Wideo – Przyczyny utraty przytomności

Najczęstszymi przyczynami utraty przytomności są omdlenia, następnie padaczka, udary mózgu, wylewy wewnątrzczaszkowe, wreszcie urazy głowy, np. wstrząśnienie mózgu lub ciężki uraz uogólniony. Utratę przytomności powodują też krwotoki o dużym nasileniu, cukrzyca (hyper- i hipoglikemia), drgawki gorączkowe u dzieci, uogólnione ciężkie zakażenia oraz reakcje anafilaktyczne, czyli ciężkie reakcje alergiczne w wyniku kontaktu z alergenem. Poza tym utrata przytomności występuje w zaburzeniach elektrolitowych, kwasowo-zasadowych, w przebiegu różnych chorób, jest ona typowym objawem w zatruciu tlenkiem węgla, alkoholem metylowym, narkotykami, w przedawkowaniu leków, w zatruciu chemikaliami, wreszcie w zaburzeniach sercowo-naczyniowych, nowotworach – szczególnie jeśli nowotwór ma przebieg w zakresie układu nerwowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Także zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych często powoduje utratę przytomności.


Oceń:
4.4