Wideo – Omdlenie a utrata przytomności

Omdlenie jest stanem nagłej utraty przytomności, spowodowanym niedokrwieniem całego mózgu lub jego części, czyli pnia mózgu. Omdleniem nazywa się też często zasłabnięcia, w których nie dochodzi do utraty świadomości, a jedynie do zaburzeń widzenia (gdy przed oczami robi się ciemno), słuchu, świadomości, uczucia odpływania oraz zwiotczenia ciała lub osunięcia się.

Utratą przytomności nazywamy stan, w którym organizm traci zdolność świadomego reagowania na bodźce pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego. Zatem pojęcie utraty przytomności jest pojęciem znacznie szerszym od pojęcia omdlenia, choć część omdleń, czyli zasłabnięć, przebiega bez całkowitej utraty świadomości.


Oceń:
4.6