Wideo – Leczenie choroby wrzodowej żołądka

Podstawą leczenia choroby wrzodowej żołądka jest eradykacja, czyli usunięcie i wyleczenie infekcji zakażenia Helicobacter pyroli. W terapii tej stosuje się dwa antybiotyki oraz lek z tzw. grupy inhibitorów pompy protonowej – zapobiega on powstawaniu kwasu solnego.

Jeżeli nie stwierdzi się infekcji wywołanej przez Helicobacter pylori, a występuje choroba wrzodowa, można stosować sam lek z inhibitorów pompy protonowej lub farmaceutyk starszej generacji z tzw. inhibitorów H2.

Okresowo można stosować leki zobojętniające, czyli alkalizujące, zawierające magnez, wapń i potas, które łagodzą dolegliwości. Jeżeli mamy do czynienia z powikłaniem choroby wrzodowej takim jak krwawienie lub perforacja (przebicie wrzodu przez ścianę żołądka), wymagana jest pilna gastroskopia albo, w skrajnych przypadkach, leczenie chirurgiczne.

Leczenie chirurgiczne zarezerwowane jest głównie dla powikłań choroby wrzodowej. Nie stosuje się go w leczeniu samego schorzenia ze względu na istnienie doskonałych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej.


Oceń:
4.4