Wideo – Wojeryzm (oglądactwo)

Wojeryzm, czyli oglądactwo, jest dewiacją seksualną, której zazwyczaj się nie leczy, ponieważ poziom cierpienia osoby nią dotkniętą, jest znikomy. Nie jest to dewiacja, która powoduje problemy z prawem.

W praktyce bardzo często mamy do czynienia z rysem wojerystycznym, natomiast nie ma pełnego rozwoju zaburzeń dewiacyjnych w takiej postaci, która powoduje cierpienie osoby nimi dotkniętej. Zwykle rysy wojerystyczne czy wojeryzm, nie powodują zaburzeń w funkcjonowaniu partnerskim, stąd zwykle nie wymagają leczenia.


Oceń:
4.5