Wideo – Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia stosowana w psychiatrii. Psychiatrię można opisywać z perspektywy biologicznej, kiedy to za przyczynę chorób lub zaburzeń uznaje się struktury układu nerwowego, neuroprzekaźniki. Z drugiej strony istnieje świat psychiczny człowieka, który jest wynikiem, kształtującej się od najwcześniejszego dzieciństwa, osobowości. Będą na nią miały wpływ czynniki zewnętrzne, kulturowe, cywilizacyjne, a także wychowanie.

Psychoterapia jest uznaną metodą leczenia. Definiuje się ją zazwyczaj jako relację między psychoterapeutą a pacjentem. Ma ona znaczenie korygujące, daje do myślenia, pozwala na autorefleksje oraz wewnętrzną przemianę. Trudno jest wyjaśnić jak wskutek takiej terapii dochodzi do ustąpienia objawów.

Psychoterapeuta to człowiek, który do relacji człowiek-człowiek jest dobrze przygotowany, ma za sobą wiele lat kształcenia w swoim zawodzie nie będącym tym samym, co praca psychologa czy psychiatry. Swoją pracę poddaje on ciągłej superwizji, cały czas stara się szkolić, aby jak najlepiej móc zrozumieć drugiego człowieka (pacjenta), który tydzień w tydzień siada naprzeciwko niego i wnosi materiał do pracy, którym są osobiste oraz ciężkie problemy.


Oceń:
4.6