nieśmiałe dziecko

Nieśmiałe dziecko zmaga się z wieloma trudnościami. Boi się tego, że inni ocenią je negatywnie, ...

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to umyślne, powtarzające się prześladowanie innych osób za pomocą tekstu lub zdjęć z wykorzystaniem ...

Moczenie nocne u dzieci – jak sobie radzić?

Moczenie nocne jest problemem, z którym każdej nocy boryka się wiele milionów rodzin. Jest to ...

Dziecko a wspólne posiłki

Wspólne posiłki z dzieckiem to sposób na tworzenie i podtrzymanie więzi z maluchem. Dzieci spożywające ...

Dziecko a rozwód rodziców

Coraz więcej dzieci w pewnym momencie swojego życia musi zmierzyć się z rozwodem rodziców. Rozpad ...

Komentarze (0)