Wideo – Zaburzenia słuchu - przyczyny neurologiczne

Neurologiczne przyczyny zaburzeń słuchu wynikają z uszkodzenia struktur układu nerwowego przewodzących bodźce słuchowe z ucha wewnętrznego – tj. nerwu VIII przedsionkowo ślimakowego, jądra tego nerwu w pniu mózgu, drogi słuchowej i ośrodków korowych kory słuchowej.

Przyczyny zaburzeń słuchu to:

  • uraz mechaniczny lub uraz akustyczny (bardzo silny hałas)
  • ucisk ze strony guza (np. nerwiak osłonkowy nerwu VIII)
  • krwiaki lub tętniaki uciskające na nerw VIII
  • stan zapalny i zakażenie w przypadku świnki, odry, grypy, półpaśca
  • infekcje bakteryjne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
  • toksyczny wpływ niektórych leków (aminoglikozydów, winkrystyny, salicylanów, chininy), alkoholu etylowego, nikotyny, metali ciężkich (ołów, rtęć) na nerw VIII
  • zmiany niedokrwienne (udar, zator w pniu mózgu lub w płacie skroniowym)
  • stwardnienie rozsiane


Oceń:
4.1