Wideo – Sprawność intelektualna a wiek

W przebiegu procesu starzenia ośrodkowego układu nerwowego, już od drugiej dekady życia, następuje systematyczny zanik tkanki mózgowej, jednak przez cały czas rośnie liczba połączeń między neuronami, szczególnie u ludzi, którzy uczą się oraz doświadczają nowych, wymagających przystosowania się układu nerwowego sytuacji.

Do tej pory uważano, ze komórki mózgu nie ulegają regeneracji, jednak w ostatnich latach pojawiły się dowody na to, że dokonać tego mogą między innymi komórki hipokampa, odpowiadające za pamięć i emocje. Nie są znane żadne leki, które pobudzałyby ten proces, wiadomo natomiast, że proces regeneracji ma związek z duża aktywnością intelektualną, twórczą i poznawczą.

Jak utrzymać sprawność intelektualną?

Jako formę zapobiegania pogarszaniu sprawności intelektualnej z wiekiem zaleca się jak najbardziej intensywną, aktywną pracę umysłową przez całe życie, zarówno w ramach pracy zawodowej, jak i w ramach hobby. Może to być czytanie książek, szachy lub inne gry logiczne, czy planszowe. Wszystko to służy temu, by mózg nie ulegał zanikowi w tak szybkim tempie jak u innych osób.

Bierne formy rozrywki, takie jak oglądanie telewizji, granie w niewymagające wysiłku intelektualnego gry komputerowe czy monotonna praca, w nadmiarze sprzyjają pogorszeniu funkcji intelektualnych zarówno u dzieci, młodzieży, osób dorosłych i tych w wieku starczym.


Oceń:
4.6