Wideo – Pierwsze objawy udaru mózgu

Świeży udar mózgu można rozpoznać, jeśli u osoby nagle pojawia się osłabienie siły mięśniowej prawych lub lewych kończyn, rzadziej jednej kończyny — górnej lub dolnej, jeżeli mamy do czynienia z asymetrią grymasowania twarzy, czyli pacjent przy próbie uśmiechu, przy szczerzeniu zębów porusza mięśniami tylko połowy twarzy. Zwykle może przy tym zmarszczyć czoło czy zamknąć oko po tej stronie, czego nie może zrobić przy łagodnym porażeniu nerwu twarzowego.

Częstym objawem udaru mózgu jest afazja ruchowa, kiedy chory nie może mówić, brakuje mu słów, a mowa jest bełkotliwa, jednak może czasem napisać, o co mu chodzi. Rzadziej zdarzają się inne objawy ubytkowe: niezdolność rozumienia mowy, czyli afazja czuciowa, niezdolność liczenia (akalkulia), niezdolność czytania (aleksja), niezdolność pisania (agrafia), niezdolność wykonywania prostych czynności (apraksja), ale również zaburzenia równowagi, zaburzenia połykania (dysfagia) czy zaburzenia w wymawianiu słów (dyzartria).


Oceń:
4.7