Wideo – Najczęstsze wrodzone wady mózgowia

Zespół Arnolda-Chiariego

Najczęstszą wrodzoną wadą mózgowia jest wodogłowie, które przebiega z poszerzeniem przestrzeni płynowych czaszki w przebiegu różnych wad rozwojowych, np. w przebiegu zespołu Arnolda-Chiariego — jest to zespół wad tyłomózgowia i rdzeniomózgowia z przemieszczaniem się tkanek tylnego dołu czaszki do otworu potylicznego większego i wielkiego oraz kanału kręgowego.

Kolejną wadą, w przebiegu, której mamy do czynienia z wodogłowiem, jest wrodzony niedorozwój ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza lub wrodzoną niedrożnością otworów bocznych i otworu pośrodkowego komory czwartej.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Inną, dość często występującą, wadą wrodzoną jest przepuklina oponowo-rdzeniowa, czyli tzw. wada dysraficzna, przebiegająca przy wadzie nazywanej tarnią dwudzielną torbielowatą. Kolejną wrodzoną wadą mózgowia jest zespół Dandy'ego-Walkera z zaburzeniem rozwoju robaka móżdżku z poszerzeniem komory czwartej oraz torbielą w tylnej jamie czaszki.

Inne wady wrodzone to np. torbiel przegrody przezroczystej, bardzo często występująca, ale o niewinnym charakterze lub niedorozwój ciała modzelowatego — wada dość poważna skutkującą opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Kolejną wadą jest agyria, czyli bezzakrętowość, pachygyria — szerokozakrętowość, heterotopie istoty szarej, czynnik argyria i drobnozakrętowość. Wady te często skutkują padaczką i opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Wreszcie dość często mamy do czynienia z niedorozwojem móżdżku lub wyłącznie robaka móżdżku z małogłowiem, wielkogłowiem i wreszcie z porencefalią, czyli tzw. dziurowatością prawdziwą — jest to sytuacja, w której na badaniu obrazowym mózgu mamy do czynienia z otworami w tkance, pustymi przestrzeniami płynowymi bez tkanki mózgowej — jest to wada dość rzadko występująca u dzieci.


Oceń:
4.7