Wideo – Oczopląs

Oczopląs, po łacinie nystagmus, to zjawisko drgania gałek ocznych, najczęściej w płaszczyźnie poziomej, ale także może mieć on charakter poziomo-obrotowy. Oczopląs może występować samoistnie, może być wrodzony, w następstwie stymulacji patologicznej lub w wyniku pobudzenia celowego, np. przy próbie kalorycznej, próbie obrotowej, w mechanizmie optokinetycznym lub po lekach.

Oczopląs błędnikowy jest efektem pobudzenia błędnika lub nerwu przedsionkowego. Składa się z fazy wolnej, zależnej od aktywności bioelektycznej w narządzie przedsionkowym (czyli w błędniku lub nerwie przedsionkowym) i fazy szybkiej, będącej następstwem ośrodkowej kompensacji ruchu gałek ocznych.

Oczopląs obserwujemy również przy uszkodzeniach pnia mózgu, kory mózgu, móżdżku (wtedy oczopląs grubofalisty) i w zaburzeniach ostrości wzroku, czyli przy znacznym niedowidzeniu (oczopląs wahadłowy).


Oceń:
4.3