Wideo – Udar mózgu - powikłania

W przypadku udaru niedokrwiennego poważne powikłaniem to tzw. ukrwotocznienie zawału mózgu, które powoduje znaczne pogorszenie stanu neurologicznego i gorsze rokowanie. Późnym powikłaniem udaru jest padaczka poudarowa, gdzie napady drgawkowe o charakterze drgawek uogólnionych lub częściowych, mogą pojawiać się od 2 tygodni do kilku lat po udarze. Kolejnym późnym powikłaniem jest otępienie naczyniopochodne bądź zespół parkinsonowski, mimowolne bóle lub bóle pochodzenia ośrodkowego, wzgórzowego. Powikłaniem, które również pogarsza rokowanie i efekty rehabilitacji jest depresja — występująca bardzo często u pacjentów po przebytym udarze mózgu. W przypadku trwałych porażeń kończyn i zaleganiem chorego w łóżku, powikłaniem będą także odleżyny, zapalenie płuc, zaparcia, zakrzepy, zatory, bóle stawów, przykurcze, upadki oraz złamania, które mogą prowadzić nawet do zgonu pacjenta, mimo że udar nie był bardzo ciężki.


Oceń:
4.6