Wideo – Udar krwotoczny

Udar krwotoczny jest to zespół objawów ogniskowych, występujących nagle, w przebiegu krwotoku śródmózgowego lub krwotoku podpajęczynówkowego. Zwykle objawy narastają gwałtownie w ciągu pierwszych minut lub godzin od początku choroby.

Często jest to silny ból głowy, zaburzenie świadomości i utrata przytomności. W masywnych krwotokach może być to śpiączka ze sztywnością odmóżdżeniową oraz wyprostnym ustawieniem kończyn. Czasem krwotok jest poprzedzony nawracającymi bólami głowy czy przejściowymi atakami ischemicznymi, tzw. TIA.

Wśród objawów udaru krwotocznego dominują: niedowład, porażenie połowicze przeciwstronne, czyli udar po lewej stronie, a porażenie po prawej lub odwrotnie, wreszcie niedoczulica oraz afazja.

Jeśli krwotok dotyczy móżdżku, to objawia się bólem głowy, zawrotami, zaburzeniami równowagi, ataksją, nudnościami i wymiotami.


Oceń:
4.6