Przemijający atak niedokrwienny (TIA)

Przemijający atak niedokrwienny z angielskiego nazwany TIA (Transient Ischemic Attack) to zespół przemijających zaburzeń czynności mózgu, związanych z przejściowym niedokrwieniem w obszarze unaczynienia tętnic szyjnych bądź tętnic kręgowych.

Objawy TIA

Objawy TIA mogą utrzymywać się do 24 godzin. Zwykle trwają od kilku do 15 minut, rozpoczynają się nagle, z maksymalnym natężeniem w pierwszych 2-5 minutach, mogą występować w sposób powtarzalny lub nie.

Po ustąpieniu objawów stan neurologiczny pacjenta nie budzi zastrzeżeń. Objawy trwające kilka sekund zwykle nie są objawami TIA. Objawami TIA mogą być: zaburzenia mowy o charakterze afazji luz dyzartrii, może to być niedowład połowiczy czy porażenie pojedynczej kończyny lub obu kończyn — lewych bądź prawych, uczucie ciężkości w kończynach albo też niedowład połowiczy czy jednej kończyny, może być to niedowład mięśni dolnej połowy twarzy, zaburzenia widzenia, zaniewidzenie jednooczne — połowicze lub kwadrantowe, ubytki w polu widzenia. Rzadziej są to zaburzenia czuciowe — drętwienia w obrębie kończyn lub twarzy, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, podwójne widzenie, zaburzenia połykania bądź trudności w mówieniu.


Oceń:
4.5