Niedowład – przyczyny i leczenie

Niedowładem nazywamy osłabienie siły mięśniowej w obrębie kończyny górnej lub dolnej, twarzy, języka, bądź podniebienia. Zwykle jest on efektem uszkodzenia nerwów obwodowych lub ośrodków kory ruchowej w mózgu lub na poziomie rdzenia kręgowego. Może być też wynikiem choroby samego mięśnia, w miopatiach i dystrofiach.

Leczenie niedowładu zależy od wywołującej go przyczyny. Na poziomie chorób mięśni zwykle nie ma skutecznego leczenia. W przypadku choroby nerwów obwodowych można mieć nadzieję na przywrócenie funkcji nerwów, gdyż mają one zdolność do regeneracji. Taka możliwość istnieje również przy uszkodzeniach mechanicznych i zapalnych. W przypadku przyczyny ośrodkowej zakłada się, że sąsiadujące neurony przejmą funkcje tych uszkodzonych (np. w wyniku udaru) - służy temu mozolna, długa rehabilitacja, przynosząca zwykle zmniejszenie nasilenia niedowładu.

Znane są też leki stymulujące regenerację nerwów obwodowych, ale ich znaczenie nie jest bardzo istotne.


Oceń:
4.6