Wideo – Terapia grupowa

Psychoterapię można prowadzić indywidualnie albo w grupie. Będzie to zależeć od wskazań, czyli od tego z jakim problemem przychodzi pacjent, jak i od jego oczekiwań. Są pewne różnice między tymi dwoma formami terapii. Gdyby rozważać, jakie są korzyści, a jakie ograniczenia, to można stwierdzić, że w terapii indywidualnej korzystna jest bardzo intymna i osobista relacja pacjent-terapeuta, gdzie choremu łatwiej mówić o sprawach, o których na co dzień nie opowiada innym ludziom, a o których trzeba zacząć rozmawiać, jeżeli współpraca ma się dobrze układać.

W terapii grupowej, sama jej specyfika i obecność większej ilości osób, może początkowo utrudniać. Z drugiej strony jej zaletą jest możliwość przyglądania się relacjom, w jakie pacjent wchodzi z innymi uczestnikami terapii – np. czy przyjmuje on pozycję lidera, czy jest wycofany, czy dobrze czuje się w grupie, czy raczej szuka kogoś do pary lub przejawia chęć do funkcjonowania poza nią, czy odbiera ją jako grono ludzi, którzy go wspierają, czy wręcz przeciwnie – sferę, w której jest dla niego mniej miejsca, ponieważ nie zajmuje w niej centralnej pozycji, itd. Chodzi tu o to, aby pacjent mógł się sobie poprzyglądać i popracować nad sytuacjami, odtwarzanymi w grupie, a mających miejsce na co dzień i stających się źródłem kłopotów lub pewnych problemów w relacjach czy związkach. Terapia grupowa może być prowadzona w rożnych nurtach psychoterapeutycznych. Przykładem może być tu terapia prowadzona w ramach uzależnień, gdzie informacje zwrotne od innych osób uzależnionych, zwykle bardzo prawdziwe i trafiające w sedno, są bardzo użyteczne.

Ten rodzaj terapii może być prowadzony również w nurcie psychoanalitycznym – w grupach, zamkniętych, które pracują ze sobą przez okres, np. 2,5 roku albo półotwartych, czyli takich, gdzie w dosyć powolnym rytmie pacjenci w ramach grupy indywidualnej kończą ten okres terapeutyczny, a wtedy ktoś dołącza do takiej grupy na ich miejsce. W terapii grupowej bardzo istotną rolę odgrywa wymiana informacji między pacjentami. Każdy człowiek ma mocne i słaby strony, dlatego też w psychoterapii grupowej ważne są interakcje zachodzące wśród pacjentów, którzy mogą na siebie oddziałowywać.


Oceń:
4.4