Wideo – Niedotlenienie mózgu

Do niedotlenienia mózgu może dojść wówczas, gdy ilość tlenu dostarczanego w krwi tętniczej spada poniżej poziomu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tkanki nerwowej mózgu.

Przyczyny niedotlenienia mózgu

 • W trakcie zatrzymania krążenia, np. w przebiegu zawału mięśnia sercowego, migotania komór lub przy nagłym krwotoku, czy ciężkim urazie uogólnionym oraz w przypadku porażenia prądem elektrycznym
 • Niedrożności dróg oddechowych w wyniku utkwienia ciała obcego lub ciężkiego urazu krtani
 • Niewydolności krążenia znacznego stopnia, np. w kardiomiopatii, w ciężkim zapaleniu mięśnia sercowego lub przy obrzęku płuc
 • Niewydolności oddechowej, np. w przebiegu ciężkiego zapalenia płuc, ciężkiej astmie, rozedmie, krwotoku do opłucnej, czy odmie opłucnej
 • Spadku ciśnienia tętniczego krwi, np. spowodowanego wstrząsem krwotocznym, anafilaktycznym, septycznym, pourazowym lub bólowym (np. przy oparzeniach dużej powierzchni ciała), a także w omdleniach, gdy pacjent pozostaje w pozycji pionowej przymusowej (ponieważ np. zemdlał w toalecie, gdzie nie ma miejsca żeby upadł na podłogę)
 • Zespołu ciasnoty śródczaszkowej ciężkiego stopnia, przy krwotokach, nowotworach, zapaleniu mózgu, obrzęku mózgu, w stanie padaczkowym lub po urazie, stłuczeniu mózgu
 • Ucisku na głowę dziecka w kanale rodnym, wynikający z przedłużającego się porodu
 • Zatrucia tlenkiem węgla, ale także inne zatrucia działające depresyjnie na ośrodek oddechowy w pniu mózgu - wówczas oddech staje się urywany, niewydolny
 • Dłuższego, silnego ucisku na tętnice szyjne np. w przebiegu duszenia
 • Niedrożności tętnic szyjnych w wyniku zakrzepicy, zatoru, tętniaka rozwarstwiającego
 • Ciężkiej niedokrwistości
 • Przebywania na bardzo dużej wysokości, w górach z niską zawartością tlenu w powietrzu
 • W lecącym samolocie, który uległ rozhermetyzowaniu
 • Długotrwałego schłodnienia organizmu

Konsekwencje niedotlenienia mózgu

Konsekwencje niedotlenienia mózgu są zależne od jego czasu trwania i głębokości. Przy niedużym niedotlenieniu pojawiają się płytkie zaburzenia świadomości, tj. senność, uczucie zmęczenia, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, niezdolność do wysiłku, niemożność logicznego myślenia oraz utrzymania pozycji pionowej. Gdy deficyt tlenu pogłębia się dochodzi do utraty przytomności, zwykle 8-20 sekund po ustaniu krążenia, z wiotkością, rozszerzeniem źrenic (następuje ono po 30-60 sekundach od zatrzymania krążenia). Następnie pojawiają się drgawki toniczne, bezdech (ok. 40 sekund po zatrzymaniu akcji serca). W końcu dochodzi do śpiączki z objawami sztywność odmóżdżeniowej lub do śmierci klinicznej, jeżeli krążenie nie zostanie przywrócone.

Reakcją mózgu na niedotlenienie jest początkowo rozszerzenie naczyń mózgowych (stąd ból głowy), następnie dochodzi do obrzęku, powstawania drobnych ognisk krwotocznych, a w końcu do martwicy komórek nerwowych, które jeśli pacjent przeżyje, są uprzątane, co daje efekt tzw. rozmiękania mózgu – pojawiają się jamy porencefaliczne i uogólniony zanik tkanki nerwowej. Klinicznie mamy wtedy do czynienia z tzw. encefalopatią niedokrwienno niedotlenieniową, ze spastycznymi niedowładami kończyn, obniżoną sprawnością intelektualną i charakteropatią. Przy cięższym, dłuższym niedotlenieniu skutkiem ostatecznym jest śmierć mózgu.

Granicą tolerancji w przypadku zatrzymania krążenia są 4 minuty – po tym czasie uszkodzenia są zwykle nieodwracalne i pacjent umiera.


Oceń:
4.7