Wideo – Schizofrenia

Schizofrenia to ciężka choroba przewlekła. Jeżeli chodzi o możliwość jej wyleczenia, to przy ustalaniu rokowania, trzeba się liczyć z tym, że terapia będzie długotrwała – kilkuletnia, a szanse na całkowite wyleczenie są nieduże.

Podstawowe objawy w schizofrenii dzieli się na dwie grupy. Jedną z nich określamy mianem objawów negatywnych. Należą do nich np. cechy, których zaczyna danemu człowiekowi brakować, a więc np. ktoś żywy emocjonalnie, aktywnie reagujący na to, co się dzieje w otoczeniu, nagle przestaje taki być, traci tę zdolność – zdolność przeżywania emocji. Do objawów negatywnych zalicza się również złożenie myślenia – choremu zaczyna brakować myśli. Do tej grupy objawów zalicza się także pewne wycofanie z życia, spadek napędu oraz utratę zainteresowań.

Druga grupa objawów, to objawy pozytywne. Jest ich wiele, na pewno należy wymienić tu halucynacje, zwane omami, a także urojenia. Najczęściej mamy do czynienia z halucynacjami słuchowymi, a więc dźwiękami, zwykle w formie głosu, które pacjent słyszy. Głos ten może być odbierany jako głos rozmówcy z zewnątrz lub słyszany wewnątrz własnej głowy. Czasem są to dwa głosy prowadzące dialog, komentujące zachowanie pacjenta, grożące mu albo każące mu coś zrobić. Omamy innego rodzaju zdarzają się rzadziej i właściwe mogą dotyczyć każdego narządu zmysłu – mogą być wzrokowe, węchowe, smakowe lub dotykowe.

Urojenia to fałszywe przekonania i sądy, które chory ma oraz wypowiada, pomimo tego, że wokół jest bardzo dużo dowodów na to, że są one nieprawdziwe. Przykładowo, są to urojenia prześladowcze, których treścią jest przeświadczenie, że coś/ktoś choremu zagraża – może to być jakaś osoba bądź grupa ludzi, fantastyczna postać lub obce siły. Inne, to urojenia odnoszące, których wspólnym mianownikiem będzie uczucie pacjenta, że ktoś mu się przygląda, patrzy na niego, obserwuje go. Mogą to być również urojenia dotyczące tego, że jest się kimś niezwykłym lub zupełnie odwrotnie – człowiekiem nic nie wartym, na coś skazanym. Treści urojeń jest bardzo wiele, wspólne dla nich jest to, że nie ulegają żadnej korekcie, pomimo ewidentnych dowodów na to, że są nieprawdziwe. Schizofrenia jest chorobą, która zwykle zaczyna się u ludzi młodych, w wieku dwudziestu kilku lat, chociaż może występować już u dzieci jak i pojawić się później po ukończeniu 30 lub 40 roku życia.

Oprócz objawów, które w przypadku tych wytwórczych są bardzo wyraźne i na pewno zostaną dostrzeżone, dochodzi jeszcze do załamania linii życiowej. Ktoś, kto czymś się zajmował, miał znajomych, nagle przestaje ich mieć, uczył się – przestaje to robić, pracował – już nie pracuje. Z całą pewnością dla rozpoznania schizofrenii konieczna jest konsultacja psychiatryczna.

Leczenie schizofrenii opiera się zarówno na środkach farmakologicznych – stosuje się leki z grupy neuroleptyków – oraz na różnych oddziaływaniach psychoterapeutycznych, począwszy od psychoterapii indywidualnej, poprzez psychoterapię grupową, oddziaływania społeczne, a czasami próby przywracania podstawowych, codziennych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w szeroko rozumianym życiu takich jak np. sprzątanie mieszkania, zmywanie, robienie zakupów lub pilnowanie przyjmowania leków. Programami terapeutycznymi objęte są też rodziny pacjentów, po pierwsze, dlatego że bardzo często pacjenci są od swoich bliskich zależni i będą wymagać ich pomocy oraz wsparcia, po drugie z tego względu, że dla członków rodziny osoby, u której stwierdzi się schizofrenię jest to bardzo trudne przeżycie i z tego względu również oni wymagają pomocy psychologicznej.


Oceń:
4.0