Wideo – Tętniak mózgu - objawy i leczenie

Tętniaki tętnic mózgowych są wrodzonym lub nabytym zniekształceniem fragmentu tętnicy z poszerzeniem jego przekroju i ścieńczeniem ścian. Pęknięcie tętniaka jest przyczyną blisko 80% przypadków krwotoku podpajęczynówkowego.

80% tętniaków umiejscawia się w przedniej części krążenia mózgowego, a 20% z nich w tylnej części tzw. koła Willisa — jest to zespół naczyń, który obejmuje swoim zasięgiem całe mózgowie. Część tętniaków jest niema klinicznie bądź mogą one wywoływać bóle głowy, zawroty, napady padaczkowe lub objawy TIA.

Leczenie tętniaków mózgu

Leczenie tętniaków pękniętych jest wyłącznie chirurgiczne. Operowane są one w ciągu pierwszych 48 godzin od krwawienia czy po 10-14 dobach od początku choroby. Ta przerwa między 2 a 10 dobą wynika ze względu na ryzyko skurczu naczyniowego, w tym czasie operacja nie jest wskazana.

Operacja polega na założeniu na szyjkę tętniaka metalowego zacisku, tzw. klipsa lub jedwabnej podwiązki. Jeśli przeprowadzenie operacji jest niemożliwe, stosuje się różne metody wzmacniania ściany tętniaka lub wykorzystuje się leczenie nieinwazyjne — śródnaczyniowe, np. w trakcie angiografii wypełnia się świtało tętniaka tzw. sprężynkami po to, aby pobudzić tym samym wykrzepianie wewnątrz tętniaka, które ma zapobiegać dalszemu krwawieniu. Małe tętniaki — nieme klinicznie — nie są zwykle leczone operacyjnie, wymagają jedynie okresowej kontroli, aby monitorować ich stan, czy nie powiększają się i nie grożą krwawieniem.


Oceń:
4.1