Rak żołądka

Rak żołądka jest jednym z najczęściej spotykanych nowotworów przewodu pokarmowego. Ostatnimi czasy zachorowalność nieco zmalała, co jest prawdopodobnie związane ze zmianą sposobu przechowywania żywności. Ludzie zrezygnowali z peklowania, solenia, wędzenia mięsa na rzecz zamrażarek i lodówek. Jest to o tyle istotne, że podnoszone są bardzo znaczące doniesienia, że większy wpływ na powstanie raka żołądka mają czynniki środowiskowe niż genetyczne.

Czynniki środowiskowe, czyli to wszystko, co nas otacza, co jemy, z czym mamy na co dzień do czynienia. Głównym czynnikiem powstania raka żołądka, czyli tzw. kartnogenzy, jest bez wątpienia palenie tytoniu. U osób, u których w rodzinie rak ten wystąpił przed 50 rokiem życia, należy wzmóc czujność i wykonać wcześniej badania diagnostyczne w kierunku tego nowotworu.

Badaniem, które jednoznacznie rozstrzyga, czy jest to nowotwór, jest gastrofiberoskopia. Polega ona na wziewnikowaniu giętkim endoskopem zakończonym światłem i kamerą oraz umożliwia ocenę ściany żołądka, jej ruchomość oraz wykrycie wszelkich zmian patologicznych. Niesłychanie istotne jest to, że podczas tego badania, endoskopista, może pobrać wycinki, które następnie są oceniane przez lekarza histopatologa, co pozwala na jednoznaczne rozpoznanie, czy jest to nowotwór żołądka o typie raka, czy chłoniaka. Ma to olbrzymie znaczenie w dalszym leczeniu oraz rokowaniu, co do przeżycia i stanu zdrowia chorego. Kolejnym czynnikiem, który powinien zwracać uwagę jest niegojące lub trudno gojące się owrzodzenie żołądka, ponieważ również na jego bazie może rozwinąć się rak.


Oceń:
4.7