Wideo – Nowotwory OUN

Najczęstszymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego są glejaki. Stanowią one 50-60% pierwotnych guzów mózgu. Szczególnie często występują one u dzieci. Najczęstszym typem glejaka, występującym u dorosłych, są glejaki wielopostaciowe, następnie gwiaździaki (ok. 30% glejaków) o różnym stopniu zróżnicowania, astrocytoma, astroblastoma — częstsza w trzeciej dekadzie życia, wreszcie rdzeniaki niedojrzałe (medulloblastomy) stanowią ok. 10% nowotworów układu nerwowego oraz wyściułczaki (ependymoma), które stanowią 5%.

Inne rodzaje glejaków to gąbczaki, skąpodrzewiaki (6% chorych) oraz glejaki nerwu wzrokowego. U dzieci często występują prymitywne guzy neuroektodermalne (PNET) takie jak medulloblastoma i ependymoblastoma oraz guzy pochodzenia dysontogentycznego, czyli świadczące o zaburzonym rozwoju płodu — czaszkogardlaki (tj. 2,5% guzów u dzieci), potworniaki, torbiele naskórkowe i skórzaste.

U dorosłych często występują również oponiaki — jest to 14% wszystkich guzów mózgu, ale także tłuszczaki, mięsaki, brodawczaki splotu naczyniowego, naczyniaki płodowe (2% chorych),szyszyniaki (1% chorych), nerwiaki osłonowe — głownie nerwu ósmego (8% chorych), chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego (1% guzów).

U dorosłych dosyć często spotykamy przerzuty nowotworów do mózgu, u dzieci nieco rzadziej (tylko 6%). Najczęściej przerzuty daje rak płuca, następnie rak jelita grubego, rak sutka, nerek, jajnika oraz czerniak. Z kolei w obrębie rdzenia kręgowego spotykamy nerwiaki, oponiaki, glejaki, wyściółczaki i gwiaździaki.


Oceń:
3.9