Wideo – Rodzaje psychoterapii

Leczenie psychoterapeutyczne – psychoterapia – to bardzo szerokie pojęcie. Zarówno będzie ono dotyczyć praktyk pracy w tej dziedzinie, założeń teoretycznych leżących u podłoża określonego sposobu pracy psychoterapeuty, jak i oczywiście będzie się przekładać na stosowanie danej metody u określonej grupy pacjentów.

W zależność od tego, jak długo psychoterapia trwa, możemy wyróżnić psychoterapię krótkoterminowe lub długoterminowe. W przypadku tych pierwszych, czas ich trwania liczony jest raczej w tygodniach lub miesiącach. Te drugie zaś, są prowadzone latami, ponieważ problemy, nad którymi się podczas nich pracuje, to bardzo złożony materiał, który dotyczy indywidualnego życia człowieka. Nieraz do omówienia jest wiele lat ludzkiej egzystencji.

Psychoterapia może też trwać krócej, jeżeli jej celem jest uporanie się z jakimś objawem. Taki rodzaj będzie skuteczny w odpowiedzi na sytuację kryzysową, w której ktoś się znalazł, np. utrata pracy lub śmierć bliskiej osoby lub chwilowy kryzys związany z konfliktem w związku. O terapii krótkotrwałej można tez myśleć w odniesieniu do specyficznych fobii, których treścią jest lęk przed czymś specyficznym – konkretną sytuacją bądź rzeczą.

W ramach psychoterapii krótkoterminowych można mówić o jednym z podstawowych nurtów psychoterapii – terapii poznawczo-behawioralnej. Skupia się ona przede wszystkim na objawie, który występuje u danej osoby w związku ze specyficznym i utrwalonym sposobem reagowania czy myślenia. Mózg nauczony pewnego wzorca zachowania czy reakcji, np. reagowania lękiem na pewną rzecz lub sytuację, tkwi w nim. Skoro jednak nasz umysł był w stanie się czegoś nauczyć, to można go również odzwyczaić od wyuczonego schematu. Pacjent zgłasza się do gabinetu z jakimś objawem, którego chce się pozbyć, zatem terapeuta pracuje z nim w taki sposób, aby ten efekt uzyskać. Na tym, w wielkim skrócie, polega psychoterapia behawioralna.

Psychoterapia psychoanalityczna jest terapią długoterminową i skupia się nie tyle na objawie, co na człowieku. Objaw widzi się w tym przypadku jako coś wtórnego do złożonych procesów psychologicznych, drzemiących w nieświadomości. Założeniem tej terapii jest to, że jeśli uda się wydobyć te mechanizmy na światło dzienne, zrozumieć je i rozwikłać, to w wyniku tego ustąpią objawy.Ponadto wyróżnia się psychoterapię indywidualną oraz grupową, a także różne techniki psychoterapeutyczne.

Podczas konsultacji, psychiatrzy zawsze starają się myśleć o tym, jaka forma psychoterapii dla danego pacjenta będzie najlepsza i ją sugerować. Podobnie jest z lekami, których nie dobiera się w sposób przypadkowy, lecz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności – problemu z jakim człowiek przyszedł, osobowości, płci, wieku czy oczekiwań, itd. Technikę psychoterapeutyczną psychiatrzy starają się dostosowywać do potrzeb swoich pacjentów.


Oceń:
4.6