Wideo – Strach przed seksem

Problem ten nie dotyczy wyłącznie kobiet i mężczyzn — dotyka przede wszystkim ludzi młodszych. W tej chwili można mówić o nasileniu się zaburzeń lękowych i problemów seksualnych związanych z rewolucją seksualną. Zjawisko to określa się mianem „nowej impotencji”.

Bardzo wielu młodych mężczyzn ujawnia niepokój związany ze współżyciem, rozpoczęciem aktywności seksualnej oraz przed sprawdzeniem się w roli seksualnej. Są to mężczyźni prezentujący pewne typy osobowości, którzy już wcześniej ujawniali pewne stany czy zaburzenia lękowe, zaburzenia o charakterze nerwicowym.

Leczenie zaburzeń związanych z lękiem przed seksem u mężczyzn i u kobiet, to leczenie lekami anksjolitycznymi (przeciwlękowymi) oraz metody psychoterapeutyczne.

U kobiet zaburzenia lękowe są przesłanką do rozwoju takich form patologicznych, jak pochwica czy dysparemia. Lęk jest istotnym czynnikiem rozwoju tego typu zaburzeń.

Także w zaburzenia nerwicowe, które rozwijały się jeszcze przed podjęciem aktywności seksualnej — zaburzenia nerwicowe różnym charakterze i obrazie klinicznym — mogą powodować problemy z libido i osiąganiem satysfakcji seksualnej.

W każdym przypadku zaburzenia lękowe należy leczyć, najlepiej, metodami kompleksowymi.


Oceń:
4.5