Wideo – Zaburzenia lękowe uogólnione

Wśród zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, oprócz lęku napadowego oraz fobii, możemy wyróżnić zaburzenie lękowe uogólnione. Cechą tego zaburzenia, jak sama nazwa wskazuje, jest uogólniony lęk. W odróżnieniu od fobii może on być bezprzedmiotowy. Czasami osoba cierpiąca z powodu tej dolegliwości stara się dociekać, co jest jego treścią, ale z całą pewnością nie jest to tak jednoznaczny temat jak w przypadku fobii, które dotyczą określonej sytuacji, przedmiotu lub czynników społecznych (fobie społeczne). Jest to po prostu ciągłe poczucie lęku wraz ze wszystkimi czynnikami, które mogą mu towarzyszyć, tzn. z objawami fizjologicznymi lub fizycznymi takimi jak chociażby bóle brzucha.

Obok tego zaburzenia można wspomnieć o zaburzeniach lękowych i depresyjnych mieszanych. Są to takie zaburzenia, które zaliczamy do nerwic, ale występują tu zarówno objawy lękowe oraz depresyjne – obniżenie nastroju, spadek napędu, problemy ze snem. Może być też tak, że objawy depresyjne są wtórną lęku, który przewlekle „towarzyszy” pacjentowi.

Leczenie w przypadku zaburzeń lękowych i depresyjnych mieszanych jest długotrwałe (wielomiesięczne, czasem kilkuletnie) oraz opiera się na środkach przeciwdepresyjnych. Stosuje się także bardzo pomocną psychoterapię, która jednak wymaga od pacjenta odwagi, a także zaangażowania.


Oceń:
4.6


    Tagi: