Komunikacja między partnerami a udane życie seksualne

Udane życie seksualne to takie uprawianie seksu, które spełnia trzy podstawowe funkcje seksualności. Po pierwsze jest to funkcja hedonistyczna, czyli dawanie szczęścia uprawiającym seks ludziom, następnie funkcja prokreacyjna i wreszcie funkcja więziotwórcza. Jeżeli te funkcje ulegają integracji, to można mówić o w pełni udanym życiu seksualnym.

Znaczenie podstawowe ma komunikacja. Nie ma udanego życia seksualnego bez więzi łączącej partnerów oraz bez ich zaangażowania emocjonalnego — istnieją takie sytuacje, kiedy ludzie współżyją bez niego, stało się to nawet modne podczas rewolucji seksualnej. W tej chwili jednak, następuje powrót do wartości, które stanowią o więziotwórczym charakterze aktywności seksualnej.

Komunikacja między partnerami ma znaczenie zasadnicze. Jest ona zarówno werbalna i pozawerbalna — poczucie bezpieczeństwa, bliskości. Wiąże się to z rozbudowywaniem technik seksualnych oraz rosnącym poczuciem wzajemnej bliskości.

Komunikacja ma znaczenie podstawowe w udanym życiu seksualnym i jest związana z doborem partnerów oraz czynnikami całkowicie pozaseksualnymi — psychologicznymi, a także społeczno-kulturowymi.


Oceń:
4.7