Zaburzenia afektywne. Hipomania i mania.

Hipomania i mania to terminy, którymi określamy pewne zaburzenia afektywne. Należy do nich również depresja. Afekty to nasze uczucia, emocje, a więc wszystko to, co dotyczy zakłóceń w uczuciach oraz emocjach nazwiemy zaburzeniami afektywnymi.

Hipomania oraz mania należące do zaburzeń afektywnych są odwrotnością depresji, to stany podwyższonego nastroju w przypadku hipomanii i bardzo podwyższonego nastroju w manii, a także zwiększonego w pewnym stopniu napędu w hipomanii. W manii zaś, napęd i energia życiowa jest tak ogromna, że działania podejmowane przez pacjentów są bardzo szybkie, ale zarazem krótkotrwałe, pacjent może wydawać się bardzo rzutki, przedsiębiorczy, ale wielu podejmowanych przez siebie zadań nie kończy. Są to również działania, kiedy pacjent jest w epizodzie maniakalnym, wtedy nie liczy się on z konsekwencjami, że np. wyda ogromne pieniądze, będzie bardzo szybko jechał samochodem albo zacznie podejmować decyzje, które będą po prostu groźne i niebezpieczne.

Można powiedzieć, że taki stan maniakalny z punktu widzenia pacjenta jest czymś bardzo przyjemnym – chory ma doskonały humor, nie potrzebuje snu, dysponuje bardzo wysokim poziomem energii, odwagą, poczuciem możliwości „przenoszenia gór”. Niestety, zwykle, nie jest to konstruktywne i chociaż przeżycie może być przyjemne, to jednak w praktyce okazuje się być czymś bardzo uciążliwym, a czasem nawet niebezpiecznym dla pacjenta i jego bliskich. Poza tym po epizodzie mani przychodzi epizod ciężkiej depresji. Dlatego jest to stan, który bezwzględnie wymaga pomocy psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego.


Oceń:
4.5