Wideo – Zawroty głowy

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje zawrotów głowy — układowe i nieukładowe. Zawroty układowe charakteryzują się uczuciem wirowania otoczenia, często z towarzyszącym zachwianiem równowagi ciała, nudnościami i wymiotami. Przyczyną tych zawrotów jest uszkodzenie lub podrażnienie układu, tzw. przedsionkowego — chodzi o błędnik w uchu środkowym lub nerw przedsionkowy, który prowadzi bodźce od błędnika do struktur pnia mózgu. Wśród przyczyn powodujących zawroty głowy należy wymienić: zapalenie ucha środkowego, zapalenie błędnika, uraz, chorobę lokomocyjną, zapalenie nerwu przedsionkowego, czyli chorobę Ménière'a, łagodne, położeniowe zawroty głowy, niektóre leki — antybiotyki, leki przeciwdrgawkowe, moczopędne oraz przeciwnowotworowe, guz tylnej czaszki, nerwiak nerwu przedsionkowego czy słuchowego.

Zawroty nieukładowe wynikają z niedokrwienia pnia mózgu. Wówczas mamy do czynienia z wrażeniem opadania, zapadania, osuwania się, zaburzeniem równowagi — najczęściej występuje to w niedociśnieniu tętniczym, czyli wtedy, kiedy pacjent ma bardzo niskie ciśnienie. Takie zawroty mogą poprzedzać omdlenia wazowagalne czy ortostatyczne. Rzadziej towarzyszą one migrenie, przemijającym napadom ischemicznym i udarom. Przyczyną tych zawrotów może być: stwardnienie rozsiane lub nowotwór ośrodkowego układu nerwowego.

Centralne zawroty głowy, związane z uszkodzeniem pnia mózgu wiążą się zwykle z takimi objawami jak: podwójne widzenie, osłabienie, drętwienie twarzy, zaburzenia mowy — dyzartria oraz zaburzenia połykania, tzw. dysfagia.

Nietypowe zawroty głowy towarzyszą również padaczce, nerwicom i chorobom psychicznym. Są nietypowe dlatego, ponieważ nie ma w nich wirowania lub zapadnia się — pacjent po prostu dziwnie, niecharakterystyczne, nietypowe samopoczucie, a także zawrót głowy — wówczas rozważa się inne przyczyny niż te wymienione wcześniej.


Oceń:
4.4