Wideo – Przyczyny bezsenności

Bezsenność może być pierwotna lub wtórna. Osoby cierpiące na bezsenność samoistną mają podwyższoną aktywność ośrodkowego układu nerwowego, często mają nieco podwyższoną temperaturę ciała, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca, tętno i mogą mieć zwiększone stężenie hormonów kory nadnerczy oraz cytokin prozapalnych. Wykazano też zmniejszone stężenie neuroprzekaźnika hamującego GABA w obrębie pnia mózgu u tych osób.

Wśród czynników predysponujących do bezsenności należy wymienić:

 • płeć – kobiety częściej cierpią na bezsenność,
 • wiek – osoby starsze maja problemy z wydzielaniem melatoniny, co powoduje bezsenność,
 • cechy osobowości- szczególnie osobowość anankastyczna,
 • zaburzony rytm okołodobowy,
 • obciążenia rodzinne bezsennością – jeżeli matka cierpiała na bezsenność dziecko ma większą szansę, że wystąpi ona również u niego.

Czynnikami wyzwalającymi bezsenność są:

 • czynniki środowiskowe – np. praca w nocy
 • czynniki adaptacyjne, medyczne – np.: bezdechy obturacyjne podczas snu, zespół niespokojnych nóg, choroby somatyczne takie jak astma (dająca nocną duszność), fibromialgia, różne zespoły bólowe towarzyszące niewydolności nerek, nowotworom, również choroba Parkinsona i otępienie
 • zaburzenia psychiatryczne – np. schizofrenia, choroba dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, reaktywne stany emocjonalne i zaburzenia osobowości
 • leki – występuje bezsenność polekowa
 • substancje psychoaktywne - narkotyki, dopalacze
 • alkohol – zbyt częste jego spożywanie może powodować zaburzenia snu i bezsenność.

Czynniki utrwalające bezsenność to tzw. niewłaściwe zachowania okołosenne – nadmiernie długie leżenie w łóżku bez snu, nieregularne pory snu, niewłaściwa postawa wobec bezsenności, tj. ciągłe rozmyślanie o niej, zamartwianie się brakiem snu oraz różne strategie, które maja pomóc w pokonaniu bezsenności, a tak naprawdę zaburzają sen, np. oglądanie telewizji przed zaśnięciem, korzystanie z laptopa itd. Nierealistyczne oczekiwania wobec snu, przywiązywanie nadmiernej wagi do bezsenności – zbyt duże wzbudzenie emocjonalne i fizjologiczne w wyniku lęku przed bezsennością i przekonanie, że nic nie da się zrobić, też mają duże znaczenie.

Konsekwencją bezsenności jest pogorszenie nastroju, zmęczenie, pogorszenie funkcjonowania w ciągu dnia, zaburzenie sprawności psycho-fizycznej oraz nadużywanie leków nasennych.


Oceń:
4.8