Wideo – Problemy z identyfikacją płci

Zagadnienie jest bardzo szerokie. Problem dotyczy osób z tzw. zespołem dezaprobaty płci. Jest to pewnego rodzaju worek, w którym możemy umieścić wszystkie przypadki braku identyfikacji z płcią biologiczną. Część tych przypadków stanowią zaburzenia o charakterze transseksualności. Na szczęście względnie rzadkie w zespole dezaprobaty płci.

Najczęściej lekarz seksuolog ma do czynienia z zaburzeniami identyfikacji płci u młodzieży, które czasami mają charakter przejściowy oraz z pacjentami transseksualnymi.

W przypadku pacjentów transseksualnych konieczna jest długotrwała obserwacja, wykonanie szeregu badań i testów psychologicznych oraz tzw. testu realnego życia. Po okresie rocznym lub półrocznym, obserwacji, rozmów z pacjentem, wykonywania badań, jeżeli osoba transseksualna podtrzymuje pragnienie zmiany płci — najpierw metrykalnej, potem dostosowania swojego wyglądu do odczuwanie psychiczne płci — to po wspomnianym okresie wdraża się odpowiednie postępowanie sądowe i następnie taka osoba może przejść szereg zabiegów chirurgicznych, które dostosują wygląd do przeżywanej przez nią płci.

Jeżeli chodzi o zaburzenia identyfikacji płci u młodzieży, to w drodze procesu psychoterapeutycznego, może dojść do sytuacji, kiedy taka osoba zaczyna przeżywać swoją płeć zgodną ze swoją płcią biologiczną — nie są to przypadki transseksualności.


Oceń:
4.7